ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑:๒๗ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ไลฟ์สไตล์—๒๖ มี.ค. ๕๘

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการรณรงค์ ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้องค์กรชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำ

กลุ่มวัยทำงาน เสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ สุขภาพ—๒๖ มี.ค. ๕๘

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการทำงานด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ” ว่า จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546 – 2556

ภาพข่าว: นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมต.สาธารณสุข เปิดงาน NPHC Better Health Trough Palliative ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC) Theme “Better Health Trough Palliative Care” การดูแลแบบประคับประคอง

ศปถ.หารือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

สวรส. เปิดเวทีประชาพิจารณ์แผน 5 ปี รับคลื่นยักษ์ 3 ลูกใหญ่ระบบสุขภาพ สุขภาพ—๒๓ มี.ค. ๕๘

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ. (2558-2562) จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้บริหารระดับนโยบาย อาทิ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมด้วย ศ.นพ.วีระศักดิ์

ภาพข่าว: ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปลอดภัย-ปลอดโรค ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานพลัง อสม.ร่วมทีมหมอครอบครัว รณรงค์ระวังภัยเสี่ยงสุขภาพ สุขภาพ—๑๙ มี.ค. ๕๘

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

สวรส. ระดมสมอง จัดทำข้อเสนออัตรากำลังคนในหน่วยงานบริหารสาธารณสุข สุขภาพ—๑๘ มี.ค. ๕๘

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมระดมสมองเรื่อง “การศึกษาการวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลังคน และความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับเขต จังหวัดและอำเภอ” โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรม สัปดาห์ลดบริโภคเค็ม วันไตโลก สุขภาพ—๑๘ มี.ค. ๕๘

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานกิจกรรมวันไตโลก

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—๑๘ มี.ค. ๕๘

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 6 จากซ้าย) รศ.พ.อ.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 8 จากซ้าย)

สบส.ระดมอสม. สอดส่องจัดระเบียบสถานเสริมความงามทั่วประเทศ สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ระดมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เฝ้าระวัง สอดส่อง จัดระเบียบสถานเสริมความงามให้มีความถูกต้อง ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสทางโซเชียลมีเดีย “สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์”

ข่าว: คุณธีระ จำแลงนคร ผู้จัดการทั่วไป เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท ให้การต้อนรับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๕๘

คุณธีระ จำแลงนคร ผู้จัดการทั่วไป เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท ให้การต้อนรับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๕๘

ความอ้วนไม่เข้าใครออกใคร อย่างล่าสุดได้มีสถิติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บอกเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยถึงแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเป็นเด็กอ้วนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าในปีนี้ พ.ศ.2558 เด็กก่อนวัยเรียนของประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนที่สูงถึง 1 ใน 5

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—๙ มี.ค. ๕๘

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ 2558 ณ Atrium Zone ชั้น 1

สคร.12 สงขลา เตือนไปอุมเราะห์ ระวัง ไวรัสเมอร์ส หลังซาอุฯ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม สุขภาพ—๙ มี.ค. ๕๘

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจประจำภูมิภาคตะวันออกกลางหรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012 (เมอร์ส-โควี) ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งพบว่าระหว่างวันที่

รวมพลังทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—๒ มี.ค. ๕๘

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ 2558 ณ Atrium Zone?ชั้น 1

สบส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์ : การบริหารความเสี่ยง สุขภาพ—๒ มี.ค. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททางการแพทย์ : การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

สบส.จัดเวทีรับฟังความเห็น พรบ.กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... สุขภาพ—๒ มี.ค. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นหลักการเยียวยา

ภาพข่าว: สมาคมสปาไทย จัดงาน World Spa Well-being Covention 2015 คาดดันธุรกิจสปาไทยโต ทั่วไป—๑๘ ก.พ. ๕๘

นายกรด โรจนเสถียร นายกมาคมสปาไทย (กลาง) แถลงข่าวเปิดตัวการจัดงาน World Spa & Well-being Convention 2015 (WSWC 2015) เพื่อช่วยดันธุรกิจสปาโต15% มีมูลค่า 31,155.48 ล?านบาท โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สบส. ส่งอสม.เฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน สุขภาพ—๑๘ ก.พ. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเตือนประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ป้องกันการเกิดอัคคีภัย และความปลอดภัยจากการเผาเครื่องเซ่นไหว้รับเทศกาลตรุษจีน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

กรมการท่องเที่ยวจับมือกรมอนามัยรับปีท่องเที่ยววิถีไทย จัดโครงการถนนอาหารปลอดภัย-ตลาดสดน่าซื้อ ไลฟ์สไตล์—๑๗ ก.พ. ๕๘

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เฟ้นหาถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์

ภาพข่าว: เปิดยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ สุขภาพ—๑๗ ก.พ. ๕๘

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง

สบส.หวั่นไข้หวัดใหญ่ระบาดซ้ำ ย้ำอสม.เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ สุขภาพ—๑๖ ก.พ. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข หวั่นไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก เร่งส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เฝ้าระวังชุมชนและโรงเรียนดูแลประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างใกล้ชิด

สธ.เร่งสร้างนักระบาดวิทยามืออาชีพให้ได้ 350 คน พร้อมตรวจจับโรคติดต่อตัวใหม่ สุขภาพ—๑๓ ก.พ. ๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยอนาคตประเทศไทยเสี่ยงเผชิญโรคติดต่อตัวใหม่ เพราะผลจากระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง วางระบบรับมือโดยตั้งเป้าผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเพิ่ม 350 คนภายใน 10 ปี สร้างความพร้อมรับมือหลังเปิดประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเฝ้าระวัง

มหกรรมวาเลนไทน์ นิยามรัก 2015 ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต มอบให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินโครงการ Smart Teen Love Say + Play "วัยรุ่นฉลาดรัก ... รู้จักป้องกัน” ภายใต้ โครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน “ลดโรคเพิ่มสุขวัยรุ่นไทย”

เอฟทีเอ ว็อทช์ แฉ รองนายกฯยงยุทธ ขวาง พรบ.ยา เข้าครม. สนองบริษัทยาข้ามชาติ ถามหาหลักธรรมาภิบาล ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๘

ตามที่ก่อนหน้านี้ ภาคประชาสังคมได้ออกมาเปิดโปงการเดินเกมของล็อบบี้ยิสต์อุตสาหกรรมยาข้ามชาติที่ขัดขวางร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับสภาวิชาชีพต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องจากที่สำนักงานกฤษฎีกาได้ร่างมานั้น

ภาพข่าว: ฉีดวัคซีนคอตีบให้คนอายุ 20-50 ฟรี สุขภาพ—๒๘ ม.ค. ๕๘

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

พม. จับมือภาคีเครือข่ายลงปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

นายอนุสันต์ เทียนทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงและโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: ฉีดวัคซีนฟรี สุขภาพ—๑๖ ม.ค. ๕๘

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเปิดงานรณรงค์ “คิ๊กออฟ... คนไทยป้องกันคอตีบได้ ด้วยวัคซีน” ณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยอมถอนจดเครื่องหมายการค้า กลิ่น แต่ยังเดินหน้าให้จด เสียง เอฟทีเอว็อทช์ชี้ ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปทบทวน ร่าง พรบ.เครื่องหมายการค้า ที่จะขยายขอบเขตความคุ้มครองไปที่กลิ่นและเสียงซึ่งถูกกระทรวงสาธารณสุข อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง