ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒:๕๔ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ร่วมการประชุม APEC Finance Deputies Meeting ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies’ Meeting) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา สบน. ปีที่ 12 ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมมอบบริจาคเงินให้กับกับองค์กรสาธารณกุศล โดยมีนายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ ออกบูธ คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ในงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" โดยมีนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดงาน คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๗

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการ คลัง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางอุไรวรรณ บรรจงสุวรรณ

ภาพข่าว: รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลังรับจดหมายเปิดผนึกแก้ พ.ร.บ.สุรา ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ รับจดหมายเปิดผนึกจากผู้แทนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในนามเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอลล์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2557 หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า “ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) จัดเก็บได้ 2,073,912 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 201,088

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC

ภาพข่าว: บสย. ต้อนรับผู้บริหาร ADB GMS - CLMV ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) คณะกรรมการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS)

ภาพข่าว: ผอ.สำนักสลากฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักกีฬา สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยนางนัยนา ปานสาคร รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับพลอากาศเอกชนินทร์ จันทรุเบกษา นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และพลโทเดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้การต้อนรับผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน สำนักงานประเทศไทย ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายจาง เหลย ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน สำนักงานประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม

ภาพข่าว: รักษาราชการรองปลัด ก.คลัง ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหารกรมสรรพากร ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร พร้อมทั้งหารือข้อราชการ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การบริหาร การจัดเก็บภาษีอากร สำหรับปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายประสงค์

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ดังนี้ 1. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมพร้อมหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจเยี่ยมกรมศุลกากร พร้อมทั้งหารือข้อราชการ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การบริหาร สำหรับปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์วิทยบริการและคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เสริมศักยภาพให้กับ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง "ต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเมินความคุ้มค่า" ตามโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ณ. โรงแรม อมารี

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ หุ้น—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ หุ้น—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

ภาพข่าว: ผอ.สคร. เปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวประเด็นปัญหาของการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

กยศ. สนับสนุนสถานศึกษาสร้างคนเก่งคนดี เพื่อคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการค้นหาผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ พร้อมเชิญชวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่า

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ Head of Capital Financing, Asia Pacific, ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับMr. Stephen Williams, Head of Capital Financing, Asia Pacific, HSBCในประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจโลกระหว่างการประชุมสภาประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและการประชุมอื่นๆ

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ SP บ้าน/คอนโด—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&Pระหว่างการประชุมสภาประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ธนาคารโลก สำนักงานใหญ่ กรุงวอชิงตันดี.ซี.

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ Group Executive Director and CEO Asia, Standard Chartered หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับMr. Jaspal Bindra, Group Executive Director and CEO Asia, StandardChartered Bank ในประเด็นมุมมองภาวะเศรษฐกิจและกลยุทธ์ที่ Standard Chartered Bank

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ Vice President, East Asia and Pacific,the World หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr.Axel Van Trotsenburg Vice President, East Asia and Pacific, the World Bank ในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลก

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ Vice Chairman of Barclays ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับSir David Wright, Vice Chairman of Barclaysในประเด็นภาวะเศรษฐกิจของไทยระหว่างการประชุมสภาประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ธนาคารโลก

ภาพข่าว: รมว.คลัง ร่วมพิธีลงนามในความตกลง AMRO หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนามในความตกลงเพื่อการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) ณ ธนาคารโลก สำนักงานใหญ่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง จ.ลพบุรี ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม

รมว.คลังไทยร่วมลงนามเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ

ภาพข่าว: รมว.คลัง กล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนสหรัฐในงาน Thai-Forum หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนสหรัฐในงาน Thai-Forum ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ Fitch Credit Rating Agency หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทน Fitch Credit Rating Agency ระหว่างการประชุมสภาประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ธนาคารโลก สำนักงานใหญ่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.