Thursday July 24, 2014 01:03

กระทรวงพานิช Press Releases

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่ ทั่วไป—07 Mar 13

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงพานิชย์ ร่วมมือกับชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน หรือ JFC (Jewel Fest Clup) ภายใต้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ผลักดันโครงการ Buy With Confidence : BWC

ภาพข่าว: โชว์ศักยภาพสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย...ที่พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก กับโซนนักออกแบบ ทั่วไป—26 Oct 12

นายภูมิ สาระผล (คนกลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมคูหาแสดงผลงานสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ที่พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก ณ โซนนักออกแบบ “โครงการสร้างนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก ปี 2555” (Talent Thai 2012)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดกิจกรรมดีเพื่ออนาคตไทย เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—12 Aug 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เวลา 10.00-16.00 น.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดกิจกรรมดีเพื่ออนาคตไทย เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—12 Sep 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2554 ณ ห้องหอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เวลา 10.00-16.00 น.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดใหญ่ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—05 Sep 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ในวันที่ 4-5 สิงหาคมนี้ โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เวลา 10.00-16.00 น.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดกิจกรรมดีเพื่ออนาคตไทย เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—12 Aug 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เวลา 10.00-16.00 น.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดกิจกรรมดีเพื่ออนาคตไทย เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—12 Sep 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2554 ณ ห้องหอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เวลา 10.00-16.00 น.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดใหญ่ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—05 Sep 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ในวันที่ 4-5 สิงหาคมนี้ โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เวลา 10.00-16.00 น.

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัด Workshop หัวข้อ “การจัด Display ทั่วไป—21 Dec 11

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับ 14 สมาคมในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนัง ในการจัดงาน Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair(BIFF&BIL 2012) เพิ่มความพิเศษของงานในการฉลองครบรอบ 30 ปี

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนา “แนวโน้มแฟชั่นโลกใน Collection Spring and Summer ทั่วไป—21 Dec 11

เสวนา จาก Mr.Lee Lapthrone หัวข้อเรื่อง “แนวโน้มแฟชั่นโลกใน Collection Spring and Summer 2013” Date: 6 มกราคม 2555 เวลา: 14.00น. - 16.00 น. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับ14 สมาคมในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนัง จัดงาน

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน แถลงข่าว BIFF&BIL 2012 ทั่วไป—21 Dec 11

งานแถลงข่าว BIFF&BIL 2012 (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather) Date: 13 มกราคม 2555 เวลา: 10.30- 12.00 น. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดงานใหญ่ โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—12 Sep 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ล่าสุดที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมาณุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม ทั่วไป—12 Sep 11

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมพิธีเปิดงาน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 10 - 11 กันยายนนี้ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก 10 จังหวัดต้นแบบ

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์ เปิดสัมมนา ที่ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ทั่วไป—01 Sep 11

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์จัดงานสัมมนา "โครงการ Logistics Excellent Training 2011 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์" โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ"การสะท้อนมุมมองผู้รับบริการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดยิ่งใหญ่ โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—19 Aug 11

น่านสุดคึกคัก หลังจัดงานกิจกรรมเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดน่าน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เนรมิตรงานใหญ่ จัดโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—19 Aug 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ล่าสุดที่จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 22-23 สิงหาคม นี้ ณ ห้องดาราพรรณราย ชั้น 1 โรงแรมชัยนาทธานีจังหวัดชัยนาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ จัดยิ่งใหญ่ โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วไป—19 Aug 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานเมืองสร้างสรรค์ ใน 10 เมืองต้นแบบฯ ล่าสุดที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแถลงข่าวโครงการ "ASEAN Towards 2015 ทั่วไป—16 Aug 11

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของเมืองไทย ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ASEAN Towards 2015 and Beyond” เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่

กระทรวงพานิชย์...เอาใจคนไทยหัวใจกรีน จัดงาน Organic and Natural Expo ทั่วไป—27 Jul 11

งานนี้คนรักสุขภาพทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาด.....กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้าและบริการอินทรีย์ และสินค้าธรรมชาติ (Organic and Natural Expo 2011) ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพข่าว: เปิดงาน “มหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” ทั่วไป—17 Sep 10

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้เถ้าแก่ใหม่ พร้อมให้ความรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน

ภาพข่าว: รมช.พานิชย์ชมผลิตภัณฑ์ซีพีในงาน Thaifex 2008 ทั่วไป—22 May 08

พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ เยี่ยมชมพร้อมชื่นชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในงาน Thaifex – World of Food Asia 2007 โดยภายในงานมีผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทาน ไก่ปรุงรส ผล

เอสจีเอส เผยอีกก้าวแห่งความสำเร็จของเอสจีเอส สินค้า—21 Sep 05

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--พิตอน คอมมิวนิเคชั่น เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณเฮนรี่ หวัง กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับกระทรวงพานิชย์โดย คุณการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพานิชย์ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตราฐาน ISO

ภาพข่าว: เปิดงาน"วิถีไทยสู่โลก" ทั่วไป—07 Sep 05

กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--กระทรวงพาณิชย์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพานิชย์และผู้อำนวยการสำนักงานประสานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เป็นประธานเปิดงาน"วิถีไทยสู่โลก"อย่างเป็นทางการ อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส