ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒:๐๙ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: TOG คว้ารางวัล SET Awards ประจำปี 2558 บันเทิง—๑ ธ.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบรางวัล SET Awards ประจำปี 2558 ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แก่

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3/2558 ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IMF จัด International Capital Markets Conference 2015 หุ้น—๓๐ พ.ย. ๕๘

ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน "International Capital Markets Conference 2015" ครั้งแรกในตลาดทุนไทย พร้อมปาฐกถาให้นโยบายการพัฒนาตลาดทุน โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ Mr. Mitsuhiro Furusawa

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย เมียนมา สาขาการเงิน (Myanmar Thailand Joint Sub committee หุ้น—๓๐ พ.ย. ๕๘

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมา สาขาการเงิน (Myanmar – Thailand Joint Sub – committee on Financing) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 1/2558

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ประช ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๘

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม‚ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม‚ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัดพิธีลงนาม

ภาพข่าว: สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดร่วมงาน SET in the City หุ้น—๒๗ พ.ย. ๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2015

ภาพข่าว: สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารำลึก ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๘

นายจตุพร คฤหบดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต นำเหล่าข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงประชาชาวไทย ณ

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ รับ 6 โล่รางวัล ในงานThailand Corporate Excellence Awards ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๘

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น รับ 6 โล่รางวัล Outstanding จาก 7 สาขารางวัล จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานThailand Corporate Excellence Awards 2015

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานระดับกลาง ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๘

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร นักบริหารงานระดับกลาง รุ่นที่ 1/2559 ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานต่างๆภายในสังกัด กระทรวงการคลัง จำนวน 72 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี

ประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่ หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๘

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และแต่งตั้งนายบรรยง วิเศษมงคลชัย เป็นกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ขณะที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ต.ค.2558 ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2558

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2558 ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๘

"เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2558 มีปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และบทบาทนโยบายการคลังผ่านการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวได้ในระดับสูง

ภาพข่าว: SMPC คว้ารางวัล Best Company Performance ในงาน SET Awards หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ(ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข(ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน) หรือ SMPC ในงาน SET Awards 2015

ภาพข่าว: CGS ร่วมออกบูธงาน Set in the city 2015 สยามพารากอน หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๘

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด หรือ CGS ร่วมออกบูธในงาน Set in the City โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี พร้อมคุณชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณเกศรา

ภาพข่าว: ออนไลน์แอสเซ็ท ออกบูธงาน SET in the city 2015 หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๘

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ขวาสุด) ประธานกรรมการ และนางเกศรา มัญชุศรี (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายพรเลิศ

ภาพข่าว: การประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2559 ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET Awards 2015 หุ้น—๒๕ พ.ย. ๕๘

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ภาพข่าว: คลาสสิก โกลด์ฯ ร่วมงาน SET in the City 2015 หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๘

นายธนพล จุฑาวรากุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานบริหารบริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: TVT ร่วมออกบูธ SET in the City หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๘

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (คนที่ 4 จากขวา แถวหน้า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (คนที่3 จากขวา แถวหน้า) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานใน งาน SET in the City โดยมี นางภัทรภร วรรณภิญโญ

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมเปิดบูธ ในงาน มหกรรม SET in the City กรุงเทพมหานคร หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชม บูธนิทรรศการ กลุ่ม ปตท. โดยมี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) และ ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับ ในงาน มหกรรม "SET in the

ภาพข่าว: KGI ร่วมงาน SET in the City 2015 หุ้น—๒๓ พ.ย. ๕๘

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ KGI ร่วมออกบูธในงาน SET in the City 2013 โดยมีคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2558 ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า "ในเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 165,304 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,212 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2558 ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

ในเดือนตุลาคม 2558 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 229,396 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 218,116 ล้นบาท และเป็นเงินนอกงบประมาณขาดดุล 11,280 ล้นบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 มีจำนวน 295,880 ล้นบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.

ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2558 ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม 2558 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 156,085 ล้านบาท

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร หุ้น—๒๓ พ.ย. ๕๘

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2015 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

ภาพข่าว: การประชุมหารือสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (สาขาพลังงาน) โดยมีผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: การประชุมหารือสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาสื่อสาร) ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (สาขาสื่อสาร) โดยมีผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด

ภาพข่าว: คารวะรัฐมนตรี หุ้น—๒๐ พ.ย. ๕๘

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทีมงานเข้าเยี่ยมคารวะ ดร. หม่อง หม่อง เต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อเร็ว ๆ

ภาพข่าว:เปิดฉากมหกรรมการลงทุนครบวงจรยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี SET in the City หุ้น—๒๐ พ.ย. ๕๘

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2015" พร้อมด้วย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ปลัด ก.คลัง เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ประกันภัยกับบริบทของเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แนวคิดประกันภัยกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลก และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ประกันภัยกับบริบทของเศรษฐกิจไทย"