ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๒๓ น.

กระทรวงการต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการต่างประเทศ”

ภาพข่าว: กรมอาเซียน มอบห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๓

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน มอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน

ห้องสมุดอาเซียน สกลนคร ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๓

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--มงคลไทย

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย" สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2561 กรมอาเซียนได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 44 แห่ง ใน 44 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับปี 2562 นี้ ได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 8 แห่ง รวมเป็น 52 แห่ง เท่ากับอายุของการก่อตั้งอาเซียนในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมี นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นายคณุตม แสนอาจ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย และนายสุวัฒน์ มานิตย

ห้องสมุดอาเซียน ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๓

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย" สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557

ภาพข่าว: กลุ่มเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว ร่วมบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๓

กลุ่มเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว ร่วมบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว ประกอบด้วย โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ, บริษัทวรรณสรณ์ธุรกิจ จำกัด, อาคาร ซี.พี.แลนด์ ทาวเวอร์ 3, สำนักงานเขตราชเทวี, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม., กระทรวงการต่างประเทศ, โรงพยาบาลพญาไท

ปภ.จับมือ กต. และ UNOCHA จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 2562 ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๒

15 ธ.ค.62 ที่จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNOCHA-ROAP) กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่

ปภ. ประชุมวางแนวทางการฝีกซ้อมแผนฯ ขั้นตอนสุดท้าย เตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอ ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ UNOCHA-ROAP ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าชุด การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ.2562 (INSARAG

มท. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 2562 วันที่ 15-17 ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๒

ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNOCHA-ROAP) กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของเครือฯ ปฏิทินข่าว—๗ พ.ย. ๖๒

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจ ASEAN Business and Investment Summit 2019 หรือ ABIS 2019 จัดขึ้นโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

MQDC ร่วมเป็น หุ้นส่วนความยั่งยืน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ASEAN Summit 2019 พร้อมนำแนวคิด บ้าน/คอนโด—๕ พ.ย. ๖๒

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำการดำเนินงานที่คำนึงถึงสรรพสิ่งบนโลกและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคม ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา ASEM Seminar on Enhancing Human Capital ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๒

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM)

กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ ทวิตเตอร์ เปิดตัวอีโมจิพิเศษ พร้อมไลฟ์สดประชุมสุดยอดอาเซียน ไอที—๒๙ ต.ค. ๖๒

กระทรวงการต่างประเทศ (@MFAThai) จับมือ ทวิตเตอร์ เปิดตัว อีโมจิพิเศษสำหรับการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 รวมถึงการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 นี้

กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ ทวิตเตอร์ เปิดตัวอีโมจิพิเศษ พร้อมไลฟ์สดประชุมสุดยอดอาเซียน #ASEAN2019 ไอที—๒๙ ต.ค. ๖๒

กระทรวงการต่างประเทศ (@MFAThai) จับมือ ทวิตเตอร์ เปิดตัว อีโมจิพิเศษสำหรับการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 รวมถึงการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 นี้

ภาพข่าว: พิธีเปิดสถานทูตแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ไลฟ์สไตล์—๒๒ ต.ค. ๖๒

ฯพณฯ มร. อับดุลลาห์ ซาอิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (ที่ 5 จากซ้าย) จัดงานเลี้ยงฉลองในวาระพิธีเปิดสถานทูตแห่งสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี วิชาวัฒน์ อิศรภักดี, กลินท์ สารสิน, โมฮัมหมัด จีนาห์, ฮูดา

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปวันที่ 16-20 ก.ย. 62 และคาดการณ์วันที่ 23-27 ก.ย. 62 หุ้น—๒๔ ก.ย. ๖๒

- ขณะที่ซาอุดิอาระเบียยังตรวจสอบการก่อวินาศกรรมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดิบและแหล่งผลิต (เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 62) รมว.กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายดังกล่าว และประธานาธิบดีสหรัฐฯ

อัพเดตข่าวการขอวีซ่าอเมริกา 2019 ไลฟ์สไตล์—๑๒ ก.ย. ๖๒

ข่าวเมื่อกลางปีว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาปรับระเบียบใหม่ ซึ่งเป็นมาตรการจากรัฐบาลของ Donald Trump ได้เสนอมาตรการให้ผู้ขอวีซ่าอเมริกาต้องเผยชื่อบัญชี Social Media ตามตัวเลือกมีครอบคลุมตั้งแต่ Ask.fm, Douban, Facebook, Flickr, Google+,

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนแคนาดา-ไทย เชื่อมโยงสู่อาเซียน หุ้น—๑๐ ก.ย. ๖๒

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมต้อนรับนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาส เป็นผู้แทน EXIM BANK เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ Canada and ASEAN -

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมในงาน The Colours of Africa 2019 แนะนำโอกาสการค้าการลงทุนไทย-แอฟริกา หุ้น—๙ ก.ย. ๖๒

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ประธานในพิธีเปิดงาน "The Colours of Africa 2019"

รวมสุดยอดแฟชั่นคอลเลกชั่นพิเศษของแบรนด์ดอยตุง เผยแพร่สุดยอดงานฝีมือชาวบ้านไทยที่ประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๒

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมงาน "Thai Textile: A Touch of Thai" (ไทย เทกซ์ไทล์: อะ ทัช ออฟ ไทย)ภายใต้ "โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ" จัดขึ้นโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

Thales เตรียมยกระดับความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ของพลเมืองไทยด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำ ไอที—๒๗ ส.ค. ๖๒

- กระทรวงการต่างประเทศของไทยทำสัญญากับกลุ่ม DGM Consortium ซึ่งประกอบด้วย Gemalto บริษัทในเครือ Thales Group ให้จัดหาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ล้านเล่มให้กับพลเมืองชาวไทย ภายในระยะเวลาเจ็ดปีนับจากนี้ -

กรุงไทยเดินหน้าพัฒนาบริการผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ไอที—๒๒ ส.ค. ๖๒

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ รักษาการอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน "Blockchain in Banking Industry and Trade Finance" ภายใต้โครงการไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ภาพข่าว: กลุ่มทรู นำศักยภาพด้านการสื่อสาร สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศร่วมขับเคลื่อนการประชุมอาเซียน ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๒

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 และเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมอาเซียนตลอดปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายธฤต จรุงวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบซิมทรูมูฟ เอช จำนวน 8,000 ซิม

ภาพข่าว: กลุ่มทรู นำศักยภาพด้านการสื่อสาร สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๒

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 และเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมอาเซียนตลอดปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายธฤต จรุงวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบซิมทรูมูฟ เอช จำนวน 8,000 ซิม

เปิดค่าย Eye Level Model United Nations Camp ประจำปี 2562 ให้เด็กๆ ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

Eye Level ผู้ให้บริการทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก จับมือกับองค์การสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ และองค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศเกาหลีใต้ เปิดค่าย Eye Level MUN (Model UN) Camp ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2562 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

แอร์เอเชียเปิดตัวลายเครื่องบินธีม Sustainable Asean เฉลิมฉลองวันสถาปนาประชาคมอาเซียน ไลฟ์สไตล์—๑๓ ส.ค. ๖๒

บรรยายใต้ภาพ: (คนที่ 9 จากซ้าย) คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ คุณโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย และคุณวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ นำสินค้าชุมชนร่วมอวดโฉม บนเวทีประชุมอาเซียน พร้อมจัดทำ #ไอแสตมป์ ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๒

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ออกบูธให้บริการ EMS ส่งด่วนในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 52 ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกและประเทศคู่เจรจา และผู้แทนกว่า30 ชาติทั่วโลก

รองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เปิดตัวงาน Taste of New Zealand ปฏิทินข่าว—๗ ส.ค. ๖๒

ในภาพจากซ้าย: นายไรอัน ฟรีเออร์ คณะกรรมาธิการการค้านิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย; ฯพณฯ ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชฑูตนิวซีแลนด์; นายฮอน วินสตัน ปีเตอร์ส รองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ; คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ คุณสุพัตรา

การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย ทั่วไป—๘ ก.ค. ๖๒

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศออสเตรีย และมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ณ กรุงเวียนนา (University of Music and Performing Arts Vienna)

ภาพข่าว: ดร.เตช บุนนาค รับเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๒

ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน (คนกลาง) รับมอบเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85 ปี

ภาพข่าว: ดร.เตช บุนนาค รับเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๒

ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน (คนกลาง) รับมอบเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85 ปี โดยการเสนอชื่อจาก วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโอที่ 6 แห่งตองกา ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๖๒

พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวมรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