ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๒:๒๗ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: การประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2558 ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มกราคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558 ครั้ง 1/2558 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558 ครั้ง 1/2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มกราคม

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี2557 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

“เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2557 มีสัญญาณดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า จากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ทั้งจากการใช้จ่ายภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกสินค้า

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนมกราคม 2558 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.9

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำตารางหมุนเวียนตำแหน่งของสำนักงานกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียง ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำตารางหมุนเวียนตำแหน่งของสำนักงานกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภาพข่าว: รมช. คลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2558 พร้อมปาฐกถาพิเศษ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2015" และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายภาครัฐกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2558

ภาพข่าว: รมว.คลัง เปิดการสัมมนา Australian PPP Experience ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่ากระกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา Australian PPP Experience จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยความร่วมือของ Australian Trade Commission โดยมี H.E. Mr. Paul

มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ หุ้น—๒๙ ม.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดทำมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ

ภาพข่าว: เครดิตบูโรร่วม สศค. ส่งเสริมความรู้การเงิน หุ้น—๒๘ ม.ค. ๕๘

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้รับเชิญจากสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมโครงการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการเงิน”

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๘

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบแล้วในหลักการ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (โครงสร้าง 58 ขั้น) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ภาพข่าว: รมว. คลัง ให้การต้อนรับ Mission Chief, Asia and Pacific Department ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Luis Breuer ,Mission Chief, Asia and Pacific Department (APD) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2558 ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นเลขานุการ คนร. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า

ภาพข่าว: ตลท. ดึงดูดผู้ลงทุนสถาบัน ร่วมงาน SET Thai Corporate Day 2015 หุ้น—๒๗ ม.ค. ๕๘

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน SET Thai Corporate Day 2015 ภายใต้แนวคิด“Thailand: ASEAN’s Gateway to GMS” เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสร้างความเชื่อมั่นและตอกย้ำการที่ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน GMS

ภาพข่าว: รมช. คลัง เป็นประธานเปิดหลักสูตร นบค. รุ่นที่ 5 พร้อมปาฐกถาพิเศษ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทของกระทรวงการคลังในยุคโลกาภิวัฒน์" ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

กระทรวงการคลังเตรียมอัดฉีดเงินช่วยเหลือเกษตรกรว่างจากฤดูเก็บเกี่ยวและนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำ ด้วยเงินกู้ 40,000 ล้านบาท พร้อมหนุนกองทุน RMF ยันไม่ยกเลิกสิทธิประโยชน์ LTF แต่อาจเปลี่ยนรูปแบบ-อุดช่องโหว่การถือครองให้ยาวขึ้นหรือ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๘

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เพื่อเตรียมออกกฎหมายพิเศษล้างหนี้ จากการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีผลขาดทุนไม่ต่ำกว่า 700,000 ล้านบาท

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรณีธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินสู่ระบบ (QE) 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน นับว่าการอัดฉีดเงินแก้ปัญหาเศรษฐกิจใกล้เคียงกับญี่ปุ่น

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๕๘

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เรียกหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ทั้งกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช.

ภาพข่าว: รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่าง ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 มกราคม 2558) ปฏิทินข่าว—๒๓ ม.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 08.30 น. กระทรวงการคลัง จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประกา พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 11.00 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(23 มกราคม 2558) ปฏิทินข่าว—๒๒ ม.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 08.30 น. กระทรวงการคลัง จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประกา พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 11.00 น.

ภาพข่าว: รมว. คลัง ให้การต้อนรับ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Hisamichi Koga ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มกราคม

ภาพข่าว: รมว. คลัง ให้การต้อนรับ Citi Country Officer and Country Head ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Darren Buckley, Citi Country Officer and Country Head และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มกราคม

ภาพข่าว: การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากรกับ IMF ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในโอกาสร่วมประชุมหารือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 21 มกราคม

ภาพข่าว: ผอ. สคร. ร่วมหารือกับคณะผู้แทน IMF ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ Mr. Luis E. Breuer, Division Chief, Asia and Pacific Department และคณะผู้แทน IMF ในโอกาสร่วมหารือ ภายใต้หัวข้อ Infrastructure investment program, SOE reforms ณ ห้องประชุม 1

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้การต้อนรับ Chief Representative Thailand, Cambodia, Lao PDR. General—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Hiroshi Hanaoka, Chief Representative Thailand, Cambodia, Lao PDR. & Myanmar เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง พร้อมทั้งแนะนำ Mr.Shinya Miyazaki, Chief Representative Thailand,

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) จัดเก็บได้ 506,978 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 5,131

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง