ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๕๘ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๘

จากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเยี่ยมเยืยนและสอบถามสภาพการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงการศึกษาการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านที่แข็งแรงและอ่อนแอ ทำให้กระทรวงการคลังเล็งเห็นว่า กองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 79,255 แห่ง

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558 ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า “ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 973,952 ล้านบาท ใกล้เคียงกับประมาณการตามเอกสารงบประมาณ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.สกลนคร ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: บสย.ร่วมสมทบทุน ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มอบเงินสนับสนุนร่วมสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักปลัดกระทรวงการคลัง (สป. กค.) แก่นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: รมว.คลังให้สัมภาษณ์พิเศษในประเด็นสถานการณ์การหนี้ครัวเรือนไทย ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชนในประเด็นสถานการณ์การหนี้ครัวเรือนไทย ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาส 4 ปี 2557 มีจำนวน 10.4 ล้านล้านบาท หรือมีสัดส่วน 85% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 6-7

ภาพข่าว: รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สป.กค ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.มุกดาหาร ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: พิธีทำบุญกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการใน จ.นครพนม ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายวัลลภ หนุนพระเดช นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร นำข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

การแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หุ้น—๙ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการรับสมัครสมาชิกและรับฝากเงินออมของสมาชิก กอช.

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ว่า กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

การแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อ Nano-Finance หุ้น—๙ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีผู้แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ Nano-Finance)

ภาพข่าว: พิธีจุดเทียนชัยถวายพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 2

ภาพข่าว: พิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: มิตซูบิชิร่วมงานเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ Eco Sticker ยานยนต์—๙ เม.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ มร. มิสึโนะริ คิตาโอ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 1 จากซ้าย) นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ( ที่

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 3/2558 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน 19 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 19 จังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว พลเอก

ภาพข่าว: กรุงเทพประกันชีวิต ยกทีมที่ปรึกษาการเงิน ร่วมงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ หุ้น—๙ เม.ย. ๕๘

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมที่ปรึกษาการเงินร่วมงานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 ให้การต้อนรับนายสมหมาย ภาษี (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ภาพข่าว: การประชุมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้การต้อนรับ Dato, Maliami Bin Hamad ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Dato, Maliami Bin Hamad กรรมการบริหาร (Executive Director) กลุ่มออกเสียงของไทยประจำธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:ADB เข้าเยี่ยมคารวะ และอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่ง ณ

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ Mr.Michael Peel, Bangkok regional correspondent หนังสือพิมพ์ Financial Times ในประเด็นภาวะเศรษฐกิจไทย และการบริหารจัดการด้านภาษี ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) หุ้น—๘ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังของภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ) ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557)

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังถวายราชสักการะเนื่องในวันพระมหาเจษฎาบดินทร์รำลึก ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๘

นายภูวเดช ปาละสิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร นำข้าราชการกระทรวงการคลัง วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาบดินทร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๘

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือคณะกรรมการ PPP

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการเดินหน้าประเทศไทย ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการเดินหน้าประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในประเด็นกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๘

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล (ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง