ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๖:๐๖ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

โรงงานยาสูบ ชี้แจงกระบวนการรับซื้อใบยาสูบ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดแถลงข่าวชี้แจงประเด็นการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูกาลเพาะปลูก 2557/2558 และกระบวนการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาสะพ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาสะพานปลาโดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 302

ภาพข่าว: ผู้แทนคณะกรรมการแห่งราชสำนักสวาซิแลนด์ เยือนสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำ ฯพณฯ มาร์ติน ดลามีนี ประธานกรรมการแห่งราชสำนักสวาซิแลนด์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศสวาซิแลนด์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ภาพข่าว: รองนายกฯ พร้อม รมว.คลัง และคณะ เยือนประเทศอิหร่านอย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ คณะผู้แทนจากภาคเอกชน และธนาคารแห่งประเทศไทย เดินทางเยือนประเทศอิหร่านอย่างเป็นทางการ โดยร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเศรษฐกิจไทย-อิหร่าน

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) หุ้น—๕ ก.พ. ๕๙

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "แนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion and Policy)" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก 2 ท่าน คือ Mr. Xavier Forneris, Senior Investment Policy Officer, Trade and

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) หุ้น—๕ ก.พ. ๕๙

กระทรวงการคลังได้จัดการสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของมาตรการและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนให้ปี 2559 เป็นปีทองแห่งการลงทุนของประเทศไทย

ภาพข่าว: การตรวจราชการพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ท้องที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 เมื่อวันที่ 2

ภาพข่าว: พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management

พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำปร Stcoks—๔ ก.พ. ๕๙

สำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to SupportFinancial

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายประสิทธิ์ สืบชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

สบน. - พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย General—๔ ก.พ. ๕๙

โครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพข่าว: การประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในโอกาสการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดการเกิดภาษีมูลค่าเพิ่มนอกระบบ (VAT GAP)ระหว่างวันที่ 20

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 3

ภาพข่าว: หลักสูตร TEPCoT จัดงาน Dinner Talk สองแพร่งเศรษฐกิจ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

?หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1-8 จัดงาน Dinner Talk "สองแพร่งเศรษฐกิจ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปราม ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบปีงบประมาณ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้ กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน

กรมธนารักษ์ส่งช้างไทยคู่แม่-ลูก ผงาดแข่งตลาดเหรียญกษาปณ์โลก ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ช้างป่า ด้วยรูปแบบช้างไทยคู่แม่-ลูก ที่สื่อถึงความรักและผูกพัน ที่สำคัญจากความเชื่อ ความศรัทธาช้างคือสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและบารมี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพข่าว: การประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็น ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาสะพานปลา โดยมี นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 302

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนของจีนในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของจีน ได้แก่ China Investment Corporation (CIC), China Minmetals Corporation, China National

ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

ตามที่กระทรวงการคลังได้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "บริษัทการลงทุนแห่งชาติจีน (China Investment Corporation : CIC) ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ ทั่วโลก รวมกว่า 740,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2559 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มกราคม

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนมกราคม 2559 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.9

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ซึ่งเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

"เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

"เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงข่าวการเข้าเป็นสมาชิก AIIB ของประเทศไทยและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐา ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่อง"โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และการเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ของประเทศไทย" ณ