ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑:๔๖ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

ภาพข่าว: ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 บันเทิง—๒๑ ก.ค. ๕๙

"แบงค์-อธิกิตติ์ ไพบูลย์รัตนกิจ" จากละครเรื่อง "บ่วงรักสลักแค้น" และ "ฟ้าใส-อรจิรา แก้วสว่าง" จากละครเรื่อง "บ่วงรักสลักแค้น" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 ดิจิตอลทีวี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิตสนับสนุนระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตภาคเหนือ รองรับสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย สุขภาพ—๒๐ ก.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--กรมสุขภาพจิต

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ศิริพร กัญชนะ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 และ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมพิธีส่งมอบคู่มือและอุปกรณ์สำหรับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยส่งมอบให้กับ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์สุขภาพจิต และศูนย์อนามัย ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 รวม 17 แห่ง พร้อมวางแผนระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก 3 ปี ของกรมอนามัย พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้า ถึง 1 ใน 3 โดยมีปัจจัยเอื้อที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า เช่น การขาดภาวะโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า การเลี้ยงดู การใช้สื่อโทรทัศน์ และเทคโนโลยีต่างๆ จึงจำเป็นต้องเร่งค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ให้ได้รับการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานด้านการคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่วัน

ภาพข่าว: สธ.เร่งผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พัฒนาทุกช่วงวัย ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ มุมมองใหม่ อนามัยการเจริญพันธุ์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย

ภาพข่าว: การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ภาพข่าว: ผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพ—๑๔ ก.ค. ๕๙

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเปิดประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์ครั้งที่ 5 หัวข้อ "มุมมองใหม่

ภาพข่าว: สนับสนุนคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สุขภาพ—๑๓ ก.ค. ๕๙

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ศิริพร กัญชนะ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 และ นพ.สมัย ศิริทองถาวร รักษาการในตำแหน่ง

ภาพข่าว: 23 ปีโรงพยาบาลไทยนครินทร์แห่งความมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่3 จากขวา) ร่วมพิธีเปิด มี นายจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ (กลาง)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ

จังหวัดลำปางนำร่อง เดินหน้าพัฒนาเป็นต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวหลังจากเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดลำปางอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ภาพข่าว: เปิดโครงการพัฒนาการเด็ก สุขภาพ—๑๑ ก.ค. ๕๙

เปิดโครงการพัฒนาการเด็ก นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7 เป็นประธานเปิด "โครงการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กใน 4 ช่วงวัย เขตสุขภาพที่ 7" โดยมี นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่7 จ.ขอนแก่น

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อ-รณรงค์ตรวจเอชไอวี ทั่วไป—๕ ก.ค. ๕๙

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counselling and Testing Day : VCT Day) เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดเดือนกรกฎาคม

#นพ.สุวรรณชัย เปิดประชุมฯ ชมรมสาสุข59 ระดมความคิด ขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิ ทั่วไป—๔ ก.ค. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ" ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 พร้อมบรรยายพิเศษ

แบงค์-อธิกิตติ์ สุดปลื้ม กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเป็น พรีเซ็นเตอร์ บันเทิง—๓๐ มิ.ย. ๕๙

"ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ" คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติ ช่อง 8 ขานรับร่วมรณรงค์ ส่งหนุ่ม "แบงค์-อธิกิตติ์ ไพบูลย์รัตนกิจ"

ภาพข่าว: ไทยเจ้าภาพ-จัดวันไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่6 ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๙

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ซึ่งวันที่ 15มิถุนายนของทุกปี ประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นักวิ่งกว่า 5,000 ชีวิตมาร่วมแบ่งปันมิตรภาพ และความสนุกสนาน สุขภาพ—๒๘ มิ.ย. ๕๙

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และกรุงเทพมหานคร จัดงาน "เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2016" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพข่าว: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสัมมนาฯ ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๙

สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน "The 8th Meetingof the Asia Pacific Network of the WHO Family of International Classifications" โดยมี ดร.จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ภาพข่าว: กรมสุขภาพจิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๙

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบดูแลกายใจ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นวิชาการ สร้างคน ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภูมิใจแพ็คคู่ ปอ แม็กซ์ พรีเซ็นเตอร์งดสูบบุหรี่โลก พร้อมเข้ารับโล่รางวัล บันเทิง—๒๐ มิ.ย. ๕๙

สร้างความภูมิใจให้กับทั้งตัวเอง และ ครอบครัวได้เป็นอย่างมาก สำหรับ 2 วินเนอร์ ศิลปินจาก ทรู แฟนเทเชีย "ปอ – อรรณพ ทองบริสุทธิ์" และ "แม็กซ์ – อภิสร สุขวัฒนาศัย" ที่ปีนี้ ได้รับคัดเลือกจากกรมควบคุมโลก กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต อัพเดทสถานการณ์ ฆ่าตัวตายในไทย ย้ำ รู้ทัน ป้องกันได้ สุขภาพ—๑๕ มิ.ย. ๕๙

จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

ประเทศไทย เจ้าภาพจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้คำขวัญ ประชารัฐร่วมใจ สุขภาพ—๑๔ มิ.ย. ๕๙

วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) ที่โรงแรมแชงกรี–ล่า กรุงเทพฯ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 ว่า วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน 10

ภาพข่าว: รับเกียรติบัตรจาก WHO สุขภาพ—๑๓ มิ.ย. ๕๙

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนประเทศไทย พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ศ.นพ.ดร.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข รับเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก

ภาพข่าว: ให้ความรู้เรื่อง ไอโอดีน สุขภาพ—๑๓ มิ.ย. ๕๙

แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการและแฟนรายการ "คนสู้โรค" ในโอกาสบันทึกเทป เรื่อง " ประโยชน์ของ...ไอโอดีน " ณ สถานีโทรทัศน์ THAI PBS ถ.วิภาวดีรังสิต

ภาพข่าว: เพิ่มทักษะทีม Child Project Manager สุขภาพ—๑๓ มิ.ย. ๕๙

เพิ่มทักษะทีม Child Project Manager : นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย พร้อมด้วยนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย,นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ประกอบการผลิตอาหารขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์สัญล สุขภาพ—๑๓ มิ.ย. ๕๙

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ระดมสมองผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"

ภาพข่าว: คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ร่วมกับ กรมอนามัย ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๙

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ร่วมกับ กรมอนามัย ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยได้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม100% จากนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (ขวา) อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี จิตติมา คนตรง (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คิดส์ซาเนีย

ผู้ประกอบการผลิตอาหารขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์สัญล สุขภาพ—๙ มิ.ย. ๕๙

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ระดมสมองผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"

จันจิ ปลื้มเป็นพรีเซนเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก และรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ บันเทิง—๘ มิ.ย. ๕๙

จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย ศิลปินในสังกัดเวิร์คพอยท์ สุดปลื้มได้รับเลือกจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นพรีเซนเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2559 และเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กรมบัญชีกลาง ผนึกกำลังร่วมกับ 5 หน่วยงาน เพิ่มสิทธิการเปลี่ยนกระจกตา ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม จัดพิธีลงนามในบันทึกร่วมมือสนับสนุน "โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี" ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลเบิกค่าจัดเตรียมกระจกตาใหม่ เป็นรายละ 15,000

ภาพข่าว: เซเว่นฯ รับรางวัลองค์กรปลอดโฟม ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๙

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์(ขวา)อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม100%และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี2559ให้กับเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีนายสำเร็จ