ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๗:๒๓ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม APEC Finance and Central Banks Deputies# Meeting ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Banks Deputies' Meeting) ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดการสัมมนาภาษี พาสุข บุก Campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๖๐

นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนาภาษี พาสุข บุก Campusภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง โดยมีหมอภาษีจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรการบรรยาย "ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๖๐

พลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป

ภาพข่าว: โฆษก สศค. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน

ภาพข่าว: คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ผู้บริหารและพนักงานยาสูบ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกันปลูกต้นไม้สีเหลือง

ภาพข่าว: ครบรอบวันสถาปนา สศค. ปีที่ 56 ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 56

บก.ยันรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 7 จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายเดิมได้ก่อน ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

กรมบัญชีกลางแจ้งให้รัฐวิสาหกิจส่งร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่ขอรับการยกเว้นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาย้ำรัฐวิสาหกิจที่ขอยกเว้นไว้สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคั

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2560 ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2560 ว่า "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลมีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรเอเชียยุโรป ครั้งที่ ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรเอเชียยุโรป ครั้งที่ 12 (12th ASEM Customs Directors-General/Commissioners' Meeting) ทั้งนี้ได้มีการหารือทวิภาคีร่วมกับศุลกากรเยอรมนี และศุลกากรญี่ปุ่น ระหว่างการประชุมดังกล่าวด้วย ณ

บก.ยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย ระบุถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรื่องนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา และกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย เริ่มจากข่าวความไม่รัดกุม มีช่องโหว่

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 56 ปี สศค. ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมนางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 56 พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 56 ปี สศค. ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะเป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 56

ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank)

ภาพข่าว: SME Development Bank แสดงความยินดี สศค. ครบรอบ 56 ปี หุ้น—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 56 ปี

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่10/2560 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3

ภาพข่าว: บสย. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบสถาปนา สศค. ปีที่ 56 ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 56

ภาพข่าว: บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบสถาปนา สศค. ปีที่ 56 ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 56 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายสุวิชญ

บตท. จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

ภาพข่าว: ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๐

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยาย "ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0"

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๐

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ จำนวน 10 คน และเยี่ยมชมรถโดยสาร ขสมก. ที่ติดตั้งระบบ e-Ticket

ม.รามคำแหง จัดอบรม การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ที่ จ.ปราจีนบุรี ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๐

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร

สคร. นำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจปี 2560 เกินเป้า 24% ทำให้การจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจสูงสุดในรอบ 15 ปี ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2560 สคร. นำส่งเงินรายได้แผ่นดินจำนวน 16,814 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจำนวน 8,965 ล้านบาท

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบทำบุญถวายผ้ากฐินประจำปี 2560 ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นายอัญญา ขันธวิทย์ นายลักษณ์ วจนานวัช นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ คณะผู้บริหาร พนักงาน และอดีตพนักงานยาสูบ

คลังจัดซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีซ้อมการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยทุกฝ่ายร่วมใจดำเนินการต่างๆ อย่างสมพระเกียรติ

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี หุ้น—๑๖ ต.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม

ภาพข่าว: งานกฐินสามัคคีและปั่นจักรยาน 3 ประสาน ปั่นฮอมบุญ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในงานกฐินสามัคคีและปั่นจักรยาน 3 ประสาน ปั่นฮอมบุญ โดยมีผู้บริหารกระทรววการคลัง นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ภาพข่าว: กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร ร่วมพิธี ณ โถงชั้น 1 กรมสรรพากร

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมนายวีรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา