ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๔:๑๕ น.

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมส่งเสริมการเกษตร”

กสก. ชู YSF ให้เป็นเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่ หวังเป็นต้นแบบนำภาคเกษตรพัฒนาสู่ 4.0 ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 27 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบเป็นเจ้าของศูนย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่ว สร้างเมล็ดพันธุ์ดี รองรับ seed hub ในระดับชุมชน ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

"ถั่ว" พืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ผลผลิตในประเทศไทยมีน้อยการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน จะเป็นแนวทางการเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ นายสำราญ สาราบรรณ์

ภาพข่าว: เพชรบุรีขานรับระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visiting System (TV) ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ขานรับตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visiting System (T&V) เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

กสก.ส่งเสริมเกษตรกรป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยวิธีผสมผสาน ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ส่งเสริมเกษตรกรป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยวิธีผสมผสาน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

เกษตรฯ เฝ้าระวังด้วงแรดระบาดมะพร้าว-ปาล์มน้ำมัน ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรสวนมะพร้าวและปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ เฝ้าระวังด้วงแรดระบาด แนะใช้ชีววิธีกำจัดแหล่งขยายพันธุ์และสำรวจสวนสม่ำเสมอ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อย จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผน เพื่อขับเคลื่อน ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดเวทีการวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดำเนินการจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก.

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำเกษตรกรในการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูหนาว ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พืชผักเป็นสินค้าเกษตรที่มีความต้องการภายในประเทศสูงเนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยปกติพืชผักส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี แต่ในฤดูหนาวพืชผักจะเจริญเติบโตได้ดี

ภาพข่าว: การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีเจ้าหน้าที่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการ

เกษตรแนะใช้แมลงเป็นหมันคุมกำเนิด หวังสู่เขตปลอดแมลงวันผลไม้ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรสวนผลไม้ทั่วประเทศ ใช้แมลงเป็นหมันควบคุมกำเนิด เพื่อเป็นเขตปลอดแมลงวันผลไม้ เพิ่มผลผลิตคุณภาพ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แมลงวันผลไม้

จังหวัดเพชรบุรีพลิกวิกฤติหลังน้ำท่วม จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรในพื้นที่ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

วันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยหวังให้เกษตรกร (ชาวนา) ได้ใช้เทคนิค

เกษตรเดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ในไร่ทหารสานประชา จ. ลพบุรี ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือทหาร ภาคเอกชน เดินหน้าส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ ณ ไร่ทหารสานประชา ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี สืบเนื่องจาก การจับมือกัน 4 ฝ่าย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

เกษตรเตือนจับตาหนอนกออ้อยระบาด ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศเฝ้าระวังหนอนกออ้อยระบาดระยะอ้อยแตกกอ แนะหมั่นสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการเกษ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลมรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาดและคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอโดยมีกรรมการแปลงใหญ่ข้าว 8 แปลง แปลงใหญ่กล้วยหอม 2 แปลง

กรมส่งเสริมการเกษตร สำรวจไม้ผลภาคตะวันออก ระยะเริ่มติดดอก คาดผลผลิตรวม 8 ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยข้อมูลการสำรวจไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ปี 2561 อันจะเป็นแนวทางการวางแผนบริหารจัดการไม้ผลให้มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านราคาและการระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาว นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรเตือนเพลี้ยไฟมังคุดระบาดในฤดูหนาว ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว แนะหมั่นสำรวจสวนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศแห้ง ฝนเริ่มทิ้งช่วง

ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เขาย้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๑

อำเภอเขาย้อย สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขาย้อย จำนวน 52 ราย พื้นที่ความเสียหาย จำนวน 473 ไร่ 2 งาน วงเงินความช่วยเหลือ จำนวน 527,005.50 บาท นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย เปิดเผยว่า

รัฐมนตรีเกษตรฯ พบเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงาน ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๑

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมและมอบนโยบายการบริหารราชการ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทัพขับเคลื่อนเกษตร

ลดพื้นที่นาปรัง 61 ส่งเสริมการเกษตรปัง ชูข้าวโพดและพืชหลากหลาย ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรชูข้าวโพดและพืชหลากหลาย แชร์พื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว ลดพื้นที่นาปรังปี 61 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำสมบูรณ์ เกษตรกรยังเข้าร่วมโครงการเพิ่ม ขยายแนวคิด หวังความยั่งยืน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า

ลดพื้นที่นาปรัง 61 ส่งเสริมการเกษตรปัง ชูข้าวโพดและพืชหลากหลาย ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตรชูข้าวโพดและพืชหลากหลาย แชร์พื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว ลดพื้นที่นาปรังปี 61 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำสมบูรณ์ เกษตรกรยังเข้าร่วมโครงการเพิ่ม ขยายแนวคิด หวังความยั่งยืน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า

กสก. ยกระดับมาตรฐานการผลิตชีวภัณฑ์ หวังคุณภาพสูงสุด ใช้ทดแทนสารเคมี ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์กำจัดโรคและศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี พร้อมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักพืชให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถผลิตชีวภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๐

เมื่อเร็วนี้ๆ นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายไพโรจน์ พ่วงทอง ประธานคณะกรรมการ ศพก. เป็นประธานการประชุม ณ ศพก. หมู่

ยกระดับการทำงานด้วย GAP Online เร่งรับรองแปลงผลิต GAP ให้เกษตรกร ปี ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหมายการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช) ปี 2561 ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร พร้อมชูโรง ระบบฐานข้อมูล GAP Online และ Organic Online

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยป้องกันกำจัดหนอนหัวดำเสร็จสิ้น ธ.ค.60 แนะใช้ชีววิธีป้องกันการระบาดซ้ำ ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมลงพื้นที่ 29 จังหวัด ติดตามผลดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ เผยเสร็จสิ้นทั่วประเทศภายในเดือนธันวาคม 2560 แนะใช้ชีววิธีป้องกันการระบาดซ้ำ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า

กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้ม! เจ้าหน้าที่ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ก้าวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นางดาเรศร์ กิตติโยภาส

เกษตรขับเคลื่อนเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า

Smart farmer ยุค 4.0 กับการวินิจฉัยศัตรูพืช ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๐

หากสามารถวินิจฉัยศัตรูพืชได้ทันท่วงที ศัตรูพืชก็ไม่อาจรุกรานในพื้นที่การเกษตรได้มากนัก กรมส่งเสริมการเกษตร จึงทำการพัฒนา นำองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยศัตรูพืช และด้านต่างๆ ลงในระบบออนไลน์ เพื่อให้ Smart farmer 4.0 สามารถค้นหา ศึกษา

เกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรได้รับเงินช่วยเหลือครบแล้ว ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๖๐

หลังจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2560 มาตั้งแต่เดือนกันยายนนั้น ล่าสุดได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรครบแล้ว 5,354 โครงการ งบประมาณ 1.89

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดงาน ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๐

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดงาน "การอบรม เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจฉริยะฯ" ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร โดย นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ. กองส่งเสริม

ภาพข่าว: การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๐

นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมเป็นวิทยากรพิเศษ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร" โดยจัดขึ้นระหว่าง

กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ ติดตามความก้าวหน้าการกำจัดป้องกันหนอนหัวดำ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการกำจัดและป้องกันหนอนหัวดำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการไปแล้วร้อยละ 72.01 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งมอบสารเคมี