ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๔๖ น.

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมส่งเสริมการเกษตร”

เกษตรฯ เผยผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2561 ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๑

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยต้อนรับเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๑

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย และ นายเครือ จีนแส เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรีพร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการเกษตรอินทรีย์ จำนวน 30 ราย ณ

เกษตรอำเภอเขาย้อยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี2561 ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๑

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561 โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 จำนวนพื้นที่ 10

ภาพข่าว: แถลงข่าวการจัดมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๑

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2561

เกษตรฯ เร่งเพิ่มประสิทธิภาพพันธุ์อ้อยสะอาด รับการขยายตัวอุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาล ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพพันธุ์อ้อยสะอาด รับการขยายตัวอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมแจกท่อนพันธุ์แก่เกษตรกรปลูกอ้อยทันต้นฝน พฤษภาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมก ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมกาแฟไทย สมาพันธ์กาแฟอาเซียน สมาคมบาริสต้าไทย สมาคมชาวสวนกาแฟไทย มูลนิธิชาวสวนกาแฟ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จัดยิ่งใหญ่มหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ปี 2561 ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยนำระบบส่งเสริมการเกษตร

เกษตรฯ ตรวจเข้มโรคอุบัติใหม่มันสำปะหลัง พุ่มแจ้-ใบด่าง ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเข้มโรคอุบัติใหม่มันสำปะหลัง พุ่มแจ้-ใบด่าง เร่งส่งตัวอย่างมันสำปะหลังจากแปลงที่พบอาการคล้ายโรคพุ่มแจ้ให้กรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัย จากข้อมูลที่พบการระบาดของโรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในประเทศกัมพูชา และเวียดนาม

เกษตรฯ ชวน เที่ยวสงกรานต์เมืองไทยไปได้ทุกภาค 50 ทริปเที่ยวเชิงเกษตร ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยวสงกรานต์เมืองไทยไปได้ทุกภาค ณ 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม เนื่องในวาระครบ 50 ปี ของการก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น 6 กิจกรรม ประกอบด้วย ให้บริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ

เกษตรฯ เตือนชาวไร่มันสำปะหลังระวังทัพศัตรูบุกโจมตีช่วงฤดูแล้ง ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศเฝ้าระวังเพลี้ยแป้ง-ไรแดงระบาดในช่วงฤดูแล้ง จับตาโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลังจ่อระบาด นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงนี้ เริ่มพบการทำลายของเพลี้ยแป้ง

เกษตรฯ เตือนชาวนา ระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในช่วงฤดูแล้ง ทั่วไป—๙ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนชาวนาระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดนาข้าวในช่วงฤดูแล้ง แนะเกษตรกรสำรวจนาข้าวอย่างสม่ำเสมอ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงนี้ เริ่มพบการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแถบภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยว ซื้อ และปั่นจักรยานชมธรรมชาติ ไปกับเส้นทางสายลิ้นจี่แม่กลอง ไลฟ์สไตล์—๓ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเส้นทางสายลิ้นจี่แม่กลอง ต้อนรับผลผลิตลิ้นจี่ฤดูแรกของปีนี้ พร้อมเลือกซื้อลิ้นจี่จากไร่และปั่นจักรยานชมความงามของจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

เกษตรฯ เผยมะพร้าวฟื้น ย้ำสารกำจัดหนอนหัวดำปลอดภัยไม่ตกค้าง เล็งพัฒนาเกษตรกรเข้มแข็งใช้ชีววิธีต่อเนื่ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมะพร้าวฟื้น รับรองสารกำจัดหนอนหัวดำที่นำมาใช้ปลอดภัยไม่ตกค้างในน้ำและเนื้อมะพร้าว เล็งพัฒนาเกษตรกรเข้มแข็งใช้ชีววิธีต่อเนื่อง ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดประชุมโครงการพืชหลากหลายฯ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๑

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังระดับอำเภอและคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังระดับตำบลปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกรไม่ตัดทุเรียนอ่อน จำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรและพ่อค้าอย่าตัดทุเรียนอ่อนขาย เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งอาญา และพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศขาดความเชื่อถือ ที่สำคัญกระทบกับตลาดใหญ่ต่างประเทศ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

