ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๒๙ น.

กรมอุทกศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมอุทกศาสตร์”

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฎิบัติการ ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๓

พล.ร.ท. ประยุทธ เนตรประภา เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Technical Aspects of Maritime Boundaries, Baselines and the Extended Continental Shelf” (เทคนิคเขตแดนทางทะเลและไหล่ทวีป) โดยมี ดร. โรบิน

เปิดตัวเว็บไซต์ www.eahc.asia รวมข้อมูลทางทะเล ๙ ประเทศเอเชียตะวันออก ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๓

พลเรือโท ศ. นคร ทนุวงษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเว็บไซต์ www.eahc.asia ของคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia Hydrographic Commission : EAHC) ร่วมกับตัวแทนสมาชิก ๙ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีเหนือ อินโดนีเซีย

กองทัพเรือ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๓

วันนี้ (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กรมอุทกศาสตร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๓

กองทัพเรือ โดย กรม อุทกศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กรมอุทกศาสตร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์ ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๓

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๓) เวลา ๐๙.๔๕ น. พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์

กรมอุทกศาสตร์ ประกาศระดับน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติ ถึง ๖ มกราคม นี้ ทั่วไป—๔ ม.ค. ๕๓

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ประกาศระดับน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ ช่วงเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียงจะมีความสูงประมาณ

กรมอุทกศาสตร์ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และบรรณสารการเดินเรือ ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๒

กรมอุทกศาสตร์ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ENC (ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHART) และบรรณสารการเดินเรือ ซึ่งผลิตตามมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์ทะเล (International Hydrographic Organization, IHO) บริการ

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และบรรณสารการเดินเรือ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๒

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ENC (ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHART) และบรรณสารการเดินเรือ ซึ่งผลิตตามมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์ทะเล (International Yydrographic Organization, IHO) บริการ

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๒

วันนี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๘ กรกฎาคม

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๒

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล

กรมอุทกศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๘๘ ปี ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๒

วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๒) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี ศาสตราจารย์ นคร ทนุวงษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ณ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กรมอุทกศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๘๘ ปี

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ ๑ สำรวจประภาคารพาหุรัตน์ ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๕๑

พลเรือโท ศาสตราจารย์ นคร ทนุวงษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และ พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางขึ้นสู่ยอดเกาะจวง อ่าวแสมสาร สำรวจประภาคารพาหุรัตน์ ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย

กองทัพเรือแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเหตุสภาวะน้ำขึ้นสูง ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๑

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ได้ประสานกับ กรมชลประทาน ทราบว่าได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหกในปริมาณมาก ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำกำลังปานกลางผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้บริเวณ

เชื่อภาวะน้ำเอ่อล้นและคลื่นยักษ์ซัดฝั่งเกิดยาก กทม. ไม่ประมาทเตรียมป้องกันเต็มที่ ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๑

วางใจกรุงเทพฯ ไม่น่าเกิดคลื่นยักษ์ Storm Surge ตามที่นักวิชาการพยากรณ์ หลังพบข้อเท็จจริงจากกรมอุทกศาสตร์ไม่มีปัจจัยบ่งชี้ และไม่ส่งผลต่อน้ำประปา แต่กทม. ก็ไม่ประมาทมีเหตุการณ์ได้เตรียมป้องกัน รับมือ และพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้อย่างปลอดภัย นายอภ

ESRI ร่วมงาน แสดงเทคโนโลยี ในงาน "วันสถาปนากรมอุทกศาสตร์" ไอที—๒๗ ก.พ. ๕๑

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ LEICA รุ่น SmartStation และ Spinter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจเพื่อการทำแผนที่ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการทำงานและช่วยลดระยะเวลาการทำงานในภาคสนามลงทำ

กองทัพเรืออินโดนีเซีย จะเริ่มใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๐

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักข่าวซินหัวของจีน รายงานว่า กรมอุทกศาสตร์ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย จะเริ่มใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational Chart - ENC) ซึ่งข้อมูลจะมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าแผนที่เดินเรือแบบปกติ โดยต้องใช้ร่วมกับระบ

กองทัพเรือ เชิญชวน "เดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ๔ พฤศจิกายน ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๐

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานเขต และสถานีตำรวจนครบาลบางนา จัดกิจกรรม "เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๖

กทม. พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเตรียมป้องกันน้ำท่วม ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๐

กทม. เร่งแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมรับฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ หวั่นน้ำเหนือ น้ำฝน น้ำหนุนกระทบกรุงช่วงกันยายน – ตุลาคม เตรียมเครื่องสูบน้ำ พร่องน้ำ แก้มลิง กระสอบทราย หน่วยเบสท์ พร้อมจับมือสำนักงาน กปร. กรมอุทกศาสตร์ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน การไฟฟ

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๐

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการ อุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ (North Indian Ocean Hydrographic Commission : NIOHC) ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม A - One the Royal Crui

กองทัพเรือทำพิธีเปิดหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๐

วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก วิชัย ยุวนางกูร รองผู้บัญชาการ ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๘๖ ปี ณ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ บริเวณถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางน

กองทัพเรือ จัดพิธีเปิดหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๐

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีเปิดหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๘๖ ปี ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๔๙

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ENC (Electronic Navigational Chart) ที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ผลิตตามมาตรฐาน "S - 57 Edition 3.1 IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data" ขององค์การอุทกศาสตร์สากล (Internatio

กรมอุทกศาสตร์ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ทั่วไป—๕ ต.ค. ๔๙

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ENC (Electronic Navigational Chart) ผลิตตามมาตรฐาน "S - 57 Edition 3.1 IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data" ของกรมอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization)

กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราจ่าเอก ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๔๙

กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่า เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ (สายวิทยาการ อศ.) จำนวน ๒ อัตรา คือ เจ้าหน้าที่สถานีสมุทรศาสตร์สัตหีบ แผนกสถานีสมุทรศาสตร์ กองสมุทรศ

กองทัพเรือจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๔๙

วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรร

วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๔๙

กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๔๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท เสน่ห์ สุนทรมงคล เจ้ากรม อุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ณ กองบัญชาการ กรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพมหานคร กรมอุทกศาสตร์ เป

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้บริการจำหน่ายแผนที่เดินเรือทางไปรษณีย์ ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขณะนี้กรมอุทกศาสตร์ได้ให้บริการจำหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือทางไปรษณีย์แล้ว โดยผู้สั่งซื้อสามารถตรวจสอบราคาแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ที่ www.navy.mi.th/hydro แล้วธนาณัติส

สนน.ประชุมเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--กทม. นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิ์กุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. แจ้งว่า สำนักการระบายน้ำกำหนดจัดประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารของสำนักการระบายน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป

กองทัพเรือร่วมน้อมรำลึก "สมเด็จย่า" ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กองบัญชาการกรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการจากหน่

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วันนี้(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘) พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า บางนา กรุงเ