ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๙:๒๐ น.

กระทรวงการคลั ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลั”

ภาพข่าว: การประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรหารือข้อราชการที่ปรึกษาศุลกากรญี่ปุ่น ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Hideharu TANAKA ที่ปรึกษาศุลกากรญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างศุลกากรญี่ปุ่นและศุลกากรไทย ณ ห้องรับรอง อาคาร 1

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชกากระทรวงการคลัง จ.บึงกาฬ , จ.หนองคาย ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๗

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคท้องที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ หุ้น—๑๕ ส.ค. ๕๗

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการพร้อมผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: กิจกรรมโครงการ สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นางจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายจุมพล ริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการ "สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์" โดยมีนางดารัต บินซีดินผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระน ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม 2557

ภาพข่าว: สศค. จัดทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหา ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหา มหาราชินี" ณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8สิงหาคม

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 13

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซฯ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว ยังคงฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ พลังงาน—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวยืนยันว่า ปตท. ได้ส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครองครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2551 โดยมีลำดับการดำเนินการ

ภาพข่าว: ผู้บริหารโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือของโรงงานยาสูบ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

พลเอกวิลาศ อรุณศรี ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และนางสาวดาวน้อยสุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2557 ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่2/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายเอกนิติ

ภาพข่าว: สศค. จัดทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหา ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหา มหาราชินี" ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8

ภาพข่าว: พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตและนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม 2557 ณ กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 8

ภาพข่าว: 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะเครื่องราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

ภาพข่าว: หารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกับผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้การต้อนรับผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: ธนาคารอิสลามฯ ร่วมกับ ทรูมันนี่ เปิดให้บริการรับชำระบิลที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หุ้น—๘ ส.ค. ๕๗

นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นตัวแทนจุดรับชำระทรูมันนี่ ในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังในเรื่องของบัตรเครดิตราชการ และบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง ในเรื่องของบัตรเครดิตราชการและบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถาบันผู้ออกบัตร ผู้จำหน่ายน้ำมันและโรงแรม

สรรพากรเปิดโครงการ RD Youth club 6 ชวนน้องๆ เหินฟ้าหาความรู้สู่ AEC ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club)” ปี 6 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติ สร้างจิตสำนึก

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: บสย. โคราชย้ายที่ทำการสาขาแห่งใหม่ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการใหม่สำนักงานสาขานครราชสีมาแห่งใหม่ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บสย.ทุ่ม 35 ล้าน ปรับโฉม 8 สาขา สู่ภาพลักษณ์ใหม่ เผยแผนครึ่งปีหลัง ชูทีมสาขาทัพหน้า ช่วย ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย.ได้เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2557ในประเด็น "เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน" ณห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

บัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตและบัตรเติมน้ำมัน ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และคล่องตัว โดยในปีงบประมาณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556ของบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก

สคร. จัดสัมมนาใหญ่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๗

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานสัมมนาใหญ่หวังให้บุคคลในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๗

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ณ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัวิสาหกิจครั้งที่ 2/2557 โดยมีนางพรรณขนิตตา บุญครองที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 หุ้น—๔ ส.ค. ๕๗

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 ดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีจำนวน 5,642,430.04 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.60 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล