กระทรวงการคลังฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลังฯ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AF/ ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังฯ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย th-TH Sun, 21 Apr 2019 9:40:52 +0700 ปภ.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด http://www.newswit.com/gen/2017-03-14/24f7b82bb78a79f9d01954780a46d4f4/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จครบทุกหลังโดยเร็ว http://www.newswit.com/gen/2017-03-14/24f7b82bb78a79f9d01954780a46d4f4/ Tue, 14 Mar 2017 12:02:18 +0700 บกปภ.ช.เน้นย้ำจังหวัดตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย - เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2017-02-15/885705a7f0eca1688095f39f6ff178fc/ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย http://www.newswit.com/gen/2017-02-15/885705a7f0eca1688095f39f6ff178fc/ Wed, 15 Feb 2017 11:15:13 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 บกปภ.ช.แจงแนวทางการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย http://www.newswit.com/gen/2017-02-07/571a007476984267aea7dd0eeb66e652/ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กำหนดแนวทางการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2017-02-07/571a007476984267aea7dd0eeb66e652/ Tue, 07 Feb 2017 15:11:38 +0700 บกปภ.ช.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ http://www.newswit.com/gen/2017-02-07/ea395441353906f7dcb087210b4ac0e3/ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมประสานจังหวัดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2017-02-07/ea395441353906f7dcb087210b4ac0e3/ Tue, 07 Feb 2017 15:00:57 +0700 บกปภ.ช. ย้ำ ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทันที http://www.newswit.com/gen/2017-01-24/3ce73f63dec402320d50cfb8b4bafe48/ นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. ดูแลครอบครัวผู้ชีวิต โดยทุกรายที่เสียชีวิตจากอุทกภัยต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าจัดการศพ พร้อมกำชับจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2017-01-24/3ce73f63dec402320d50cfb8b4bafe48/ Tue, 24 Jan 2017 12:43:26 +0700 บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจความเสียหาย ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2017-01-23/a08626aa9f1f25085768883f426bee4f/ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้ดำเนินการในทันที ส่วนบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย http://www.newswit.com/gen/2017-01-23/a08626aa9f1f25085768883f426bee4f/ Mon, 23 Jan 2017 15:24:59 +0700 บกปภ.ช. ย้ำ ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทันที http://www.newswit.com/gen/2017-01-23/0271cbe2fffccb4b587f0518473d5ce3/ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เน้นย้ำครอบครัวผู้ชีวิตทุกรายต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าจัดการศพ พร้อมกำชับจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจ่ายเงินค่าจัดการศพรายละ 25,000 บาท http://www.newswit.com/gen/2017-01-23/0271cbe2fffccb4b587f0518473d5ce3/ Mon, 23 Jan 2017 14:53:36 +0700 นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดภาคใต้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ เพื่อชดเชยความเสียหาย http://www.newswit.com/gen/2017-01-17/9b6ffe5e158bdc88d91df8965561dd38/ นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด http://www.newswit.com/gen/2017-01-17/9b6ffe5e158bdc88d91df8965561dd38/ Tue, 17 Jan 2017 10:49:52 +0700 ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2016-06-24/997782f0b18e2b954f06af3681b70115/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด http://www.newswit.com/gen/2016-06-24/997782f0b18e2b954f06af3681b70115/ Fri, 24 Jun 2016 17:57:14 +0700 สคร. ยกระดับผู้แทนคลังทำหน้าที่เชิงรุก (Active Shareholder) ขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ http://www.newswit.com/gen/2016-05-17/c5873a9d210e131b8576df0fb29d6fdd/ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายแก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังฯ เร่งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล http://www.newswit.com/gen/2016-05-17/c5873a9d210e131b8576df0fb29d6fdd/ Tue, 17 May 2016 18:33:37 +0700 มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน 19 จังหวัด http://www.newswit.com/gen/2015-04-09/363d52099b8be7d15df24d278e66c2b2/ มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 19 จังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว พลเอก http://www.newswit.com/gen/2015-04-09/363d52099b8be7d15df24d278e66c2b2/ Thu, 09 Apr 2015 14:51:13 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญเปิดเวที ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ประสานพลังเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งอาเซียนเพื่อโลกที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/prop/2014-11-24/24980a83803770b342f7ba748a4a1d88/ ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์ http://www.newswit.com/prop/2014-11-24/24980a83803770b342f7ba748a4a1d88/ Mon, 24 Nov 2014 13:11:44 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญเปิดเวที ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ประสานพลังเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งอาเซียนเพื่อโลกที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/prop/2014-11-18/157e58821e8f88209616c67397067fc5/ ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์ http://www.newswit.com/prop/2014-11-18/157e58821e8f88209616c67397067fc5/ Tue, 18 Nov 2014 10:24:26 +0700 กทม.จ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยได้ก่อนปีใหม่ http://www.newswit.com/gen/2012-12-24/5e38195bc7b3b7c2644f83a623b72524/ นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 38/2555 ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2012-12-24/5e38195bc7b3b7c2644f83a623b72524/ Mon, 24 Dec 2012 15:24:28 +0700 ปภ.เผยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี 2 ส่วน http://www.newswit.com/gen/2011-11-25/c5bb84e88436474b069bd211cbfaabd6/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี 2 ส่วน เบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับเงินพิเศษจากรัฐบาล 5,000 บาท และยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2011-11-25/c5bb84e88436474b069bd211cbfaabd6/ Fri, 25 Nov 2011 14:26:41 +0700 ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 160 ราย ใน 28 จังหวัด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 http://www.newswit.com/gen/2010-11-09/40eb647c37d9e609d710927ea1b1a097/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 160 ราย ใน 28 จังหวัด ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2010-11-09/40eb647c37d9e609d710927ea1b1a097/ Tue, 09 Nov 2010 16:38:51 +0700 ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 40 ราย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 http://www.newswit.com/gen/2010-10-27/16a971da451b45c604cfcca9c586d2c1/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 10 -26 ตุลาคม 2553 มีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 40 ราย ซึ่งปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯต่อไป นายวิบูลย์ http://www.newswit.com/gen/2010-10-27/16a971da451b45c604cfcca9c586d2c1/ Wed, 27 Oct 2010 9:32:20 +0700 ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 15 ราย สูญหาย 1 ราย http://www.newswit.com/gen/2010-10-22/f7e4a7b868670265b0a37e50c4373a9b/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยรวม 15 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2010-10-22/f7e4a7b868670265b0a37e50c4373a9b/ Fri, 22 Oct 2010 15:58:29 +0700 ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 17 ราย สูญหาย 1 ราย http://www.newswit.com/gen/2010-10-22/9d1e095aabbafc95a171747658290b71/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยรวม 17 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ http://www.newswit.com/gen/2010-10-22/9d1e095aabbafc95a171747658290b71/ Fri, 22 Oct 2010 15:28:12 +0700 ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รวม 11 ราย สูญหาย 1 ราย http://www.newswit.com/gen/2010-10-21/6c880d7ceef9ca4db7d2f3bd68234844/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยรวม 11 ราย และผู้สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ http://www.newswit.com/gen/2010-10-21/6c880d7ceef9ca4db7d2f3bd68234844/ Thu, 21 Oct 2010 14:44:41 +0700