ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๕:๓๒ น.

กระทรวงดิจิทัลฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงดิจิทัลฯ”

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนกรมอุตุฯ จัดงาน วันอุตุนิยมวิทยาโลก ใช้ Big Data ไอที—๑๙ มี.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนกรมอุตุฯ จัดงาน "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" ใช้ Big Data บริหารข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนกรมอุตุนิยมวิทยา จัดงาน "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" ภายใต้หัวข้อ "Weather-Ready, Climate-Smart" ในวันที่ 23 มี.ค. 2561

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนกลุ่มบริษัทฮันนี่เวลล์ สนับสนุนไทยแลนด์ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๑

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณลูกค้าของฮันนี่เวลล์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถ.สุขุมวิท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี มร.เซน

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน เน็ตประชารัฐ พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร ไอที—๘ มี.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานภายหลังติดตั้งโครงข่าย "เน็ตประชารัฐ" พบว่าประชาชน ในพื้นที่พึงพอใจและใช้ประโยชน์จริง มีผู้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตกว่า 2.7 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและ วัยทำงานใช้ค้นหาข้อมูลในกูเกิลเป็นหลัก

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการ Digital For all ไอที—๖ มี.ค. ๖๑

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการ "Digital For all" ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัล รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "Digital For all" จ.เพชรบุรี สานต่อภารกิจยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความเข้าใจแนวทางจัดทำ Government Big Data กับหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ไอที—๖ มี.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกประชุมหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน "Government Big Data" มอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำ-วิเคราะห์ชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงดิจิทัลฯ รุกคืบ Big Data เร่งเชื่อมโยงข้อมูลข้ามกระทรวง ตอบ 3 โจทย์ใหญ่ บูรณาการคลังสมองชาติ ไอที—๒ มี.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมสมอง 20 กระทรวง เดินหน้าสร้างศูนย์ข้อมูล Big Data บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐข้ามกระทรวง นำร่องตอบโจทย์ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยา มั่นใจ 2 เดือนนับจากนี้ เปิดตัวสู่สาธารณะได้

รมว.ดีอี เผย บอร์ดดีอี เห็นชอบการต่อยอดสร้างประโยชน์ เน็ตประชารัฐ มอบ กสทช. จัดสรรงบ USO ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

รมว.ดีอี เผย "บอร์ดดีอี" เห็นชอบการต่อยอดสร้างประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" มอบ กสทช. จัดสรรงบ USO ให้บริการโซนซี รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เผยการประชุมบอร์ดดีอี ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบการต่อยอดโครงการ "เน็ตประชารัฐ" และการให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access)

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานสัมมนา The Internet of Things : From Hype to ไอที—๒๗ ก.พ. ๖๑

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "The Internet of Things : From Hype to Reality" พร้อมปาฐกถาพิเศษ และเป็นสักขีพยานในการประกาศความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

กระทรวงดิจิทัลฯ สานพันธกิจ 5 โครงการสำคัญ หลัง ครม. ไฟเขียวงบกว่า 2 พันล้านบาท ไอที—๒๓ ก.พ. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้า 5 โครงการสำคัญ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินกว่า 2,254 ล้านบาท เน้นการพัฒนาพื้นที่ EEC หนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve ของประเทศ พร้อมต่อยอด "เน็ตประชารัฐ"

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ จัดอบรม แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ไอที—๒๑ ก.พ. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดอบรม "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

รมว.ดิจิทัลฯ ระดมหน่วยงานเกี่ยวข้อง Workshop เร่งเครื่อง Big Data กลไกขับเคลื่อนประเทศ ไอที—๑๙ ก.พ. ๖๑

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการจัดทำ Big Data โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ มหาดไทย-กศน. เร่งส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ เน็ตประชารัฐ ไอที—๑๖ ก.พ. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ มหาดไทย-กศน. เร่งส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" ผลักดันดิจิทัลบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม สอดรับโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าเร่งถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร

ก.ดิจิทัลฯ ก.ต่างประเทศ จับมือออสเตรเลีย จัดประชุม Workshop สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๑

ก.ดิจิทัลฯ – ก.ต่างประเทศ จับมือออสเตรเลีย จัดประชุม Workshop สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับอาเซียน กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และออสเตรเลีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สพธอ. จับมือ ม.หอการค้าไทย จัดประชุมใหญ่ระดับอาเซียน สร้างมาตรการ ไอที—๙ ก.พ. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน สพธอ. ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล ม.หอการค้าไทย จัดประชุมระดับนานาชาติ หัวข้อ "ครอบครัวปลอดภัยในยุคดิจิทัล" เพื่อสร้างมาตรการป้องกัน พร้อมแนวทางปรับปรุงกฎหมาย

ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ ครอบครัวปลอดภัยในยุคดิจิทัล ไอที—๙ ก.พ. ๖๑

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงานประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ "ครอบครัวปลอดภัยในยุคดิจิทัล : Building a Safe Online Environment for Children" พร้อมกล่าวปาฐากถาพิเศษ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบร้านค้าปลีก POS ทั่วไป—๖ ก.พ. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งระบบงานร้านค้าปลีก (Point Of Sale : POS) ณ ไปรษณีย์ขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมสินค้าและบริการชุมชน

รมว.ดิจิทัลฯ หนุน DEPA ตั้งศูนย์บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนงานก่อนสถาบัน IoT ไอที—๖ ก.พ. ๖๑

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน DEPA ตั้งศูนย์บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Co-Lab) ในกรุงเทพฯ ตามแผนขับเคลื่อนสถาบันไอโอที (IoT Institute) ระยะแรก

กระทรวงดิจิทัลฯ ดัน ดีป้า เปิดตัวแอปฯ See Thru Thailand คัมภีร์เที่ยวไทย ไอที—๖ ก.พ. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน ดีป้า นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยว ล่าสุดจัดการเปิดตัว แอปพลิเคชัน "See Thru Thailand" บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศ โดยนักท่องเที่ยวสามารถสร้างเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ เร่งสร้างความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๑

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่บ้านคลองน้ำเป็น อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐเร่งให้ความรู้ผู้นำชุมชน พร้อมผลักดันคนในพื้นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เร่งส่งเสริมสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สร้างประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2561) ปฏิทินข่าว—๑ ก.พ. ๖๑

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. กระทรวงดิจิทัลฯ และ ATCI จัดงานแถลงข่าวโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 2” ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 10.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(1 กุมภาพันธ์ 2561) ปฏิทินข่าว—๓๑ ม.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. กระทรวงดิจิทัลฯ และ ATCI จัดงานแถลงข่าวโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 2” ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 10.00 น.

กระทรวงดิจิทัลฯ และ ATCI จัดงานแถลงข่าวโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พร้อมด้วย การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 40 สถาบัน ทั่วประเทศ จัดโครงการ "U Power Digital Idea Challenge Season 2"

กระทรวงดิจิทัลฯ เตือนประชาชนระวังการส่งต่อข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นข้อมูลบิดเบือน ไอที—๒๖ ม.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำเตือนประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ หลังเกิดกรณีการเผยแพร่ภาพเอกสารประกอบการประชุม ครม. จนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ชี้หากเป็นการส่งต่อข้อมูล ที่บิดเบือนหรือผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน Asia Digital Expo 2018 ไอที—๒๕ ม.ค. ๖๑

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ "Asia Digital Expo 2018" โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA จัดใหญ่ Asia Digital Expo 2018 นิทรรศการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิ ไอที—๒๕ ม.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน DEPA จัดนิทรรศการ Asia Digital Expo 2018 แสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและเวทีการค้าระดับนานาชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับเอเชีย จับมือ 250 บริษัท และ 20 องค์กรจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดพันธกิจ SIGMA ขับเคลื่อนงานปี 61 เดินหน้าพัฒนาประเทศสู่ ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าสานต่อพันธกิจเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามกรอบ "SIGMA" คือ "S" หรือ Cyber Security : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ "I" หรือ Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐาน "G" หรือ Digital Government : รัฐบาลดิจิทัล "M" หรือ

ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับเอกอัคราชทูตชิลี สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเ ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (H.E. Mr. Christain Rehren Bargetto) เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการค้า การลงทุน