ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๕๖ น.

กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุข”

ภาพข่าว: สืบเนื่องจากวันล้างมือโลกปี 2558 สตีเบล เอลทรอน ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สอนสุขนามัยแก่เยาวชน ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๘

จัดเป็นปีที่สองติดต่อกันกับโครงการร่วมมืออันดีระหว่าง สตีเบล เอลทรอนกับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการไปเยี่ยมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบางพลี และโรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ

งานเลี้ยงต้อนรับ ตัวแทนแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินจาก 10 ประเทศอาเซียน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๘

นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อต้อนรับตัวแทนแพทย์จาก 10 ประเทศอาเซียน

สบส.พร้อมรับมือ...สังคมผู้สูงอายุ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๘

อีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" โดยสมบูรณ์ (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) คือจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 10 คนในคนไทย 100 คน และจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยว จับมือ สธ.พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใน 10 ไลฟ์สไตล์—๑๒ ต.ค. ๕๘

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใน 10 ปี ในระยะเร่งด่วนเร่งจัดทำระบบเก็บค่าประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ขยายเวลาพำนักในไทย กรณีเข้ารักษาพยาบาลกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว

ภาพข่าว: แถลงข่าว กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดีด้วย 4 ล. ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๘

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าว "กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดีด้วย 4 ล." พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพข่าว: แมงกะพรุน ไลฟ์สไตล์—๙ ต.ค. ๕๘

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ภาพข่าว: มอบเงินสนับสนุนต้านภัยมะเร็งเต้านม ทั่วไป—๖ ต.ค. ๕๘

เอมอร ศรีวัฒนประภา (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน ในโครงการ "สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ของมูลนิธิถันยรักษ์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี

ภาพข่าว: 3 หน่วยงาน แถลงข่าวฉีดวัคซีนคอตีบให้ผู้บริจาคโลหิต สุขภาพ—๕ ต.ค. ๕๘

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว "โครงการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โพรเทคส์รณรงค์วันล้างมือโลก 2015 มือสะอาด สร้างสุขภาพดี ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

เนื่องในโอกาสวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 15 ตุลาคมของทุกปี บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้ง ศูนย์ค้นหามะเร็งทางเดินอาหารระยะเริ่มแรก และวิจัยร่วมกับ ม.นาโกย่า สุขภาพ—๒ ต.ค. ๕๘

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จับมือกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งศูนย์ตรวจวินิจฉัย วิจัย และค้นหามะเร็งระบบทางเดินอาหารในระยะเริ่มแรก ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่ ตับ ตับ-อ่อน

มะเร็งเต้านมป้องกันได้หากใส่ใจ บทความพิเศษเพื่อผู้หญิง โดย สนุกดอทคอม สุขภาพ—๒ ต.ค. ๕๘

คุณทราบหรือไม่ว่าหญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูก ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เผย 'มะเร็งเต้านม' คือ ภัยเงียบที่คร่าชีวิตหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 1 โดยมีอัตราการเสียชีวิตราว 3,000 รายต่อปี

สพฉ.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน สุขภาพ—๓๐ ก.ย. ๕๘

สพฉ.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติของ ASEAN ในรอบปีที่ผ่าน "หมอภูมินทร์" เปิดแผนการทำงานต่อเนื่อง

สบส.รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากสำนักงาน ก.พ.ร.ประจำปี ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๘

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

HIMSS Asia Pacific จับมือกระทรวงสาธารณสุขไทย ลงนามเอ็มโอยูเพื่อจัดงาน HIMSS AsiaPac16 Conference สุขภาพ—๒๘ ก.ย. ๕๘

HIMSS Asia Pacific และกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ณ กระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายลงนามเอ็มโอยูเพื่อร่วมกันจัดงาน HIMSS AsiaPac16 Conference and Exhibition ที่กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๘

คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และผู้บริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Gossip News: งานประชุมทันตแพทย์นานาชาติของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI 2015 Annual World Dental สุขภาพ—๒๑ ก.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมทันตแพทย์นานาชาติของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI 2015 Annual World Dental Congress) ซึ่งเป็นงานประชุมด้านทันตกรรม

โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity-Free Future หรือ สุขภาพ—๑๖ ก.ย. ๕๘

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้จัด งานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรม การ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุ (The Alliance for a Cavity-Free Future หรือ ACFF) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,

สบส. กำชับ อสม. ทั่วประเทศเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในชุมชน เน้นย้ำมาตรฐาน กินร้อน ช้อนกลาง สุขภาพ—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ย้ำสถานศึกษาต้องมีระบบคัดกรองนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ภาพข่าว: ชาว สธ. รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ใน สธ. สุขภาพ—๑๔ ก.ย. ๕๘

นพ.ไชยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นำเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรครณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ สธ. หรือผู้ใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัย 100% ภายในกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบ

ภาพข่าว: สธ. จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN) ของประเทศ โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน และมี นายธนชีพ พีระธรณิศร์

สธ. เดินหน้า!!จัดประชุมชี้แจงนโยบายเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

สธ. จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร(INFOSAN)ของประเทศ เดินหน้า!!ชี้แจงนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารให้เข้าถึงระดับพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ ความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน

กปภ. สาขาสะเดาพร้อมประกาศรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดจุดติดตั้งน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาสะเดา จ.สงขลา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ แห่งที่ 5 ของปี 2558

สบส.ขานรับนโยบาย รมว.สธ เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพ—๓ ก.ย. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ขานรับนโยบายการปฏิรูปการทำงาน 8 ข้อของกระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เน้นความซื่อสัตย์ สามัคคี โปร่งใสตรวจสอบได้

ภาพข่าว: โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ต้อนรับ รัฐมนตรีสาธารณสุข ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอัษณา จันเทพา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง ให้การต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: ประชุมปรับปรุง พรบ.สุขภาพจิต ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 2/2558 เพื่อปรับปรุงแก้ไข พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

โครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก” สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญคุณแม่ที่มีประวัติเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งเต้านม นำบุตรสาวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ภาพข่าว: เปิดมหกรรมโรคไม่ติดต่อ NCD สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2015 บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง

ภาพข่าว: Save Thais from Heart Diseases สุขภาพ—๑๗ ส.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา

สธ.จัดทำแผนชาติสร้างสุขภาพ ลดป่วย ใช้ หลักธรรมคำสอนทุกศาสนา ประเทศแรก สุขภาพ—๑๔ ส.ค. ๕๘

กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบายสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย พ.ศ. 2559-2563 นำหลักธรรมคำสอนทุกศาสนา และวิถีความเป็นไทย ปรับแก้พฤติกรรมสุขภาพประชาชนประเทศแรก เสนอคณะรัฐมนตรี ประกาศเป็นนโยบายชาติ ใช้หลักศาสนา สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ควบคู่กับการแพทย์ อาหาร

รมว.สาธารณสุข เปิดงาน NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) สุขภาพ—๑๑ ส.ค. ๕๘

ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมทำพิธีเปิดงานกับภาคีเครือข่าย สปสช. ThaiNCDnet ในแนวคิด “บูรณาการ สานพลัง