ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔:๓๒ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

ไทย ญี่ปุ่น ร่วมวิจัยวัณโรคดื้อยาทั้งในเชื้อและคนพร้อมกัน ครั้งแรกในอาเซียน สุขภาพ—๓๑ ส.ค. ๕๗

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA) มหาวิทยาลัยโตเกียว และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาวิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค เพื่อประเมินผลการดื้อต่อยาต้าน

กรม คร. ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทางน้ำ เพื่อเข้มมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเช สุขภาพ—๒๙ ส.ค. ๕๗

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีมาตรการการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งด่านทางอากาศ ด่านท่าเรือ และด่านทางบก เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั้งนี้ผลการตรวจเยี่ยม ด่านมีความพร้อม

คร. เตือนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเล่นน้ำทะเลบริเวณที่มีแมงกะพรุน พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น สุขภาพ—๒๘ ส.ค. ๕๗

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำทะเลบริเวณที่มีแมงกะพรุน โดยเฉพาะบริเวณน้ำตื้นใกล้ชายหาดในพื้นที่อ่าวโค้งเว้า ในช่วงที่คลื่นลมสงบ พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยการราดน้ำส้มสายชู

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด งานสัมมนาเรื่อง สุขภาพ—๒๘ ส.ค. ๕๗

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด “งานสัมมนาเรื่อง มะเร็งระบบโลหิต” (โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคมะเร็งไขกระดูก) จัดโดย คณะแพทย์จาก โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันมะเร็ง MD Anderson

สธ. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สื่อมวลชน สร้างความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุม ให้ความรู้สื่อมวลชนทุกสาขา กว่า 100 คน สร้างความเข้าใจสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เพื่อสื่อสารประชาชนให้เข้าใจและลดความตระหนก เน้นย้ำโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาติดต่อทางการสัมผัสเลือด น้ำเหลือง

ควบคุมโรคอุบลฯ ย้ำไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทย สุขภาพ—๒๒ ส.ค. ๕๗

ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ย้ำไม่พบผู้ป่วย“อีโบลา”ในไทย พร้อมเฝ้าระวังเข้มด่านควบคุมโรค แนะประชาชนอย่าตระหนก แต่ควรติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ภาพข่าว: บริจาครถยนต์ราชการ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีได้ทำการบริจาครถยนต์ให้หน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกที่ดี ที่ทำการสอนนักศึกษาพยาบาลภาคปฏิบัติ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้มีมติต้องกันในการ จำหน่ายรถยนต์ราชการโดยวิธีการโอน (โดยไม่โอนหมายเลขทะเบียน) และปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว: กรมอนามัย จับมือ 13 ประเทศด้านสุขภาพ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม “ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ( The Extraordinary Meeting of

ภาพข่าว: สธ.และทส.ไทย ร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ—๒๐ ส.ค. ๕๗

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย นพ.โยนัส เทเก้น ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงานและถ่ายภาพกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ พิษณุ แสนประเสริฐ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วานโดยมีผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกรมอนามัย

กรม คร. จัดทำคำแนะนำสุขภาพผู้เดินทางข้ามพรมแดน 5 ภาษา สุขภาพ—๑๙ ส.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคมีมาตรการการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ ทั้งด่านทางอากาศ ด่านทางเรือ และด่านทางบกทั้งรถยนต์ รถไฟ ผลการตรวจสุขภาพยังไม่พบผู้ป่วย กรมควบคุมโรคได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คำแนะนำสุขภาพ

กรม คร. ชี้การดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ช่วยกรองโรคติดต่อข้ามแดนได้ สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ชี้กรมกฎอนามัยระหว่างประเทศ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกต้องถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อผู้เดินทาง

ภาพข่าว: มาตรการสาธารณสุขไทย ต้านภัยอีโบลา สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๗

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการสาธารณสุขไทย ต้านภัยอีโบลา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี พร้อมด้วย

พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ พร้อมรับมือ โรคติดต่อสัตว์สู่คน สุขภาพ—๑๔ ส.ค. ๕๗

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดึงเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพคนและสัตว์ ร่วมพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัย ทั้งระบบเฝ้าระวัง และการตรวจจับเชื้อก่อโรคจากสัตว์สู่คน เตรียมพร้อมรับมือกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ภาพข่าว: แสดงความยินดี 4 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

งานเลี้ยงแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรมควบคุมโรค ทุ่มงบสืบสานพระราชปณิธานบูรณาการนิคมโนนสมบูรณ์ MOU ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุขภาพ—๑๒ ส.ค. ๕๗

