ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒:๐๘ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561 ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๑

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายฉัตรชัย ศิริไล

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๑

รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้ผู้มีสิทธิมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ และส่งเสริมการออมเงินผ่าน กอช.

ภาพข่าว: บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ ทางช่อง Nation TV22 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๑

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ "ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ" ในประเด็นผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง Nation TV22 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 10.10 น. ณ

งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 16 สบน. ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๑

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ ปีที่ 16 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ศุลกากรชี้แจงกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร เข้าเขตหวงห้ามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๑

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ว่ามีแฟนคลับศิลปินเกาหลีได้ขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรช่วยพาเข้าไปในเขตหวงห้ามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อไปพบศิลปินเกาหลี ณ

ภาพข่าว: พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WCO Sub-Regional Train the Trainers Workshop on Programme ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๑

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WCO Sub-Regional Train the Trainers Workshop on Programme Global Shield (PGS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 28 กันยายน 2561 ณ

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WCO Sub-Regional Train the Trainers Workshop on Programme Global ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๑

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WCO Sub-Regional Train the Trainers Workshop on Programme Global Shield (PGS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 28 กันยายน 2561 ณ

ภาพข่าว: รมว.คลัง เยี่ยมชมบูธกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๑

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ศาตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๑

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัลในงานสัมมนาวิชาการ "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life" โดยกรมบัญชีกลางได้รับรางวัลจำนวน 5

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

กรมบัญชีกลางจะประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เริ่มใช้ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป นางสาวสุทธิรัตน์

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า "ขณะนี้กรมสรรพากรได้เปิดให้ภาคเอกชนที่เป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ภาพข่าว: ผอ.สคร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน TFFIF ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแถลงข่าวในงาน "Thailand Future Fund : TFFIF : ก้าวใหม่การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย" ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน

14 ปี กองทุน FTA กระทรวงเกษตรฯ ตอกย้ำความสำเร็จ เดินหน้าช่วยเกษตรกรต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๑

สศก. ชู 14 ปี กองทุน FTA กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้ว 25 โครงการ รวม 785 ล้านบาท ภาพรวมการประเมินจากกระทรวงการคลังในรอบ 5 ปี ประสบผลสำเร็จในระดับดีมาก เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้า

Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๑

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงผลการประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ ความต้องการลงทุนของนักลงทุน

กรมศุลกากรจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๑

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ณ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๑

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องเทวะวงศ์วิศิษฏ์ ชั้น 1 ตำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์

กรมบัญชีกลางเพิ่มสินค้าในระบบ e-catalog อีก 17 รายการ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๑

กรมบัญชีกลางเพิ่มประเภทสินค้าในระบบ e-catalog จากเดิมอีก 17 รายการ รวมเป็น 46 รายการเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ อีกทั้งช่วยให้หน่วยงานของรัฐเลือกซื้อสินค้า ได้สะดวก และคล่องตัวยิ่งขึ้น นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2561 ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจุมพล

บตท. ร่วมยินดีอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

วันนี้ (12 กันยายน 2561) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร บตท. ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย ปรีมนวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ

บตท. ออกบูธจำหน่ายทรัพย์ NPA ชั้นดี ครั้งที่ 4 ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมนำทรัพย์สินรอการขาย (NPA) อาทิ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมร่วมจำหน่ายใน "งานประมูลทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ปี 2561

คนร. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเสนอการรวมกิจการระหว่าง บมจ. ทีโอที และ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เปิดเผยผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กรมบัญชีกลางมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสามารถขับเคลื่อนและส่งผ่านนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาลลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในส่วนภูมิภาค

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัล สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ในงาน THAILAND INSURANCE ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2561 ในงาน "THAILAND INSURANCE EXPO 2018''

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 หุ้น—๑๒ ก.ย. ๖๑

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560 แก่คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: แถลงผลการประชุม ครม. วันที่ 11 ก.ย.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนางสาวภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 11 กันยายน2561

ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื่องจากการทำธุรกรรมหรือการทำนิติกรรมสัญญาหลายประเภทในระบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตน การให้ความยินยอม การลงลายมือชื่อ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้น ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เงินกู้ DPL) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

รายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมาย ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 150,458 ล้านบาท