ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒:๔๒ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานสัมมนาเรื่อง Corporate Governance Reform for State Owned Enterprises in Thailand เป็นความร่วมมือระหว่าง สคร. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

ด้วยกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 3.25 ต่อปี อายุ 3 ปี จำนวน 1 รุ่น

ภาพข่าว: รมช.คลัง ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะบุคคลร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ

ภาพข่าว: แสดงความยินดี รมช.คลัง ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ

งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในปี ๒๕๓๘ ให้กระทรวงการคลังนำระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถสนองนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้กำหนดแรงจูงใจที่เชื่อมโยงผลการประเมินฯ

ภาพข่าว: การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2557 ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

ภาพข่าว: เลขานุการ รมว.คลังเปิดการประชุมวิชาการภาษีรถยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Director – General Meeting of ASEAN Member Countries on Automobile Taxation ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยในงานมหกรรมการลงทุนแห่งปี : เซต อิน เดอะ ซิตี้ 2014 ว่ากระทรวงการคลังจะพิจารณาการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) ให้ได้ข้อสรุปชัดเจน ไตรมาสแรกของปี 58 เนื่องจากมาตรการนี้จะสิ้นสุดในปี 59

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

แถลง ก.คลังฉบับที่ 98/2557 - ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า “ในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 171,498 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,352 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1

แถลง ก.คลังฉบับที่ 98/2557 - ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า “ในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 171,498 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,352 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1

ข้าราชการชั้นผู้น้อยเฮ ได้ปรับเพิ่มรายได้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากคำแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่12 กันยายน 2557 ได้แถลงว่า ให้จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวผลการประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2557 ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๗

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายนคร ศิลปะอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

ภาพข่าว: เอสซีจี องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญเปิดเวที ASEAN Sustainable บ้าน/คอนโด—๑๘ พ.ย. ๕๗

ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์

สรุปข่าวประกันภัย-ชีวิต หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๗

นับจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตั้งแต่ช่วงปี 2551 และขึ้นตรงต่อกระทรวงการคลัง แม้ดูเหมือนไม่ถึงกับมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้มากมาย

ภาพข่าว: รมว.คลังเปิดการสัมมนา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสุรา ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสุรา และการจ่ายแสตมป์สุรา และการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังแถลงผลความคืบหน้าการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว แถลงผลความคืบหน้าการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งใช้งบประมาณในการรับจำนำทั้งสิ้น 1.1 ล้านล้านบาท จาก 15 โครงการ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงวันที่ 22

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๗

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแผนการออกพันธบัตรชำระหนี้ในโครงการรับจำนำข้าวของกระทรวงการคลังในปีหน้าว่า การออกพันธบัตรดังกล่าวเห็นว่าควรจะกระจายอายุของพันธบัตรเพื่อไม่ให้กระทบตลาดการเงินและระดับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ

รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้แถลงข่าวว่า วันนี้กระทรวงการคลังได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ ขยายข่าว ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ ขยายข่าว ในประเด็นภาษีมรดก ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะออกอากาศในวันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00

ภาพข่าว: บสย. แถลงเปิดตัวประธาน และคณะกรรมการ บสย. ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บสย. ร่วมเปิดตัวคณะกกรมการ บสย. พร้อมแถลงนโยบายการบริหาร บสย. และแผนงานปี 2558 พร้อมหนุนฝ่ายจัดการเพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน

รมว.กษ. ร่วมเสวนา โครงสร้างเศรษฐกิจไทย...ออกแบบใหม่ให้ยั่งยืน ชี้ภาคเกษตรไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ดิน ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงสร้างเศรษฐกิจไทย...ออกแบบใหม่ให้ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ โดยมี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ณรงค์ชัย

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

เจ๊ง5แสนล้าน ผลปิดบัญชีรอบแรกจำนำข้าวยุค'ปู' คาดบานทะโร่ไม่รวมสต๊อกเน่าคาโกดัง อคส.-เอกชนประสานเสียงยิ่งขายยิ่งเละ คลังได้ฤกษ์ปิดบัญชีข้าวจำนำ ขาดทุนพุ่ง 6.82 แสนล้าน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว

ภาพข่าว: รมว.คลัง ร่วมเสวนา โครงสร้างเศรษฐกิจไทย...ออกแบบใหม่ให้ยั่งยืน ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเสวนา "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย...ออกแบบใหม่ให้ยั่งยืน" ในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ "ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจไทย" ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: บตท. ต้อนรับตลาดรองเกาหลีใต้ ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๕๗

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน พร้อมผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากองค์กรตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Korea Housing Finance Corporation - KHFC)

ภาพข่าว: การสัมมนา บทบาทของรัฐวิสาหกิจต่อภาระหนี้สาธารณะและการบริหารความเสี่ยงจากการค้ำประกันและให้ก ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๕๗

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการสัมมนา “บทบาทของรัฐวิสาหกิจต่อภาระหนี้สาธารณะและการบริหารความเสี่ยงจากการค้ำประกันและให้กู้ต่อ” ซึ่งจัดโดย สบน. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายธีรัชย์ อัตนวานิช

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถึงเรื่องการกำหนดกรอบเงินเฟ้อของประเทศโดยได้เห็นสอดคล้องกับ ธปท.ที่จะให้นำเอาเงินเฟ้อพื้นฐานทั่วไปมาเป็นตัวกำหนดนโยบายการเงินการคลัง

คนรุ่นใหม่ กด like ค่ายสรรพากร RD Camp Season 7 ได้ความรู้ภาษีและได้ช่วยเหลือสังคม ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๗

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และปิดโครงการ RD Camp Season 7 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 26

ภาพข่าว: ธนาคารออมสินจัดเทศกาลลดหย่อนภาษี หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๗

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานพร้อมแถลงข่าวกิจกรรมเทศกาลลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นการออมเงินเพื่อคุ้มครองชีวิต “เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว” (GSB Life)