ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๘:๓๕ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ครั้งที่ 3/2559 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่26 กรกฎาคม

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน พ.ค. 2559 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 5,977,353.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.35 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,415,020.02 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน จำนวน 1,028,771.82 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 521,614.04 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 11,947.45 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างลดลงสุทธิ 72,218.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

v หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,415,020.02 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 59,199.13 ล้านบาทโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

· การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 7,301.95 ล้านบาท
· การลดลงของตั๋วเงินคลัง จำนวน 60,000 ล้านบาท

· การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,696.15 ล้านบาท

โดยเป็นการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ แบ่งเป็น (1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 1,205.16 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง และ (2) การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 490.99 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

· การ

บสย. เปิดโครงการ TCG-Financial Literacy ปูพรมSMEs 4 ภาค เติมความรู้ทางการเงิน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

บสย. เปิดตัวโครงการ TCG-Financial Literacy ปูพรมSMEs 4ภาค เสริมความแกร่ง SMEs ด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย สัญญาจำนำ จำนอง ร่วมกับพันธมิตร ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรพากร กรมบังคับคดี และบีโอไอ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงจับกุมบุหรี่กำเนิดต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 9 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 9 ล้านบาท ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมหารือกับ CBP Director, International Organizations and Agreements General—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr.David Dolan, CBP Director, International Organizations and Agreements Division พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐ (U.S. Customs and Border Protection หรือ CBP)

กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่กำเนิดต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 9 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559) เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 9

ภาพข่าว: ผอ. สคร. ร่วมแสดงความยินดีที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคร. ร่วมแสดงความยินดีแก่นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน : คณะทำงานย่อยพิจารณาข้อที่ 1 ข้อเสนอการใช้ประโยชน์ที่ดิน : คณะทำงานย่อยพิจารณาข้อที่ 2 รูปแบบการจำลองเชิงธุรกิจ

ภาพข่าว: การประชุมหารือการก่อสร้างสถานีขนส่งชดเชยบนโรงจอดรถและเชื่อมบำรุงรถไฟฟ้า ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการก่อสร้างสถานีขนส่งชดเชยบนโรงจอดรถและเชื่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมขนส่งทางบก ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 26

ภาพข่าว: การประชุมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (Non-Performing Assets: NPA) โดยมีผู้แทนจากกรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมการประชุม ณ

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนายสุรชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ระหว่าง คปภ. และ ขสมก. ณ

คปภ. ลงนามเอ็มโอยู ขสมก. เพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มครองประชาชน พร้อมหนุนติดกล้องบันทึกภาพ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เปิดเผยว่า จากการที่คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เข้าหารือกับสำนักงานคปภ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรตรวจราชการด่านศุลกากรอรัญประเทศ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของด่านฯ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ ได้เป็นประธานในพิธีทำลายของกลาง IPR

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

ภาพข่าว: บสย. ประชุมมอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการสาขา ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการสาขา ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ

ภาพข่าว: รมช.คลัง เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา CaF I: Positioning Thailand#s FinTech ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา "CaF I: Positioning Thailand's FinTech Ecosystem" เพื่อเป็นการให้ข้อมูล ภูมิความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ FinTech รวมถึงการปูทางโครงสร้างของระบบนิเวศ FinTech

ภาพข่าว: SME Development Bank ร่วมงานตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานและมอบป้ายสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในงานตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ครั้งที่ 5 โดยมีนายสุวพันธุ์

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ง หุ้น—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL) นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือสมาคมธนาคารไทย เพื่อช่วย SMEs และกระตุ้นการส่งออก ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมการประชุมหารือกับนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์ ในแนวทางการช่วยเหลือผู้ส่งออกโดยเฉพาะ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้เร่งตรวจสอบ ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งรัดการตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: โครงการสรรพสามิตใสสะอาด ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

ภาพข่าว: โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และพร้อมเพย์ หุ้น—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมพนักงานธนาคาร ให้การต้อนรับประชาชนที่มาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมเพย์)

ภาพข่าว: ธอส. ทุบราคาบ้านมือสองส่วนลดสูงสุด 40% ประมูลขาย 1,750 รายการพร้อมกันทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดงานประมูลทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2/2559 โดยคัดทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลเด่นทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ อาคารแฟลต และที่ดินเปล่า คุณภาพดี จำนวนกว่า 1,750 รายการ โดยแบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพและปริมณฑล

ภาพข่าว: การประชุม WCO Policy Commission ครั้งที่ 75 และการประชุม Council Sessions ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ ร่วมการประชุม WCO Policy Commissionครั้งที่ 75 และการประชุม Council Sessions ครั้งที่ 127/128 ณ สำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

กองทุนพัฒนาสหกรณ์คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2559 ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๙

กองทุนพัฒนาสหกรณ์คว้า 2 รางวัลจากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังผูกบัญชีล่วงหน้า บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ หุ้น—๒๑ ก.ค. ๕๙

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมข้าราชการผูกบัญชีล่วงหน้า บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมี นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กบข. ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการจัดคอนเสิร์ตขอบคุณสมาชิก ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๙

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า กบข. ให้ความสำคัญกับการบริหารเงินกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก เมื่อเกษียณอายุราชการสมาชิกจะได้รับเงินก้อน กบข.

ภาพข่าว: การประชุมเร่งรัด / ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ที่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ จำนวน 17 แห่ง ณ เดือนมิถุนายน 2559 โดยมีผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุม ณ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่14 กรกฏาคม