ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๒:๑๗ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

โพรเทคส์รณรงค์วันล้างมือโลก 2015 มือสะอาด สร้างสุขภาพดี ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

เนื่องในโอกาสวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 15 ตุลาคมของทุกปี บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้ง ศูนย์ค้นหามะเร็งทางเดินอาหารระยะเริ่มแรก และวิจัยร่วมกับ ม.นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น สุขภาพ—๒ ต.ค. ๕๘

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จับมือกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งศูนย์ตรวจวินิจฉัย วิจัย และค้นหามะเร็งระบบทางเดินอาหารในระยะเริ่มแรก ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่ ตับ ตับ-อ่อน

มะเร็งเต้านมป้องกันได้หากใส่ใจ บทความพิเศษเพื่อผู้หญิง โดย สนุกดอทคอม สุขภาพ—๒ ต.ค. ๕๘

คุณทราบหรือไม่ว่าหญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูก ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เผย 'มะเร็งเต้านม' คือ ภัยเงียบที่คร่าชีวิตหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 1 โดยมีอัตราการเสียชีวิตราว 3,000 รายต่อปี

สพฉ.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน สุขภาพ—๓๐ ก.ย. ๕๘

สพฉ.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติของ ASEAN ในรอบปีที่ผ่าน "หมอภูมินทร์" เปิดแผนการทำงานต่อเนื่อง

สบส.รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากสำนักงาน ก.พ.ร.ประจำปี ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๘

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

HIMSS Asia Pacific จับมือกระทรวงสาธารณสุขไทย ลงนามเอ็มโอยูเพื่อจัดงาน HIMSS AsiaPac16 Conference สุขภาพ—๒๘ ก.ย. ๕๘

HIMSS Asia Pacific และกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ณ กระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายลงนามเอ็มโอยูเพื่อร่วมกันจัดงาน HIMSS AsiaPac16 Conference and Exhibition ที่กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๘

คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และผู้บริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Gossip News: งานประชุมทันตแพทย์นานาชาติของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI 2015 Annual World Dental สุขภาพ—๒๑ ก.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมทันตแพทย์นานาชาติของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI 2015 Annual World Dental Congress) ซึ่งเป็นงานประชุมด้านทันตกรรม

โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity-Free Future หรือ สุขภาพ—๑๖ ก.ย. ๕๘

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้จัด งานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรม การ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity-Free Future หรือ ACFF) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,

สบส. กำชับ อสม. ทั่วประเทศเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในชุมชน เน้นย้ำมาตรฐาน กินร้อน ช้อนกลาง สุขภาพ—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ย้ำสถานศึกษาต้องมีระบบคัดกรองนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ภาพข่าว: ชาว สธ. รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ใน สธ. สุขภาพ—๑๔ ก.ย. ๕๘

นพ.ไชยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นำเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรครณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ สธ. หรือผู้ใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัย 100% ภายในกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบ

ภาพข่าว: สธ. จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN) ของประเทศ โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน และมี นายธนชีพ พีระธรณิศร์

สธ. เดินหน้า!!จัดประชุมชี้แจงนโยบายเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

สธ. จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ เดินหน้า!!ชี้แจงนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารให้เข้าถึงระดับพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ ความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน

กปภ. สาขาสะเดาพร้อมประกาศรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดจุดติดตั้งน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาสะเดา จ.สงขลา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ แห่งที่ 5 ของปี 2558

สบส.ขานรับนโยบาย รมว.สธ เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพ—๓ ก.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ขานรับนโยบายการปฏิรูปการทำงาน 8 ข้อของกระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เน้นความซื่อสัตย์ สามัคคี โปร่งใสตรวจสอบได้

ภาพข่าว: โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ต้อนรับ รัฐมนตรีสาธารณสุข ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอัษณา จันเทพา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ให้การต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: ประชุมปรับปรุง พรบ.สุขภาพจิต ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 2/2558 เพื่อปรับปรุงแก้ไข พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

โครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก” สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญคุณแม่ที่มีประวัติเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งเต้านม นำบุตรสาวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ภาพข่าว: เปิดมหกรรมโรคไม่ติดต่อ NCD สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2015 บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง

ภาพข่าว: Save Thais from Heart Diseases สุขภาพ—๑๗ ส.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา

สธ.จัดทำแผนชาติสร้างสุขภาพ ลดป่วย ใช้ หลักธรรมคำสอนทุกศาสนา ประเทศแรก สุขภาพ—๑๔ ส.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบายสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย พ.ศ. 2559-2563 นำหลักธรรมคำสอนทุกศาสนา และวิถีความเป็นไทย ปรับแก้พฤติกรรมสุขภาพประชาชนประเทศแรก เสนอคณะรัฐมนตรี ประกาศเป็นนโยบายชาติ ใช้หลักศาสนา สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ควบคู่กับการแพทย์ อาหาร

รมว.สาธารณสุข เปิดงาน NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) สุขภาพ—๑๑ ส.ค. ๕๘

ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมทำพิธีเปิดงานกับภาคีเครือข่าย สปสช. ThaiNCDnet ในแนวคิด “บูรณาการ สานพลัง

กูรูด้านอาหาร-โภชนาการชู สสส. หนุนเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนงานเทศกาลอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ โครงการเทศกาลอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ได้จัดเวทีผนึกพลังทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ สุขภาพ—๑๐ ส.ค. ๕๘

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การแพทย์แผนไทย...ความมั่นคงในระบบสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรม สบส.รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโปร่งใส ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๘

วันนี้ (6 สิงหาคม 2558 ) เวลา 09.00 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน "วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี 2558"

จุดเด่นของ เชียงราย ในการเดินหน้าสู่ต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย คือ...การมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สุขภาพ—๖ ส.ค. ๕๘

(วันที่ 6 สิงหาคม 2558) นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่

ภาพข่าว: เปิดอบรม...การรักษาโรคไตด้วยแพทย์จีน สุขภาพ—๒๙ ก.ค. ๕๘

เมื่อเร็ว ๆนี้ คลินิกหัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน หรือชื่อทางการว่าคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย โดยนายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สธ. ร่วมกับ 4 เครือข่ายให้อสม.ทั่วประเทศเป็นต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษาช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว สุขภาพ—๒๙ ก.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ให้ อสม.ทั่วประเทศงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้า สกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชน ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยให้สุขภาพที่แข็งแรง เหล้า

กรมวิทย์ ฯ เดินหน้าร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถวายเพื่อพ่อหลวง ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และธนาคารออมสิน พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และงานเวชกรรมฟื้นฟูให้ได้มาตรฐานสากล

ภาพข่าว: สบายกายแบ่งฝันปันรัก ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการคลินิก Bangkok Men’s Health และประธานคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่ายสหวิทยากร ปลูกถ่ายเซล์ลต้นกำเนิด เนื้อเยื่อ และอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สบายกาย แบ่งฝันปันรัก