ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๒:๓๕ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

ภาพข่าว: สธ. แถลงข่าวการจัดงาน แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๕๙

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว งาน "แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ซึ่งจะจัดขึ้นที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคร่วมพิธี รวมพลังแห่งความดี ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๙

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเข้าร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความดี" พร้อมกับผู้บริหารและบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

สธ. น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ สุขภาพ—๒๔ พ.ย. ๕๙

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์พิเชษฐ์ บัญญัติ นายกสภาการแพทย์แผนไทย

ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เปิดงานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวาน ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ที่ 3 จากซ้าย)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน แพทย์แผนไทย สุขภาพ—๒๒ พ.ย. ๕๙

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในนามเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นชื่อของวิทยาลัย

ภาพข่าว: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวั ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๙

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค "Innovative Interventions and Researches for End TB

ภาพข่าว: เซเว่นฯ รับรางวัลองค์กรปลอดโฟม ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๙

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์(ขวา)อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม100%และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี2559ให้กับเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีนายสำเร็จ

ภาพข่าว: วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก สุขภาพ—๓ พ.ย. ๕๙

นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2560 พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับ 8 องค์กรหลัก หน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ภาพข่าว: พิธีเปิดโรงงาน บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๙

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา

ภาพข่าว: สปสช.สธ. ประชุมชี้แจงบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๕๙

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2: ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

สวรส. เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ยั่งยืนด้วยคุณภาพ สุขภาพ—๕ ต.ค. ๕๙

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีเครือข่าย

ภาพข่าว: เปิดประปาดื่มได้ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๙

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (คนกลาง) ดร.วิระวรรณ ถิ่นยืนยง ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่ให้บริการของ

อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ จัดนิทรรศการแสดงภาพสีน้ำ (Solo Exhibition) สองฟากฟ้า....นภาเดียวกัน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๙

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทรมอบผลงานภาพวาดลายเส้นบนก้อนหิน จำนวน 4 ชิ้น เพื่อเปิดประมูล ในพิธีเปิด "อาจารย์ไพรวัลย์

โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว : ประกวดภาพยนตร์สั้น อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๙

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย (ที่สามจากซ้าย)

สธ.เดินหน้านำเทคโนโลยี ระบบนำทางอัจฉริยะ Health Map ให้บริการประชาชน สุขภาพ—๒๓ ก.ย. ๕๙

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแผนงานในการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการแพทย์และสาธารณสุข

กปภ. เพิ่มพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.บุรีรัมย์ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันศุกร์ที่ 23กันยายน 2559 เวลา

เดินหน้าวิจัยใช้ยาสมเหตุผล มุ่ง ประชาชน ชุมชน ตระหนักรู้การใช้ยาอย่างพอเพียง สุขภาพ—๒๑ ก.ย. ๕๙

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย"โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล" (Rational Drug Use : RDU Hospital) โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเป็นคำรับรองในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ ในปี 2560 ทั้งนี้

กปภ.กำแพงเพชร ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ มาตรฐาน WHO ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน WHO นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าโครงการน้ำประปาดื่มได้

น้ำประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาราชบุรี ดื่มได้แล้ว!!! ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอกย้ำคุณภาพน้ำประปาสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดราชบุรี เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาราชบุรี