ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๕:๒๖ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2558 ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2558 โดยมีนางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพข่าว: ผอ.สศค.แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนมิ.ย. และไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558

ภาพข่าว: สคร. ร่วมถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 – 3.5)

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน มิถุนายน 2558 และ ไตรมาสที่ 2 ปี ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

"เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 มีสัญญาณทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าโดยภาคบริการจากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรยังคงหดตัวต่อเนื่อง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง นำทีมคนคลังร่วมใจ ปั่นเพื่อแม่ ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำทีมคนคลังร่วมใจ ปั่นเพื่อแม่ "ในการซักซ้อมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" ณ บริเวณภายในกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมปั่นจักรยานตามโครงการคนคลังร่วมใจ ปั่นเพื่อแม่ ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ร่วมปั่นจักรยานตามโครงการคนคลังร่วมใจ ปั่นเพื่อแม่ เพื่อเป็นการการซักซ้อมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ บริเวณภายในกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 หุ้น—๒๗ ก.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,636,035 ล้านบาท

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังหารือประเด็นเศรษฐกิจประจำปีกับ AMRO ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Dr.Yoichi Nemoto ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือประเด็นเศรษฐกิจประจำปี ณ ห้องประชุมชั้น

ภาพข่าว: งานดนตรีในสวน ใต้ร่มพระบารมี 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๘

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานดนตรีในสวน “ใต้ร่มพระบารมี 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ภาพข่าว: ผู้แทนกระทรวงการคลังกัมพูชา ศึกษาดูงานค้ำประกัน บสย. ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๕๘

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ Mr. Ney Sakal Director of Financial Markets and Instiutions Department (FMID) Mr. Chou

ภาพข่าว: รมว.คลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่ดินมักกะสันของ ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่ดินมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะโอนให้กับกระทรวงการคลังเพื่อการชำระหนี้ ขณะนี้เบื้องต้นได้สรุปตีราคาที่ดิน 497 ไร่ โดยนำราคาที่บริษัทที่ปรึกษาของ 2

ประธาน คตง. ลงนามหนังสือแจ้งสองหน่วยงานหลัก เร่งกระตุ้นหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๘

คตง. ชงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งเวียนส่วนราชการในความรับผิดชอบให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. และแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด พร้อมเตือน ! หากฝ่าฝืนต้องรับโทษตามกฎหมาย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์

ภาพข่าว: ผอ. สคร. ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาทางวิชาการ ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา ในหัวข้อ “ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ ปฎิรูปประเทศไทย” โดยมีนายบรรยง พงษ์พานิช

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ส่องเศรษฐกิจ เล็งลงทุน มองหุ้น ครึ่งปีหลัง หุ้น—๒๐ ก.ค. ๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมหมาย ภาษี (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในงานสัมนา "ส่องเศรษฐกิจ เล็งลงทุน มองหุ้น ครึ่งปีหลัง" จัดโดย วิทยุเนชั่น FM 102 ร่วมกับ รายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ โดยมี อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รมว.คลังเข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow)ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะได้จัดงานพบปะนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow) ร่วมกับสถาบัน Asia House ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า "ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,631,274 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 65,582

ภาพข่าว: รมว.คลังให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC ณ สหราชอาณาจักร ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC ในประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมงานพบปะนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow) ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะ เข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow) ร่วมกับสถาบัน Asia House เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ ณ

ภาพข่าว: การประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558โดยมีผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้ง 14 แห่ง ร่วมการประชุม ณ ห้องทับทิม ชั้น 11 อาคาร SME BANK ถนนพหลโยธิน

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่6/2558 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 6/2558โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เข้าร่วมในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 6/2558 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 6/2558 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยนางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2558 โดยมีนายประสาร

สคร. ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนพฤษภาคม ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจจำนวน ๔๖ แห่ง มีกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๕๐,๘๖๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้จำนวน ๘๙,๑๓๑ ล้านบาท

การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๘

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ให้อนุญาตกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สามารถออกพันธบัตรสกุลเงินบาท ในประเทศไทย (Baht Bond) ประจำรอบที่ 2/2558 ได้ เมื่อวันที่ 29

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดพิธีเปิดกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs กองทุนย่อยที่ หุ้น—๑๔ ก.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมเปิดกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)

คปภ. ขยายพื้นที่ประกันภัยข้าวนาปีเป็น 2 ล้านไร่ เหตุชาวนาแห่ทำประกันฯ หุ้น—๑๔ ก.ค. ๕๘

คปภ. เผยยอดขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลังชาวนาประสบภัยแล้ง คาดว่าก่อนสิ้นสุดโครงการยอดจำหน่ายกรมธรรม์เกินเป้า 1.5 ล้านไร่แน่นอน สำนักงาน คปภ. ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต

ภาพข่าว: ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สศค. ต้อนรับและหารือภาวะเศรษฐกิจไทยกับคณะผู้แทน ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF Staff) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: รับประกาศนียบัตร หุ้น—๑๓ ก.ค. ๕๘

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ Eastern Group ได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร