ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๑๖ น.

กระทรวงการคลังเอเปค ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลังเอเปค”

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 27 หุ้น—๓๐ ก.ย. ๖๓

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๒

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๑

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่16-17 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายวโรทัย

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 24 ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 24ณ เมืองฮอยอัน

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC

ภาพข่าว: การประชุม APEC FMM ครั้งที่ 23 ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 23 ณ กรุงลิมา

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

กระทรวงการคลังแถลงว่า นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM)

การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank)

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 22 วันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ (นาย Cesar

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2558 ณ ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 22

รมว.คลัง ลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุม APEC Finance Ministers Meeting ครั้งที่ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting : APEC FMM) ครั้งที่ 21

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่ากา รกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr.Lou Jiwei

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ร่วมการประชุม APEC Finance Deputies Meeting ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies’ Meeting) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC

การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies Meeting) ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies’ Meeting : APEC FDM) ระหว่างวันที่ 17-20

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ร่วมหารือทวิภาคีกับ Assistance Deputy Secretary for Asia, U.S. ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr. Robert Dohner, Assistance Deputy Secretary for Asia, U.S. Treasury ในระหว่างการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ร่วมการประชุม APEC Finance Deputies# Meetings ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๕๗

นายส มชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้รับมอบหมายจากนาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค(APEC Finance Deputies' Meetings) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557ณ

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers Meeting) ครั้งที่ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๖

ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2556 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 20 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนาย

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมแถลงผลการประชุม APEC Finance Ministers’ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๕

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 19 (APEC Finance Ministers’ Meeting) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมการประชุม APEC Finance Ministers’ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๕

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 19 (APEC Finance Ministers’ Meeting) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่30 สิงหาคม

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมการประชุม APEC Finance Ministers’ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๕

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 19 (APEC Finance Ministers’ Meeting) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่30 สิงหาคม

ภาพข่าว: ผอ.สศค.ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๕๕

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค ณ กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting : FMM) ครั้งที่ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๕

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 18 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๔

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 18 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองฮอนโนลูลู สหรัฐอเมริกา

ผลการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๔

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย หลังจากกลับจากการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies’ Meeting : APEC FDM) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๓

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 17 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายโยชิฮิโกะโนดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเป็นประธานการประชุม ผลการป