ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๕๗ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

ภาพข่าว: เซเว่นฯ รับรางวัลองค์กรปลอดโฟม ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๙

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์(ขวา)อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม100%และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี2559ให้กับเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีนายสำเร็จ

ภาพข่าว: สปสช.สธ. ประชุมชี้แจงบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๕๙

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2: ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

สวรส. เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ยั่งยืนด้วยคุณภาพ สุขภาพ—๕ ต.ค. ๕๙

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีเครือข่าย

ภาพข่าว: เปิดประปาดื่มได้ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๙

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (คนกลาง) ดร.วิระวรรณ ถิ่นยืนยง ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่ให้บริการของ

อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ จัดนิทรรศการแสดงภาพสีน้ำ (Solo Exhibition) สองฟากฟ้า....นภาเดียวกัน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๙

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทรมอบผลงานภาพวาดลายเส้นบนก้อนหิน จำนวน 4 ชิ้น เพื่อเปิดประมูล ในพิธีเปิด "อาจารย์ไพรวัลย์

โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว : ประกวดภาพยนตร์สั้น อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๙

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย (ที่สามจากซ้าย)

สธ.เดินหน้านำเทคโนโลยี ระบบนำทางอัจฉริยะ Health Map ให้บริการประชาชน สุขภาพ—๒๓ ก.ย. ๕๙

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแผนงานในการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการแพทย์และสาธารณสุข

กปภ. เพิ่มพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.บุรีรัมย์ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันศุกร์ที่ 23กันยายน 2559 เวลา

เดินหน้าวิจัยใช้ยาสมเหตุผล มุ่ง ประชาชน ชุมชน ตระหนักรู้การใช้ยาอย่างพอเพียง สุขภาพ—๒๑ ก.ย. ๕๙

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย"โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล" (Rational Drug Use : RDU Hospital) โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเป็นคำรับรองในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ ในปี 2560 ทั้งนี้

กปภ.กำแพงเพชร ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ มาตรฐาน WHO ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน WHO นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าโครงการน้ำประปาดื่มได้

น้ำประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาราชบุรี ดื่มได้แล้ว!!! ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอกย้ำคุณภาพน้ำประปาสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดราชบุรี เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาราชบุรี

รมว.สธ.แถลงนโยบาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข โดยยึดตามเกณฑ์ WHO สุขภาพ—๒๐ ก.ย. ๕๙

วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบาย "ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข" หรือ " Patient and Personnel Safety : 2P Safety

สธ. สั่งการ ศูนย์ ICT เผยแพร่ข้อมูลเตือนประชาชน กรณีแอบอ้างเว็บฯสธ. ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้!!เว็บไซต์โฆษณาขายเครื่องสำอางในเฟสบุ๊คไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นสั่งการให้ศูนย์ICT เผยแพร่ข้อมูลเตือนประชาชนผ่านสื่อออนไลน์แล้ว แนะประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อข้อมูลต่างๆให้ผู้อื่น ย้ำ!!

นพ.ประภาส นำคณะผู้บริหาร/บุคลากร ประกอบพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ไลฟ์สไตล์—๑๓ ก.ย. ๕๙

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 18.09 น. นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงบูชาองค์พญาศรีสัตตนาคราช โดยมีคณะบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย สร้าง 3ส. พร้อมเปิดตัวแอพ ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงฆ่าตัวตาย ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๙

ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และนางรัชนี แมนเมธี กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว

กปภ. - กรมอนามัย รับรองน้ำประปาดื่มได้ที่ อ.โนนสูง โคราช ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาโนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกรด

กรมควบคุมโรค เตรียมขยายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สุขภาพ—๘ ก.ย. ๕๙

7 กันยายน 2559 ที่ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จังหวัดสงขลา นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้พัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของนักเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สคร.12 สงขลา เข้าร่วม ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 59 สุขภาพ—๘ ก.ย. ๕๙

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด จัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "ก้าวที่มั่นคง สู่สังคมสุขภาพที่ยังยืน" เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่เวทีสาธารณะ

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค สธ.สัมมนาเครือข่าย ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๙

พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริเขตสุขภาพ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผลสำรวจปี 59 ประชาชนพึงพอใจ บัตรทอง ระดับสูง ได้ 8.73 จากคะแนนเต็มสิบ สุขภาพ—๖ ก.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ

ภาพข่าว: กู๊ดไรฟ์ ได้รับรองตราสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ (Healthier ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๙

อำพลฟูดส์ เข้ารับประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier Choice) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสูตรลดเกลือโซเดียม น้ำปลาและซีอิ๊ว ตรา "กู๊ดไรฟ์" จาก นพ. วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ก.ไอซีที จับมือ ก.สาธารณสุข ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไอที—๖ ก.ย. ๕๙

ก.ไอซีที จับมือ ก.สาธารณสุข ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนแม่บทพัฒนาดิจิทัลฯ ตั้งเป้าโครงการสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเฟสแรก ภายในปี 2560 รมว.ไอซีที เผยแนวทางการร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลในอนาคต : Future and ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๙

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลในอนาคต : Future and Networking CNO" จัดโดยสำนักการพยาบาล ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมหารือกับ รมว.สาธารณสุข ด้านการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไอที—๕ ก.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) บรรยายพิเศษหัวข้อ 'แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับการสร้างนวัตกรรมสุขภาพของประเทศไทย' ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้