กรมส่งเสริมการปกครองส่ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมส่งเสริมการปกครองส่” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88/ วสท.ระดมความคิดเสนอรัฐ สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยในตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ได้อย่างไร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระดมความคิดเห็น เรื่อง "สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทยในตลาดโลก" จากหลายภาคส่วน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กปท.) สำนักวิจัยพัฒนา กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท th-TH Wed, 21 Aug 2019 9:49:43 +0700 ภาพข่าว: องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) เร่งยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลก หรือ Green Market http://www.newswit.com/gen/2018-09-12/f983f6929cbdf1260f8bb7b14679da0b/ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือ อต. เร่งเดินหน้าโครงการ Go Green Plus รณรงค์สร้างตลาด Green ในตลาดเทศบาล นำโดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดี สถ. นายมงคล ลีลาธรรม http://www.newswit.com/gen/2018-09-12/f983f6929cbdf1260f8bb7b14679da0b/ Wed, 12 Sep 2018 16:42:19 +0700 งาน ประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โครงการ อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน http://www.newswit.com/gen/2017-08-22/c260256095cdacb904141f8a5d19c7c9/ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง http://www.newswit.com/gen/2017-08-22/c260256095cdacb904141f8a5d19c7c9/ Tue, 22 Aug 2017 8:52:30 +0700 กปภ. บูรณาการร่วม 3 หน่วยงาน รับมือภัยแล้งปี 59 http://www.newswit.com/gen/2015-12-24/04805176a06f13deb20dd68f2cd4e746/ กปภ. ตอกย้ำเพิ่มความมั่นใจสู้ภัยแล้งให้กับประชาชน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน ภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ พร้อมบูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน นายจิรชัย มูลทองโร่ย http://www.newswit.com/gen/2015-12-24/04805176a06f13deb20dd68f2cd4e746/ Thu, 24 Dec 2015 13:37:04 +0700 เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน มิ.ย.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/ae7b3dbe8e7cb0c2e7f226d17fbbbe48/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/ae7b3dbe8e7cb0c2e7f226d17fbbbe48/ Thu, 16 Jul 2015 14:11:00 +0700 เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน พ.ค.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น http://www.newswit.com/gen/2015-06-09/2aa1b44b77b92e6d5ec791a2e87c7b84/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.newswit.com/gen/2015-06-09/2aa1b44b77b92e6d5ec791a2e87c7b84/ Tue, 09 Jun 2015 11:29:33 +0700 โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดย สสส. ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ http://www.newswit.com/gen/2015-01-27/32d43c7355e98a5969bfd2a6c32a2141/ โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) http://www.newswit.com/gen/2015-01-27/32d43c7355e98a5969bfd2a6c32a2141/ Tue, 27 Jan 2015 17:23:47 +0700 ภาพข่าว: ซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย ครูดาวเทียม http://www.newswit.com/gen/2013-10-15/c503e4abfb4ce71ef8547bc9b1039e55/ วัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสมชาติ บาระมีชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือพร้อมส่งมอบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้โครงการ http://www.newswit.com/gen/2013-10-15/c503e4abfb4ce71ef8547bc9b1039e55/ Tue, 15 Oct 2013 11:22:14 +0700 เปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 : อ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมเสวนา แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน http://www.newswit.com/gen/2013-05-11/234a72ec08fab82f37233e629e176be5/ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 http://www.newswit.com/gen/2013-05-11/234a72ec08fab82f37233e629e176be5/ Sat, 11 May 2013 13:40:26 +0700 สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. สถ. จัดงานเสวนา แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 http://www.newswit.com/gen/2013-05-14/cb533634d691532ecd6522ce08b54329/ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 http://www.newswit.com/gen/2013-05-14/cb533634d691532ecd6522ce08b54329/ Tue, 14 May 2013 10:01:47 +0700 ภาพข่าว: บันทึกข้อตกลงทำบัญชีและรายงานการเงิน http://www.newswit.com/gen/2013-03-07/07651c97cac66c654a32265136f0fd4e/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นายแก่นเพชร ช่วงรังสี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนให้ อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง และทำให้เห็นภาพรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์ http://www.newswit.com/gen/2013-03-07/07651c97cac66c654a32265136f0fd4e/ Thu, 07 Mar 2013 15:43:38 +0700 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงานแถลงเปิดตัวโครงการ Aor Bor Tor Summit 2012 http://www.newswit.com/gen/2012-02-29/632874ae0c31d5458898242333db0e59/ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย http://www.newswit.com/gen/2012-02-29/632874ae0c31d5458898242333db0e59/ Wed, 29 Feb 2012 16:41:14 +0700 ภาพข่าว: ส่งเสริมเยาวชน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น http://www.newswit.com/gen/2010-07-08/8eda61a67c27c221f8c2db3ac9e0f69d/ จรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมสัมนนา ที่ห้อง แมจิก 2 http://www.newswit.com/gen/2010-07-08/8eda61a67c27c221f8c2db3ac9e0f69d/ Thu, 08 Jul 2010 11:18:43 +0700 เทศกิจประชุมความคืบหน้าการตรวจจับช้างเร่ร่อน http://www.newswit.com/gen/2009-05-28/bca5ea9cbfb24828badd70d03bc3cda6/ สำนักเทศกิจ จัดการประชุมเชิงกลยุทยธ์และปฏิบัติการ โครงการช้างยิ้ม โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ เป็นประธาน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง http://www.newswit.com/gen/2009-05-28/bca5ea9cbfb24828badd70d03bc3cda6/ Thu, 28 May 2009 7:25:00 +0700 กรุงไทยร่วมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.newswit.com/fin/2008-10-08/a9e24b410e3b3fb9f76373548fb96f1f/ ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณให้สะดวกรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย http://www.newswit.com/fin/2008-10-08/a9e24b410e3b3fb9f76373548fb96f1f/ Wed, 08 Oct 2008 13:47:04 +0700 มิตซูบิชิ ร่วมสนับสนุน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 http://www.newswit.com/auto/2007-07-26/0938-e123616efd5cd3767830f832fc3/ ศุภศักดิ์ ดุละลัมพะ ศุภศักดิ์ ดุละลัมพะ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา และกิจกรรมการตลาด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ทินกร นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่ http://www.newswit.com/auto/2007-07-26/0938-e123616efd5cd3767830f832fc3/ Thu, 26 Jul 2007 9:38:59 +0700 กรุงไทยรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านสาขา http://www.newswit.com/gen/2007-02-16/d592e3273edf9a17897918621fd2d30c/ ในวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2550) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดทำโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารกรุงไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งปร http://www.newswit.com/gen/2007-02-16/d592e3273edf9a17897918621fd2d30c/ Fri, 16 Feb 2007 16:04:00 +0700