กระทรวงเกษตรฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงเกษตรฯ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AF/ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน หนุน MOU เกษตรอัจฉริยะ เป็นต้นแบบให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เน้นเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายอนันท์ th-TH Sun, 22 Sep 2019 16:47:53 +0700 เร่งรณรงค์สำรวจและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง http://www.newswit.com/gen/2019-09-20/7f59ae125c8eddf3bce5643f1d1b13ed/ กระทรวงเกษตรฯงัดมาตรการเข้มป้องอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยและความเดือดร้อนเกษตรกร เร่งรณรงค์สำรวจและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังปูพรมทุกพื้นที่ที่ระบาดหนัก หวังดึงชุมชมมีส่วนร่วมในการป้องกันกำจัดโรคสู่ความยั่งยืน นายนราพัฒน์ แก้วทอง http://www.newswit.com/gen/2019-09-20/7f59ae125c8eddf3bce5643f1d1b13ed/ Fri, 20 Sep 2019 9:15:49 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน ประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด Beyond Disruptive Technology จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคการเกษตรที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 - 9 ต.ค. 62 http://www.newswit.com/gen/2019-09-17/d1448d5b78d34b046ead363931e80947/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน ประชุมวิชาการ สวก. 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการ สวก. 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-09-17/d1448d5b78d34b046ead363931e80947/ Tue, 17 Sep 2019 14:24:48 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดรวมพลศูนย์ข้าวชุมชน เร่งเครื่องเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 2 แสนตันภายในปี 63 รองรับความต้องการใช้ในประเทศ พร้อมผนึกเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/07b7a8e98796487ba38c9f3a41d3e037/ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงาน ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี ว่า http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/07b7a8e98796487ba38c9f3a41d3e037/ Mon, 16 Sep 2019 16:21:51 +0700 กระทรวงเกษตรฯ Kick Off โครงการแพะ แกะล้านนา ประเดิม จ.ลำปาง ผลักดันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง พัฒนาแพะให้ตรงตามความต้องการตลาด พร้อมส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/3307675ae6e6a2730c4a8e2d8e16820a/ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ แกะล้านนา ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ โอกาสนี้ได้มอบป้ายอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แก่ http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/3307675ae6e6a2730c4a8e2d8e16820a/ Mon, 16 Sep 2019 9:58:16 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพอย่างเห็นผลได้ชัด เกษตรกรขานรับเตรียมขยายผลในแปลงใหญ่ 500 ไร่ ปี 63 http://www.newswit.com/gen/2019-09-13/3898ab4428dd7db9988fa69fb53775c7/ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ของนายอำนาจ เอี่ยมสุภา สมาชิก ศพก. ต.สุขสำราญ http://www.newswit.com/gen/2019-09-13/3898ab4428dd7db9988fa69fb53775c7/ Fri, 13 Sep 2019 9:55:35 +0700 กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร หวังยกระดับการบริการสู่ประชาชน พร้อมพัฒนาให้เกษตรกรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย ส่งสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง http://www.newswit.com/gen/2019-09-10/a4aa80af3d9f413d0c857dcd89ef7408/ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในวันนี้ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรการค้า และสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง http://www.newswit.com/gen/2019-09-10/a4aa80af3d9f413d0c857dcd89ef7408/ Tue, 10 Sep 2019 14:59:11 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ http://www.newswit.com/gen/2019-09-05/1f6fa35bfe1a3ee2382737c1b3f7d11c/ กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวที ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 2565 มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทยตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายอลงกรณ์ พลบุตร http://www.newswit.com/gen/2019-09-05/1f6fa35bfe1a3ee2382737c1b3f7d11c/ Thu, 05 Sep 2019 16:31:32 +0700 ภาพข่าว: รมช.เกษตรฯ ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม http://www.newswit.com/gen/2019-09-05/4592df4a2b92a0b1d3b779264f7df644/ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ได้เดินทางไปให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจาก อ.ส.ค.และน้ำดื่มไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ http://www.newswit.com/gen/2019-09-05/4592df4a2b92a0b1d3b779264f7df644/ Thu, 05 Sep 2019 8:58:35 +0700 กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร ชู GovTech/Big data บริการประชาชน แก้ความเหลื่อมล้ำ ลดต้นทุน พร้อมสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น http://www.newswit.com/gen/2019-09-04/b612e2893d5d6c348f00482b4204c787/ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร GovTech/Big data หวังยกระดับราคาสินค้าเกษตรและสร้างเสถียรภาพรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร http://www.newswit.com/gen/2019-09-04/b612e2893d5d6c348f00482b4204c787/ Wed, 04 Sep 2019 14:35:22 +0700 กระทรวงเกษตรฯ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดยิ่งใหญ่ ORTORKOR SMART EXPO 2019 รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง http://www.newswit.com/gen/2019-08-29/566ee89dd0a1479b598ea383f25506c5/ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 ณ อิมแพคฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-29/566ee89dd0a1479b598ea383f25506c5/ Thu, 29 Aug 2019 14:35:37 +0700 กระทรวงเกษตรฯ มุ่งผลักดันนโยบายการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการ และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวงฯ หวังยกระดับการรับรู้ของสินค้าไทยในตลาดโลก http://www.newswit.com/gen/2019-08-29/61bd706c66be7951c970b342b929c603/ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และพาณิชย์จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก โดยมี http://www.newswit.com/gen/2019-08-29/61bd706c66be7951c970b342b929c603/ Thu, 29 Aug 2019 10:10:28 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จัดทัพ 3 กรม ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรฯ http://www.newswit.com/gen/2019-08-26/e4461b465df04042977cc3f9c1257892/ รมช.มนัญญา จัดทัพ 3 กรม ผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ตีกรอบ 4 แผนงาน ดันนโยบายรัฐ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร วันนี้ (24 ส.ค.62) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-26/e4461b465df04042977cc3f9c1257892/ Mon, 26 Aug 2019 11:56:41 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ได้ฤกษ์ เปิดตัวแปลงสับปะรดอัจฉริยะ ดันเป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่แปลงใหญ่ ทั่วประเทศ มุ่งเน้นขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมกับการเกษตรของไทย http://www.newswit.com/gen/2019-08-23/8df3d3b8278775ed55402c42dc905a26/ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กล่าวว่า สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2019-08-23/8df3d3b8278775ed55402c42dc905a26/ Fri, 23 Aug 2019 16:31:04 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ทั่วไทย Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP กระจาย 16 จังหวัด รุกขยายช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ยิงตรงถึงผู้บริโภค พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาต่อยอดธุรกิจสินค้ากลุ่มปศุสัตว์ของสหกรณ์ที่เติบโตกว่าปีละ 7 http://www.newswit.com/gen/2019-08-22/10135f9fff6a6deb4409f0d32de14664/ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ภายใต้งาน Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-22/10135f9fff6a6deb4409f0d32de14664/ Thu, 22 Aug 2019 15:21:31 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการและการวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ http://www.newswit.com/gen/2019-08-22/d9c3785250a63b55e7f69b103aa4d16b/ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง http://www.newswit.com/gen/2019-08-22/d9c3785250a63b55e7f69b103aa4d16b/ Thu, 22 Aug 2019 15:20:01 +0700 กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/b88138dc34f40ee0b7713aec0b72c797/ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ เข้าพบ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/b88138dc34f40ee0b7713aec0b72c797/ Wed, 21 Aug 2019 17:19:58 +0700 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ทั่วไทย 16 จังหวัด มุ่งขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเนื้อนมไข่คุณภาพของสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/809890ecb3a7f491bb09d37232307c6b/ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ทั่วไทย ภายใต้งาน Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP กระจาย 16 จังหวัด ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายนนี้ หวังขยายช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภค http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/809890ecb3a7f491bb09d37232307c6b/ Wed, 21 Aug 2019 16:08:46 +0700 ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจากกระทรวงเกษตรฯ http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/7779c4b31c0e5695a7d03dd37550c2b4/ ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 89 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษคุณภาพสูงที่ใช้วัตถุดิบไม้ปลูก คือต้นกระดาษบนคันนา ที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรกว่า 1.5 http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/7779c4b31c0e5695a7d03dd37550c2b4/ Wed, 21 Aug 2019 13:56:41 +0700 ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรฯ หนุนกระจายรายได้อาชีพเลี้ยงโคนม http://www.newswit.com/gen/2019-08-20/8acc77adcff0bfd37a98d255216dbf0f/ รมช.มนัญญา มอบนโยบาย อ.ส.