ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๑:๑๕ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

ภาพข่าว: สธ. จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN) ของประเทศ โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน และมี นายธนชีพ พีระธรณิศร์

สธ. เดินหน้า!!จัดประชุมชี้แจงนโยบายเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือ ความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

สธ. จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ เดินหน้า!!ชี้แจงนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารให้เข้าถึงระดับพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ ความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน

กปภ. สาขาสะเดาพร้อมประกาศรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดจุดติดตั้งน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาสะเดา จ.สงขลา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ แห่งที่ 5 ของปี 2558

สบส.ขานรับนโยบาย รมว.สธ เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพ—๓ ก.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ขานรับนโยบายการปฏิรูปการทำงาน 8 ข้อของกระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เน้นความซื่อสัตย์ สามัคคี โปร่งใสตรวจสอบได้

ภาพข่าว: โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ต้อนรับ รัฐมนตรีสาธารณสุข ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอัษณา จันเทพา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ให้การต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: ประชุมปรับปรุง พรบ.สุขภาพจิต ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 2/2558 เพื่อปรับปรุงแก้ไข พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

โครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก” สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญคุณแม่ที่มีประวัติเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งเต้านม นำบุตรสาวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ภาพข่าว: เปิดมหกรรมโรคไม่ติดต่อ NCD สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2015 บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง

ภาพข่าว: Save Thais from Heart Diseases สุขภาพ—๑๗ ส.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา

สธ.จัดทำแผนชาติสร้างสุขภาพ ลดป่วย ใช้ หลักธรรมคำสอนทุกศาสนา ประเทศแรก สุขภาพ—๑๔ ส.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบายสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย พ.ศ. 2559-2563 นำหลักธรรมคำสอนทุกศาสนา และวิถีความเป็นไทย ปรับแก้พฤติกรรมสุขภาพประชาชนประเทศแรก เสนอคณะรัฐมนตรี ประกาศเป็นนโยบายชาติ ใช้หลักศาสนา สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ควบคู่กับการแพทย์ อาหาร

รมว.สาธารณสุข เปิดงาน NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) สุขภาพ—๑๑ ส.ค. ๕๘

ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมทำพิธีเปิดงานกับภาคีเครือข่าย สปสช. ThaiNCDnet ในแนวคิด “บูรณาการ สานพลัง

กูรูด้านอาหาร-โภชนาการชู สสส. หนุนเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนงานเทศกาลอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ โครงการเทศกาลอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ได้จัดเวทีผนึกพลังทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ สุขภาพ—๑๐ ส.ค. ๕๘

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การแพทย์แผนไทย...ความมั่นคงในระบบสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรม สบส.รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโปร่งใส ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๘

วันนี้ (6 สิงหาคม 2558 ) เวลา 09.00 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน "วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี 2558"

จุดเด่นของ เชียงราย ในการเดินหน้าสู่ต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย คือ...การมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สุขภาพ—๖ ส.ค. ๕๘

(วันที่ 6 สิงหาคม 2558) นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่

ภาพข่าว: เปิดอบรม...การรักษาโรคไตด้วยแพทย์จีน สุขภาพ—๒๙ ก.ค. ๕๘

เมื่อเร็ว ๆนี้ คลินิกหัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน หรือชื่อทางการว่าคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย โดยนายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สธ. ร่วมกับ 4 เครือข่ายให้อสม.ทั่วประเทศเป็นต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษาช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว สุขภาพ—๒๙ ก.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ให้ อสม.ทั่วประเทศงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้า สกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชน ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยให้สุขภาพที่แข็งแรง เหล้า

กรมวิทย์ ฯ เดินหน้าร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถวายเพื่อพ่อหลวง ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และธนาคารออมสิน พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และงานเวชกรรมฟื้นฟูให้ได้มาตรฐานสากล

ภาพข่าว: สบายกายแบ่งฝันปันรัก ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการคลินิก Bangkok Men’s Health และประธานคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่ายสหวิทยากร ปลูกถ่ายเซล์ลต้นกำเนิด เนื้อเยื่อ และอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สบายกาย แบ่งฝันปันรัก

สธ. เจ้าภาพ จัดเวที โชว์ผลงาน รอบ 3 ปี ไทย-จีน-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

วันนี้ (27 ก.ค.58) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม Asian Community Mental Health Leadership Forum 2015 (ACMHL) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม กทม.

ภาพข่าว: มอบโล่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

มอบโล่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร : นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริหารจากกรมอนามัย และผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ถ่ายภาพร่วมกัน

ภาคใต้!!เดินหน้าพัฒนาต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัยประเดิมแห่งแรกที่ระนอง สุขภาพ—๒๒ ก.ค. ๕๘

(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558)นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวหลังเป็นประธานประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารจังหวัดระนองว่า ระนองถือเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้และเป็นจังหวัดที่3

สัปดาห์สุดท้าย มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน ไลฟ์สไตล์—๒๒ ก.ค. ๕๘

สัปดาห์สุดท้ายแล้ว! สำหรับ "มหกรรมสุขภาพดี วิถีชุมชน" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เอาใจคนรักสุขภาพและความสวยงาม ระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด วิถีไทย วิถีสุขภาพ เน้นความสวยความงาม เพื่อให้มีสุขภาพดีผิวพรรณสดใส

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมนำตัวแทนนักแสดงและศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ เฟฟางแก้ว, ธามไท, แบล็คแจ็ค, เขต-ธาราเขต, แจม-ปณิชดา, แมงมุม-พงษ์ธัช และ ดีเจท็อป-ศราวุธ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558" ในวันที่ 22 กค.นี้

ภาพข่าว: นำร่องอาหารปลอดภัย สระบุรี ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๘

นำร่องอาหารปลอดภัย สระบุรี : นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผอ.สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรยื่นกฤษฎีกา ข้อเสนอแก้ไขร่างพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... โดยไม่มีการเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะหรือ ไม่มีการรับฟังแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้เช้าวันนี้ ตัวแทนภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13

สระบุรี พร้อมพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย การันตีด้วย 2 ผลงานเด่น ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

(เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา) นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารระดับจังหวัดของจังหวัดสระบุรีซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร

สระบุรี พร้อมพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย สุขภาพ—๑๗ ก.ค. ๕๘

"สระบุรี" พร้อมพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย การันตีด้วย 2 ผลงานเด่นทั้งปัญหาสารเคมีในผักผลไม้และสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำลดลง..อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย (เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา) นายแพทย์สุริยะ

ทรู รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรให้การสนับสนุนทีมแพทย์ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณแก่ กลุ่มทรูโดยมี นายมนตรี มนตรีมณี (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัททรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ

รมว.พม. จับมือ รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบป้าย หอพักติดดาวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหอพัก ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

วันนี้ (๑๕ ก.ค. ๕๘) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)