กรมโยธาธิการและผังเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/ มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดตรัง วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว th-TH Thu, 23 May 2019 7:46:30 +0700 จัดกลุ่มย่อยชี้แจงงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนระนอง http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/c3a3ac0a9fb820788fd693e83e8b6bde/ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/c3a3ac0a9fb820788fd693e83e8b6bde/ Tue, 14 May 2019 17:15:45 +0700 ยผ. ร่วมมือ ทช. ลงนาม MOU ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/a4cbc19db2750ca6ea464fd119827ead/ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการร่วมกันด้านการให้บริการแผนที่ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/a4cbc19db2750ca6ea464fd119827ead/ Fri, 03 May 2019 15:17:53 +0700 รู้ลึกทุกมุม เรื่องกฎหมาย อาคาร ต้องอ่านด่วน! http://www.newswit.com/gen/2018-11-16/ba5f31b09b3e69f80a8ac9ecf49331cb/ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำบทความสั้นๆ จำนวน 15 เรื่อง ว่าด้วยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อาคาร ไม่ว่าจะเรื่องการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร หรือการซ่อมบำรุงต่อเติมอาคาร เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ http://www.newswit.com/gen/2018-11-16/ba5f31b09b3e69f80a8ac9ecf49331cb/ Fri, 16 Nov 2018 17:55:58 +0700 ยผ.ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี http://www.newswit.com/gen/2018-10-22/55a9e8ccfd4ab808ccb300f52c81b022/ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมโยธาธิการแลผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-10-22/55a9e8ccfd4ab808ccb300f52c81b022/ Mon, 22 Oct 2018 13:29:11 +0700 ส.ป.ก.ร่วมแสดงความยินดีกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/0aa1da880fc85a0721bd09047197ca4f/ เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/0aa1da880fc85a0721bd09047197ca4f/ Thu, 04 Oct 2018 9:31:39 +0700 3 องค์กรภาครัฐชั้นนำ มั่นใจเลือก รถยนต์มิตซูบิชิ รวม 169 คัน เสริมทัพเพื่อยกระดับการดำเนินงาน http://www.newswit.com/auto/2018-09-11/f3c09906c3b2bdd3f8672aee20d9dab6/ - ธนาคารออมสิน เลือก มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ยนตรกรรมแห่งผู้นำมาช่วยเสริมทัพในการปฏิบัติงาน - รถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน ได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก และ กรมโยธาธิการและผังเมือง เลือกใช้เป็นพาหนะเพื่อปฏิบัติภารกิจ บริษัท มิตซูบิชิ http://www.newswit.com/auto/2018-09-11/f3c09906c3b2bdd3f8672aee20d9dab6/ Tue, 11 Sep 2018 11:39:31 +0700 กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU กำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนา ให้สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาการขาดแคลนอุปโภคบริโภค http://www.newswit.com/gen/2018-08-31/ccee6ac450e640c6b0e2c81053aac183/ กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU กำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนา ให้สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาการขาดแคลนอุปโภคบริโภค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล กรมชลประทาน เทศบาลตำบลศาลากลาง และกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-08-31/ccee6ac450e640c6b0e2c81053aac183/ Fri, 31 Aug 2018 12:02:58 +0700 ภาพข่าว: สคบ.ตรวจสอบความปลอดภัยสวนสนุก http://www.newswit.com/gen/2018-06-11/4c7bd1dc461fb2b2bdfc6f196b724918/ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า : สุวิทย์ วิจิตรโสภา ผอ.สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นสำหรับเด็กและเครื่องเล่นในสวนสนุก http://www.newswit.com/gen/2018-06-11/4c7bd1dc461fb2b2bdfc6f196b724918/ Mon, 11 Jun 2018 8:49:51 +0700 ภาพข่าว: เปิดงานเครือข่ายฯ http://www.newswit.com/gen/2018-06-06/ffa7fe5b7c1ed9ddc344bb2d9ac77d1f/ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 10 จังหวัดระยอง ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-06-06/ffa7fe5b7c1ed9ddc344bb2d9ac77d1f/ Wed, 06 Jun 2018 10:45:45 +0700 สผ. จับมือ ยผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ http://www.newswit.com/gen/2018-06-05/e4a73dee990003e33499c26f5cc4a09e/ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) http://www.newswit.com/gen/2018-06-05/e4a73dee990003e33499c26f5cc4a09e/ Tue, 05 Jun 2018 12:06:00 +0700 กรมโยธาฯ เดินหน้าโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 จังหวัดจันทบุรี http://www.newswit.com/gen/2018-05-18/435b5aae970714b33a1cd716b890a909/ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเดินหน้าจัดโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 17 18 พฤษภาคม 2561 ณ http://www.newswit.com/gen/2018-05-18/435b5aae970714b33a1cd716b890a909/ Fri, 18 May 2018 13:59:04 +0700 ภาพข่าว: เปิดงานภาคีเครือข่ายกรมโยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี http://www.newswit.com/ent/2018-05-21/e4a5c9d668adb7548450b738555aeeb8/ ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/ent/2018-05-21/e4a5c9d668adb7548450b738555aeeb8/ Mon, 21 May 2018 11:41:06 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: เครือข่ายความร่วมมือ ชลบุรี http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/79eb18fd96de2435d2b69d825027f024/ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดเชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/79eb18fd96de2435d2b69d825027f024/ Wed, 04 Apr 2018 14:43:44 +0700 ภาพข่าว: โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2018-03-28/21fded1dc8eff0d3f108c6d7053f08c6/ นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-03-28/21fded1dc8eff0d3f108c6d7053f08c6/ Wed, 28 Mar 2018 15:53:22 +0700 ภาพข่าว: อีโค มารีน ถือฤกษ์ดี ทำพิธีวางกระดูกงูเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 3 ลำ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-03-15/ebb0bf4922f071659977cb14887fc2e3/ นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล (ที่ 5 จากขวา) รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะ ในงานพิธีวางกระดูกงู เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 3 ลำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัด สมุทรปราการ ในวันที่ 28 http://www.newswit.com/gen/2018-03-15/ebb0bf4922f071659977cb14887fc2e3/ Thu, 15 Mar 2018 14:55:09 +0700 ภาพข่าว: งานเครือข่ายของกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-03-22/53d7acf66504da5754b9006759612450/ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-03-22/53d7acf66504da5754b9006759612450/ Thu, 22 Mar 2018 16:33:55 +0700 ภาพข่าว: โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 http://www.newswit.com/gen/2018-03-08/47cde5fe4fa421885b1cce6c4521b93a/ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-03-08/47cde5fe4fa421885b1cce6c4521b93a/ Thu, 08 Mar 2018 14:38:23 +0700 ภาพข่าว: โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี http://www.newswit.com/gen/2018-02-12/0cf10705709ba1385866a04c43dd8fd7/ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-02-12/0cf10705709ba1385866a04c43dd8fd7/ Mon, 12 Feb 2018 17:03:14 +0700 ภาพข่าว: กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี http://www.newswit.com/gen/2018-01-22/c197a11447f2e5563058b5489d6481f6/ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ http://www.newswit.com/gen/2018-01-22/c197a11447f2e5563058b5489d6481f6/ Mon, 22 Jan 2018 11:55:08 +0700 ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก จังหวัดปทุมธานี http://www.newswit.com/gen/2018-01-12/2fb028c7dbb51bc94c85bc1199be8b2f/ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ ด้านการผังเมือง การอาคาร http://www.newswit.com/gen/2018-01-12/2fb028c7dbb51bc94c85bc1199be8b2f/ Fri, 12 Jan 2018 14:03:11 +0700 ภาพข่าว: กรมโยธาธิการจัดงานวันผังเมืองโลก http://www.newswit.com/gen/2017-11-16/d10af234f03db617e0cfbb8769101c26/ พล.ต.ท. ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เรื่อง วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง ซึ่งจัดขึ้นโดย มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี โอฬาร ศักยโรจน์กุล http://www.newswit.com/gen/2017-11-16/d10af234f03db617e0cfbb8769101c26/ Thu, 16 Nov 2017 15:08:49 +0700 กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล http://www.newswit.com/gen/2017-09-26/4df084f42864382108395f49fb15299b/ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ภาคมหานคร) เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม http://www.newswit.com/gen/2017-09-26/4df084f42864382108395f49fb15299b/ Tue, 26 Sep 2017 15:41:59 +0700 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง http://www.newswit.com/gen/2017-09-20/892ac959de78213920ea2676259bb5e3/ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-09-20/892ac959de78213920ea2676259bb5e3/ Wed, 20 Sep 2017 12:03:41 +0700 ภาพข่าว: ไอทีดี ก่อสร้างพระเมรุจำลอง http://www.newswit.com/gen/2017-09-07/7ab3f67a7df71272fd43d5157e1956c2/ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-09-07/7ab3f67a7df71272fd43d5157e1956c2/ Thu, 07 Sep 2017 15:56:37 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(16 สิงหาคม 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-08-16/00005160820170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเข้า ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผัง ประเทศ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 09.30 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-08-16/00005160820170800000000000000000/ Wed, 16 Aug 2017 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(16 สิงหาคม 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-08-15/00005150820171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเข้า ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผัง ประเทศ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 09.30 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-08-15/00005150820171600000000000000000/ Tue, 15 Aug 2017 16:00:00 +0700 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) http://www.newswit.com/gen/2017-08-11/c1d3d3b1ad37defe7fa1d3e5fd623de6/ ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ http://www.newswit.com/gen/2017-08-11/c1d3d3b1ad37defe7fa1d3e5fd623de6/ Fri, 11 Aug 2017 16:02:19 +0700 กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดศูนย์ประสานงานเพื่อเตรียมการฟื้นฟู สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร http://www.newswit.com/gen/2017-08-11/4447714528ca23b82076be31d02fdb5b/ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย http://www.newswit.com/gen/2017-08-11/4447714528ca23b82076be31d02fdb5b/ Fri, 11 Aug 2017 11:57:34 +0700