ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘:๑๙ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันตกและภาคใต้) ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4(ภาคตะวันตกและภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคให้มี

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ 22 จังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมภายใต้บริบทของกระทรวงการคลังเพื่อนำไปสู่การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

วันนี้ (29 สิงหาคม 2557) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเปิดการสัมมนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) สัญจร ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ 22 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจำนวน 500 คน โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการคลังได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 4 เป็นการสัมมนาครบทั่วภูมิภาคแล้ว โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศ และปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ยิ่งมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลในปัจจุบ

กรมธนารักษ์เข้าร่วมงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไลฟ์สไตล์—๒๙ ส.ค. ๕๗

กรมธนารักษ์จะนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก รวมทั้งผลิตภัณฑ์เหรียญต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและนักสะสมเหรียญออกจำหน่ายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32 อาทิ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส 100 ปี

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๗

“เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2557 มีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการใช้จ่ายภาคเอกชนและการใช้จ่ายรัฐบาลที่เร่งตัวขึ้นหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ขณะที่มูลค่าสินค้าส่งออกหักทองคำขยายตัวได้เล็กน้อย

ภาพข่าว: การแถลงข่าวมาตรการแก้ไขสลากเกินราคา ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยพลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรี

ภาพข่าว: บสย. กรมพัฒนาชุมชน ไทยพาณิชย์ ร่วมหนุนโครงการ OTOP วงเงินค้ำประกัน 10,000 ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหรรมขนาดย่อมพร้อมด้วย นายพิสันติ์ ประทานชวโนรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ นางพิกุล ศรีมหันต์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันนี้ (26 สิงหาคม 25557) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ภาพข่าว: การรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรสามิต ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ นายจุมพล ริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ บริหารการจัดเก็บภาษีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างประมวลผลกฎหมายภาษีสรรพสามิตโดยภาคเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการอุตส

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลการประกวดเพชรศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเพชรศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากร ณห้องประชุมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากรคลองเตย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม

แต่งตั้งคณะประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง หุ้น—๒๖ ส.ค. ๕๗

กระทรวงการคลังแจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายโดมินิคเดอ วิลแปง อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส และนายฟรองซัว

คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลังเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังแถลงข่าวกรณีการส่งมอบท่อก๊าซของ บมจ.ปตท. ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังแถลงข่าวกรณีที่มีข่าววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี2550

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล ในเดือนกรกฎาคม 2557

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และทรัพย์สินที่คงเหลือของ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน (Steering Committee) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สินและทรัพย์สินที่คงเหลือของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ครั้งที่8/2557 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการค้าร ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,678,589 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 132,209

การชี้แจงกรณีทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

กรณีที่มีข่าววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2550 ว่ามีการโอนครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557 ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

ภาพข่าว: การประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรหารือข้อราชการที่ปรึกษาศุลกากรญี่ปุ่น ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Hideharu TANAKA ที่ปรึกษาศุลกากรญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างศุลกากรญี่ปุ่นและศุลกากรไทย ณ ห้องรับรอง อาคาร 1

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชกากระทรวงการคลัง จ.บึงกาฬ , จ.หนองคาย ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๗

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคท้องที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ หุ้น—๑๕ ส.ค. ๕๗

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการพร้อมผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: กิจกรรมโครงการ สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นางจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายจุมพล ริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการ "สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์" โดยมีนางดารัต บินซีดินผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระน ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม 2557

ภาพข่าว: สศค. จัดทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหา ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหา มหาราชินี" ณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8สิงหาคม

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 13

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซฯ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว ยังคงฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ พลังงาน—๑๕ ส.ค. ๕๗

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวยืนยันว่า ปตท. ได้ส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครองครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2551 โดยมีลำดับการดำเนินการ

ภาพข่าว: ผู้บริหารโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือของโรงงานยาสูบ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

พลเอกวิลาศ อรุณศรี ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และนางสาวดาวน้อยสุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2557 ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่2/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายเอกนิติ