ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๒:๒๔ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

รพ. บำรุงราษฎร์มั่นใจปลอดภัยจากเมอร์ส พนักงานที่ต้องอยู่เฝ้าระวังอาการได้กลับบ้านทั้งหมดแล้ว สุขภาพ—๒ ก.ค. ๕๘

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจ้งว่าวันนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้พนักงานของโรงพยาบาลฯ ที่อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลทั้งหมดกลับบ้านแล้ว ซึ่งมีความหมายว่าในวันนี้ 2 กรกฎาคม 2558

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน สุขภาพ—๒ ก.ค. ๕๘

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นพ.อำนวย กาจีนะ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รพ. บำรุงราษฎร์มั่นใจปลอดภัยจากเมอร์ส พนักงานที่ต้องอยู่เฝ้าระวังอาการได้กลับบ้านทั้งหมดแล้ว สุขภาพ—๒ ก.ค. ๕๘

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจ้งว่าวันนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้พนักงานของโรงพยาบาลฯ ที่อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลทั้งหมดกลับบ้านแล้ว ซึ่งมีความหมายว่าในวันนี้ 2 กรกฎาคม 2558

ภาพข่าว: ชาวอิมแพ็ครักสุขภาพ รวมใจวิ่งการกุศลธัญญารักษ์ มินิมาราธอน ทั่วไป—๒ ก.ค. ๕๘

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ส่งพนักงานร่วมวิ่งการกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าธัญญารักษ์ มินิมาราธอน 2015 เป็นระยะทาง 5 กม. และ 10.5 กม. ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

สบส.ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ (MERS CoV) สุขภาพ—๑ ก.ค. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสเมอร์ส (MERS CoV) ในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยว ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเน้นมาตรการป้องกัน การคัดกรอง และสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว

ภาพข่าว: พร้อมรับมือ เมอร์ส-โควี สุขภาพ—๓๐ มิ.ย. ๕๘

นายแพทย์ธีรชัย เกตุจันทร์ อายุรแพทย์ แพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้การต้อนรับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังและมาตรการรับมือโรคเมอร์ส-โควี(MERS-CoV)

สบส.ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการรองรับผู้ป่วยโรคไวรัสเมอร์สในโรงพยาบาลเอกชน สุขภาพ—๒๙ มิ.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวัง มาตรการรองรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไวรัสเมอร์ส ย้ำโรงพยาบาลเอกชนหากพบผู้ต้องสงสัยต้องรับเข้า ทำการรักษา

สบส. ส่ง อสม.ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหมอครอบครัว เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ สุขภาพ—๒๙ มิ.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เน้น 3 มาตรการป้องกันเมอร์ส ย้ำอสม.เฝ้าระวังผู้ต้องสงสัย ที่เดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลาง เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว

ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy ( ACCP 2015 ) ณ ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๘

ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการ ประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี สุชาติ เกตุนวม รองผู้จัดการทั่วไป,

ภาพข่าว: สุขภาพเด็กแห่งชาติ สุขภาพ—๒๖ มิ.ย. ๕๘

ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ " สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข " ก้าวไปข้างหน้าสู่สุขภาพดีของเด็ก" The 16th annual Pediatic Meeting of national Child

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชม สมิติเวช ดูความพร้อมรับมือเมอร์ส สุขภาพ—๒๕ มิ.ย. ๕๘

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีสนับสนุนการบริการสุขภาพพร้อมคณะสื่อมวลชน ตรวจติดตามการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เมอร์ส โดยมี นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ และ นพ. ดุลย์ ดำรงศักดิ์

อบรมหลักสูตร ชี่กง 18 ท่า ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๘

ชี่กงเป็นการฝึกลมปราณของจีนที่ใช้บำบัดโรคมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นวิถีธรรมชาติที่ดึงพลังในร่างกายและพลังธรรมชาติมาปรับสมดุลร่างกายเพื่อขจัดโรคภัยต่างๆ เป็นการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข "ชี่กง 18 ท่า"

สบส. เน้น 3 มาตรการในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก เตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคเมอร์สในประเทศไทย สุขภาพ—๒๓ มิ.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ประชุมซักซ้อมแนวทาง การเฝ้าระวัง และการส่งต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(เมอร์ส) เพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่างแผนทศวรรษ ระบบบริการปฐมภูมิ เสริมศักยภาพชุมชน สุขภาพ—๒๓ มิ.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ภาพข่าว: รับรางวัล EHA ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๘

นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเทศบาลนครนนทบุรี รับมอบเกียรติบัตรเทศบาลที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2558 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว: กรมอนามัย พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย , ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขร่วมถ่ายรูปเนื่องในพิธี“ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่น”และมอบเกียรติบัตรแก่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง

ภาพข่าว: ส้วมรถไฟสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมเปิดงาน

ภาพข่าว: วางศิลาฤกษ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย , ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขร่วมถ่ายรูปเนื่องในพิธี“วางศิลาฤกษ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ

The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

กรมสุขภาพจิต แนะ ประชาชน อย่าตื่น ไวรัสเมอร์ส ย้ำ สถานพยาบาลพร้อมให้คำปรึกษาลดความตึงเครียด สุขภาพ—๒๒ มิ.ย. ๕๘

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้แนะคนไทยอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ส ที่ล่าสุด พบชาวตะวันออกกลาง ติด 'ไวรัสเมอร์ส' รายแรกในไทย โดยขอให้ติดตามข่าวสารให้ รอบด้าน ซึ่งหากปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต แนะ ประชาชน อย่าตื่น ไวรัสเมอร์ส ย้ำ สถานพยาบาลพร้อมให้คำปรึกษาลดความตึงเครียด สุขภาพ—๑๙ มิ.ย. ๕๘

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้แนะคนไทยอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ส ที่ล่าสุด พบชาวตะวันออกกลาง ติด 'ไวรัสเมอร์ส' รายแรกในไทย โดยขอให้ติดตามข่าวสารให้รอบด้าน ซึ่งหากปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แถลงข่าวมาตรการความปลอดภัยกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเมอร์ส สุขภาพ—๑๙ มิ.ย. ๕๘

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแถลงพบผู้ป่วยเมอร์สคนแรกในไทยเมื่อวานนี้ 18 มิถุนายน 2558 ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอเชิญร่วมแถลงข่าวเพื่อชี้แจงมาตรการความปลอดภัยกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเมอร์ส วันนี้ ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น.

๓ กระทรวงผนึกกำลังรับปีท่องเที่ยววิถีไทย รุกโครงการส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๘

กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว” ขานรับปีท่องเที่ยววิถีไทยเร่งพัฒนาห้องน้ำของสถานีรถไฟในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานีรถไฟใน“๑๒

ภาพข่าว: สธ.ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.รับมือเมอร์ส สุขภาพ—๑๘ มิ.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมระบบการดูแลรักษาและมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ภาพข่าว: รถให้ความรู้เคลื่อนที่ เดงกี่ มิชชั่น บัส สุขภาพ—๑๘ มิ.ย. ๕๘

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นายเอริค ม็องซิยอง (Mr Eric Mansion) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด และนางเอกละครชื่อดัง

ปฎิทินข่าว โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๕๘

เวลา 09.00 น. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “ สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข “ ก้าวไปข้างหน้าสู่สุขภาพดีของเด็ก “ The 16 th

ทางเลือกในการรักษา ข้อเข่าเสื่อม สุขภาพ—๑๕ มิ.ย. ๕๘

จากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยจำนวนผู้สูงอายุชาวไทย ที่เพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน คาดปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" จากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาของมนุษย์ หนึ่งในนั้นก็คือ โรคเข่าเสื่อม

เปิดต้นแบบโรงพยาบาลด่านซ้าย จังหวัดเลย โรงพยาบาลกระบี่ ทำประกันภัยชั้น 1 ให้รถพยาบาลฉุกเฉิน สุขภาพ—๑๕ มิ.ย. ๕๘

ระบุระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเปิดช่องให้ทำได้ ด้าน เลขาสพฉ. วอนทุกโรงพยาบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เป็นรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่บนรถพยาบาล ภายหลังจากที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอต่

ภาพข่าว: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมงาน Kick off สมุนไพรเศรษฐกิจชุมชน ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๘

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Kick off สมุนไพรเศรษฐกิจชุมชนและหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” พร้อมมอบกล้าไม้สมุนไพรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับเกษตรกร

ภาพข่าว: แถลงข่าวรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และหนุน กม.บุหรี่ใหม่ ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๘

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.ริชาร์ด บราวน์ รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ นพ.วันชาติ ศุภจตุรัส