ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒:๓๐ น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ดร. เฉลิมชัย รมว.กษ. ห่วงใยผู้ปฎิบัติงาน มอบหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID - 19 ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๓

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามกลุ่ม “เพื่อนเฉลิมชัย” มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้สวมใส่สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดย

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

รมช.ธรรมนัส ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๓

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง 11 หน่วยฯ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเทวกุล

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๓

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ เนื่องในช่วงเวลานี้ไม่สามารถลงพื้นที่จากสถานการณ์ COVID – 19

รมช.มนัญญา สั่งการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ สู้วิกฤตไวรัสโควิค – ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิค – 19 ระบาด ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญ ของฝาก ทั่วไป—๑ เม.ย. ๖๓

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการรายงานสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ มะม่วง

กระทรวงเกษตรฯ เข้มกันโควิด-19 เปิดบริการออนไลน์ครบทุกด้าน ทั่วไป—๑ เม.ย. ๖๓

กระทรวงเกษตรฯ คุมเข้มมาตรการป้องกันและรับมือ โควิด-19 เน้นความปลอดภัยบุคลากรและสถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ “เฉลิมชัย”สั่งลดขั้นตอนติดต่อ พร้อมให้บริการผ่านระบบออนไลน์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศก. หารือร่วม ADB เล็งดึง Big Data พัฒนาความร่วมมือภาคเกษตร ทั่วไป—๑ เม.ย. ๖๓

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับMs. Ingrid van Wees รองประธานจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 128 มุ่งมั่นดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑ เม.ย. ๖๓

เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศก. ลุย สระแก้ว-โคราช แหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ เร่งกำจัดโรคแล้วเกิน 50% ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๓

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 มีพื้นที่ระบาด จำนวน 76,221 ไร่ ใน 17 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น

ภาพข่าว: กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวง และ

ปลัดเกษตรฯ VDO Coference รับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๓

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า

'หนองเม็กโมเดล’ ต้นแบบผักอินทรีย์แห่งแรก จ.อำนาจเจริญ ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๓

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก” ถือเป็นต้นแบบหมู่บ้านผักอินทรีย์แห่งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558

พยากรณ์ไม้ผลภาคใต้ รอบแรก 'ทุเรียน’ ออกผลมาก คาดผลผลิตรวมชุกกว่าปีก่อน ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๓

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการบูรณาการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ซึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี (สศท.8)

กยท. เข้ม สนองนโยบายรัฐ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ณ สำนักงานใหญ่ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๓

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นกับพนักงานและผู้ใช้บริการ นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรอุทัยฯ หนุนทุกสหกรณ์กระจายสินค้าเกษตรฝ่าวิกฤ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๓

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังจากได้รับการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสู่ซูเปอร์มาร์เก็ต

"มนัญญา" กำชับอ.ส.ค.จัดตั้งจุดคัดกรองในสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

รมช “ประภัตร” สั่งปรับแผนแจกพันธุ์ข้าว ให้ผู้ประสบภัยถึงบ้าน 3.4 หมื่นตัน ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๓

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมผู้บริหาร กรมการข้าวถึงแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรประมาณ 3-4 แสนราย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 6

สศก. เร่งประสานทุกหน่วย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๖๓

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อเศรษฐกิจโลก การดำรงชีวิต รวมถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของสินค้าบริโภค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2563 ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๖๓

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ ว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 38,978 ล้าน ลบ.ม. (51% ของความจุอ่างฯ)

ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 ยืนยันชัด ผลผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๖๓

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การตื่นกลัวต่อภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร และการกักตุนอาหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภัยแล้ง-โควิด ฉุดภาคเกษตร Q1 หดตัว 4.8% เกษตรฯ พร้อมมาตรการรองรับ มั่นใจ ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๓

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) หดตัวร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 โดยสาขาพืช สาขาประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเฝ้าระวังฯ โควิด-19 ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๓

รัฐมนตรีเกษตรฯ เซ็นประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมดำเนินการตามมาตรการเยี่ยวยา เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดและสถานการณ์ภัยแล้ง นายอลงกรณ์

สศก. เผยแผนมาตรการเยียวยาแรงงานคืนถิ่น จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 เตรียมชูโครงการ “แรงงานคืนถิ่น ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๓

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก) กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เน้นย้ำการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

กระทรวงเกษตรฯ ชูแอปพลิเคชัน “TAS2GO” ปรับการบริการสู้โควิด-19 ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๖๓

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีการเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

'รมช.ประภัตร’ ชูงานวิจัยและพัฒนาข้าวต้องรองรับการแข่งขันตรงตามความต้องการของตลาดโลก ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๓

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางการเร่งรัดและการขับเคลื่อนแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2563” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรในพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น กรมการข้าว

'ประภัตร’ เปิดงานมหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี หนุนเกษตรกรเลี้ยงไก่สวยงามควบคู่ไก่พื้นบ้านส่งออ ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๓

นายประภัตรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานการจัดประกวด “มหกรรมสีสันไก่สวยงามมีนบุรี” พร้อมด้วยคณะทำงานโดยมีนายวิชาญมีนชัยนันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรกล่าวรายงานณศูนย์ก

เกษตรฯ จัดงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิดประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมนำการผลิต” ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิดประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมนำการผลิต” ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ

รมช.ธรรมนัส เข้ายึดพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกรให้มีที่ทำกิน ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๓

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณพื้นที่เป้าหมาย No 602 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่