ค. สืบสานพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนม หนุนกระจายรายได้ให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร http://www.newswit.com/gen/2019-08-20/8acc77adcff0bfd37a98d255216dbf0f/ Tue, 20 Aug 2019 9:05:41 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จับมือ เจ เอส แอล ผุดโครงการ OPEN MIND ยิงแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกแพลตฟอร์ม มุ่งขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0 http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/2485fbdf90f474d5a90e5c0bd3d99816/ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน OPEN MIND THANK YOUณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ว่า ภาคเกษตรกรรมนับเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/2485fbdf90f474d5a90e5c0bd3d99816/ Thu, 15 Aug 2019 15:39:31 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ยกย่อง โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นแนวทางสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ที่ดินอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-08-01/43c1dc725469ab0c3036b294ea078df1/ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า โครงการเกษตรวิชญา http://www.newswit.com/gen/2019-08-01/43c1dc725469ab0c3036b294ea078df1/ Thu, 01 Aug 2019 9:03:24 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง พร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงทันที http://www.newswit.com/gen/2019-07-22/a547c0bd9aec31f04a155bac28cc8eed/ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน http://www.newswit.com/gen/2019-07-22/a547c0bd9aec31f04a155bac28cc8eed/ Mon, 22 Jul 2019 17:11:56 +0700 ภาพข่าว: อำลา http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/fa7aea2f020c5f7c68f41c3e3df44bd6/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมกล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ร่วมทำงานกันมาเป็นอย่างดี โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/fa7aea2f020c5f7c68f41c3e3df44bd6/ Mon, 15 Jul 2019 13:26:25 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำ ชะลอการเพาะปลูก หลังมีแนวโน้มฝนตกทิ้งช่วง ด้านฝนหลวงฯ เกาะติดสถานการณ์พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่แล้ง http://www.newswit.com/gen/2019-07-12/9309828c36d380ba8618d40c3901e08f/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในพี่น้องประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า http://www.newswit.com/gen/2019-07-12/9309828c36d380ba8618d40c3901e08f/ Fri, 12 Jul 2019 14:52:25 +0700 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-07-08/a25702e03392302cf970ea4a9aaef356/ กฎหมายใหม่มาแรง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ผลงานรัฐบาลลุงตู่ที่สร้างความเป็นธรรมให้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน กฤษฎา ชูกฎหมายใหม่ซึ่งกระทรวงเกษตรฯเริ่มใช้เมื่อ 2 ปีก่อน พ.ร.บ. http://www.newswit.com/gen/2019-07-08/a25702e03392302cf970ea4a9aaef356/ Mon, 08 Jul 2019 11:21:55 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่าง http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/3b508a2c27a7e886b7f5dda83fdac9f9/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/3b508a2c27a7e886b7f5dda83fdac9f9/ Thu, 04 Jul 2019 16:36:28 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เนื้อหอม ใคร ๆ ก็ชอบ เพื่อปากท้องของประชาชน หรือสวรรค์ของนักการเมือง http://www.newswit.com/gen/2019-06-18/29228ce760ce279e470d9fa92cb839be/ ชัดเจนแล้ว!!! หลังประชุมสภาเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผลการโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนเสียงท่วมท้น 500/244 ชนะคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไปมากพอสมควร ด้วยคะแนนเสียงจากวุฒิสมาชิกอีก 250 http://www.newswit.com/gen/2019-06-18/29228ce760ce279e470d9fa92cb839be/ Tue, 18 Jun 2019 16:06:46 +0700 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน โชว์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานชลประทานกว่า 100 ชิ้นงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมฯ 117 ปี มุ่งมั่นสานต่อนวัตกรรมเพื่อการชลประทานอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-06-13/c5dd1346afa04f1aa0d6a1724e9bf20b/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 http://www.newswit.com/gen/2019-06-13/c5dd1346afa04f1aa0d6a1724e9bf20b/ Thu, 13 Jun 2019 14:47:01 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครเกษตรกรที่ต้องการใช้สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) สมัครได้แล้ววันนี้ เพื่อรับการอบรมและผ่านการทดสอบ ก่อนมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีจะมีผลบังคับใช้ 20 ต.ค. 62 นี้ http://www.newswit.com/gen/2019-06-12/8f8c1fcf11d4ceccccd1b7bacd5b0828/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวแนวทางปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า http://www.newswit.com/gen/2019-06-12/8f8c1fcf11d4ceccccd1b7bacd5b0828/ Wed, 12 Jun 2019 15:31:35 +0700