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สืบสานพระราชปณิธานบูรณาการนิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น สู่ชุมชนทั่วไป ทุ่มงบเตรียมความพร้อมนิคม จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ กรมธนารักษ์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ทีวีไกด์: ปากโป้ง ทุกชีวิตมีค่า หนุ่ม-เบนซ์ ใส่ใจประชาชน แนะวิธีป้องกัน เชื้อ บันเทิง—๗ ส.ค. ๕๗

แม้ว่าไวรัส “อีโบลา” จะยังมาไม่ถึงประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เองก็ยืนยันว่าโอกาสการเข้ามาระบาดของ “อีโบลา” จะมีความเสี่ยงน้อย แต่การเฝ้าระวังป้องกันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ประมาทไม่ได้ล่าสุด 2 พิธีกร หนุ่ม - กรรชัย กำเนิดพลอย

คร. รณรงค์ให้คนไทยใส่หน้ากากป้องกันโรค สร้างค่านิยมใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง สุขภาพ—๗ ส.ค. ๕๗

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยใส่หน้ากากป้องกันโรค สร้างค่านิยมใหม่ เมื่อป่วยเป็นหวัดหรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ ให้ใส่หน้ากากป้องกันโรค เพื่อเป็นการแสดงความใส่ใจและห่วงใยต่อคนรอบข้าง หลังพบผู้ป่วยในปีนี้กว่า 4 หมื่นราย

สธ. แนะ ใส่ใจสุขภาพจิต เข้าให้ถึงบริการ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนไว สุขภาพ—๕ ส.ค. ๕๗

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการวิกฤตสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 เรื่อง“สังคมเปลี่ยนไว

กรมอนามัย จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรรณรงค์ สุขภาพ—๓๑ ก.ค. ๕๗

ชวนคนไทย “Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ทั่วไทย” ขับเคลื่อนแนวคิดภาชนะใส่อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ) และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม(เกรซ) เปิดตัวโครงการรณรงค์

กรมการแพทย์ถอดบทเรียนการทำงาน จากเหตุชุมนุมทางการเมืองปี 56-57 เตรียมพัฒนาเป็นระบบและจัดทำเป็นคู่มือ สุขภาพ—๓๐ ก.ค. ๕๗

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจับมือเครือข่าย สะท้อนปัญหาและอุปสรรค ถอดบทเรียน จากการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีเหตุชุมนุมทางการเมือง เตรียมพัฒนาเป็นระบบ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้าน ขยายผลสู่การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

กรมวิทย์ฯ ปรับกลยุทธ์กำจัดตัว เรือด หวั่น!! กระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยว สุขภาพ—๒๙ ก.ค. ๕๗

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปรับกลยุทธ์และวิธีการกำจัดตัว“เรือด”แมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศหลังพบข้อมูลชี้ช่วง 2-3ปีที่ผ่านมายังคงมีการตรวจเจอตัวเรือดอย่างต่อเนื่องหวั่น!! กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว นพ.อภิชัย มงคล

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(28 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๗ ก.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 13.00 น. กรมอนามัย เปิดตัวโครงการรณรงค์และเปิดเวทีเสวนา “ Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ทั่วไทย” ณ กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(28 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๘ ก.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 13.00 น. กรมอนามัย เปิดตัวโครงการรณรงค์และเปิดเวทีเสวนา “ Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ทั่วไทย” ณ กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 13.00 น.

กรมอนามัย เผยเชื้อราจากขี้นก เสี่ยงทำปอดอักเสบ แนะเด็กเล็ก-ผู้สูงวัย สุขภาพ—๒๘ ก.ค. ๕๗

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะเด็กและผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้กรงนกหรือโรงเลี้ยงนกที่สกปรก ไม่ทำความสะอาด มีมูลนกสะสม หวั่นหายใจเอาเชื้อราเชื้อราคริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ เข้าสู่ร่างกาย ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปอด พร้อมแนะวิธีป้องกัน ดร.นพ.พรเทพ

ภาพข่าว: สรุปบทเรียนการดำเนินการทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการชุมนุมทางการเมือง สุขภาพ—๒๔ ก.ค. ๕๗

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้แทนเครือข่ายจาก กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ และแพทย์อาสา จิตอาสาวิทยุการข่าว

กรมควบคุมโรค เชิดชูสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สุขภาพ—๒๑ ก.ค. ๕๗

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557 พร้อมเผยข้อมูลวัยแรงงานว่า 1 ใน 11วัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32.4

สธ. จับมือภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว สุขภาพ—๒๐ ก.ค. ๕๗

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