Thursday July 24, 2014 06:53

กระทรวงการคลัง Press Releases

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 การจัดเก็บรายได้รัฐบาลยังคงได้รับผลกระทบ ทั่วไป—23 Jul 14

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า “การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 1,552,633 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 110,242 ล้านบาท

การมีผลบังคับใช้ของความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai หุ้น—22 Jul 14

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน +3 (ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และธนาคารกลางฮ่องกง ได้ลงนามในความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai Initiative

ภาพข่าว: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ชุดที่ 93 หุ้น—22 Jul 14

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 93 ณหจก.ไทยเสรีกรุ๊ป 339 (หลัง 1 และหลัง 2) อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. หุ้น—22 Jul 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมประจำปีการศึกษา พ.ศ.

บสย. ผนึก สมาคมธนาคารไทย -สภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ร่วมส่งความสุข SMEs ทั่วไทย ฟรี ! หุ้น—21 Jul 14

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ผนึก สมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมส่งความสุข SMEs ทั่วไทย ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก วงเงินอนุมัติ 55,000 ล้านบาท เริ่มใช้ทันที มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557 ทั่วไป—17 Jul 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดังนี้ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล ในเดือนมิถุนายน 2557

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการตามแผนการตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ณ ทั่วไป—17 Jul 14

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ ๒๖และคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจปริมาณและคุณภาพข้าว ณ จังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ ทั่วไป—16 Jul 14

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการประชุมสรรพากรภาคสรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีสำหรับไตรมาสสุดท้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่7 กรกฎาคม

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ภาพข่าว: การตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ จ.สิงห์บุรี ทั่วไป—14 Jul 14

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพคงเหลือข้าว บริษัทเค.แอล.วี.โลจิสติกส์ จำกัด (หลังที่ 1) อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

ภาพข่าว: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9กรกฎาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากร ทั่วไป—14 Jul 14

อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ WCO ROCB A/P นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Kazunari IGARASHI หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การศุลกากรโลก (WCO ROCB

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ทั่วไป—09 Jul 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 5,532,514.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 45.91 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล

ภาพข่าว: บสย.ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ SMEs และรายละเอียดโครงการได้รับอนุมัติจากคสช.แก่ถาบันการเงินทั้ง หุ้น—10 Jul 14

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ

ภาพข่าว: พิธีมอบหมวกกันน๊อคเด็ก ทั่วไป—03 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในพิธีมอบหมวกกันน๊อคเด็ก โครงการคิดส์ (เด็ก)...ห่วงหัวระหว่าง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดนิทรรศการ 140 ปี กรมศุลกากรไทยฯ ทั่วไป—01 Jul 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “140 ปีกรมศุลกากรไทย โปร่งใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานสากลกรมศุลกากรคืนความสุขให้ประชาชน” และร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมศุลกากร 140 ปี ณ ลานเอนกประสงค์กรมศุลกากร

โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั่วไป—01 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด “โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสรรพสามิต”เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้มีความซื่อสัตย์

ภาพข่าว: บสย. ร่วมงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งทุนสุพรรณบุรี หุ้น—30 Jun 14

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย นายวิเชษฐวรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนสุพรรณบุรี” ซึ่งจัดโดย บสย. ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพข่าว: บสย.ร่วมหารือ ออมสิน หุ้น—30 Jun 14

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมผู้บริหารฝ่ายการตลาดและกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เข้าพบ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั่วไป—30 Jun 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2557 ทั่วไป—27 Jun 14

“เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2557 บ่งชี้เศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่ายในประเทศเริ่มดีขึ้น ขณะที่วิกฤติการเมืองคลี่คลาย ทำให้การใช้จ่ายรัฐเร่งขึ้น และเอกชนมั่นใจขึ้น แต่การใช้จ่ายต่างประเทศเริ่มลดลงทั้งส่งออกสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ ทั่วไป—27 Jun 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ 2/2557เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาล ทั่วไป—27 Jun 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสปส.ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ภาพข่าว: ผอ.สศค.ร่วมประชุมหารือกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ทั่วไป—27 Jun 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในประเด็นการจัดประชุมพบปะนักลงทุนต่างชาติ(Roadshow) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและแนวทางการพัฒนาตลาดทุนไทย ณ ห้องประชุม 301

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแถลงผลการประชุม คสช. ครั้งที่ 3/2557 ทั่วไป—26 Jun 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ 3/2557 ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น ที่ประชุมคสช.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1 เดือน จากวันที่ 1 - 31ก.ค. 2557

ผอ.สศค.ปาฐกถาพิเศษ จับตาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย...ในมุมมองกูรู ทั่วไป—25 Jun 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จับตาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย...ในมุมมองกูรู" จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน

กรมบัญชีกลางอนุมัติสั่งจ่ายเงิน กว่า 50 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ทั่วไป—25 Jun 14

นายมนัส แจ่มเวหา เปิดเผยในฐานะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก ปี2556

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ทั่วไป—25 Jun 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ในหัวข้อ “โครงสร้างภาษีน้ำมันและโครงสร้างธุรกิจภาษีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ทั่วไป—24 Jun 14

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ

ภาพข่าว: ผอ.สศค. เปิดการสัมมนาวิชาการ FPO Forum จ.นครราชสีมา ทั่วไป—24 Jun 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum)ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ณโรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557ทั้งนี้