เกษตรฯ เตือนโรคแอนแทรคโนสมะม่วงทำลายผลผลิตช่วงร้อนชื้น ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๑

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในทุกภาคของประเทศไทยว่า เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตก สภาพอากาศร้อนชื้น ให้ระวังการเข้าทำลายของโรคแอนแทรคโนสมะม่วง

กสก. เปิดระบบ CORN DOAE เชื่อมโยงข้อมูลการปลูก รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๑

ระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อ แนะผู้รับซื้อเร่งบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ด้านเกษตรกรเร่งปรับปรุง ทบก. กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ขอเชิญชวนผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศแจ้งข้อมูลรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มายัง กสก. ผ่านระบบ CORN DOAE ที่ เว็บไซต์

กสก. รวมพลเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอาชีพด้านการเกษตร 1 วันทำได้จริง ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรรวมพลเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอาชีพด้านการเกษตร 1 วันทำได้จริง ฟรีทุกหลักสูตร บัดนี้เป็นต้นไป นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2561 อยู่ในห้วงเวลาครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อย ตรวจสอบพื้นที่โครงการพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๑

น.ส.สุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับตำบล ลงตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกพืชของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ในพื้นที่ หมู่ 1,2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการ ศพก. อำเภอเขาย้อย ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๑

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เกษตรฯ ชี้ใส่ใจมะพร้าวทุกต้น ปราบหนอนหัวดำต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ประกอบด้วย

ภาพข่าว: เพชรบุรีแถลงข่าวจัดงานประติมากรรมเกลือ Art of Salt ครั้งที่ ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานประติมากรรมเกลือ Art of Salt ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ที่ริมทะเลติดถนนเลียบชายฝั่งฯ (สส.2021) กม.41

วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 กวาดรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 17 ล้าน ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

ปิดฉากงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม กวาดยอดรายได้รวมมากกว่า 17 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วงต้นปีคึกคัก ยันจะเดินหน้าดึงนวัตกรรม และเครื่องมือทางการตลาดสร้าง พัฒนา "Smart Products by วิสาหกิจชุมชน" ต่อเนื่อง ว่าที่ร้อยตรี

วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 กระตุ้นเม็ดเงินฐานรากคึกคัก ปิดยอดขาย 3 วันทะลุ 10 ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดใหญ่ "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ดึงนวัตกรรม และเครื่องมือทางการตลาดสร้าง "Smart Products by วิสาหกิจชุมชน" หวังเพิ่มมูลค่าสินค้า หนุนเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจมากกว่า 2.55 หมื่นล้านบาท ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมฉีดพ่นทางใบมะพร้าวกำจัดหนอนหัวดำกุมภาพันธ์นี้ มั่นใจไม่ก่อพิษร้ายแรงต่อคนและสัตว ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92% ECเข้าลำต้นมะพร้าวแกง ที่มีความสูงตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป เพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2560

เกษตรฯ เตือนภัยแล้งหนุนระบาดไรแดงมันสำปะหลัง ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรไร่มันสำปะหลังทั่วประเทศเตรียมรับมือฤดูแล้ง เฝ้าระวังไรแดงระบาด แนะอนุรักษ์ศัตรูทางธรรมชาติช่วยป้องกันกำจัด นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้แม้อากาศจะแปรปรวน

วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ขนทัพสินค้าภูมิปัญญา ปิดยอดขายวันแรก 2.5 ล้าน ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดใหญ่ "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ดึงนวัตกรรม และเครื่องมือทางการตลาดสร้าง "Smart Products by วิสาหกิจชุมชน" หวังเพิ่มมูลค่าสินค้า หนุนเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจมากกว่า 2.55 หมื่นล้านบาท ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยชุดเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เกษตรฯ เตรียมพ่นทางใบมะพร้าวปราบหนอนหัวดำ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ประกอบด้วย

เกษตรฯ จับตาโรคอุบัติใหม่มันสำปะหลัง พุ่มแจ้-ไวรัสใบด่าง ระบาดเข้าไทย ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร จับตาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลัง แนะเกษตรกรสังเกตอาการของโรคพุ่มแจ้และโรคไวรัสใบด่าง ป้องกันการระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทย นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า