ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๔:๔๙ น.

กรมส่งเสริมการปกครองส่ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมส่งเสริมการปกครองส่”

วสท.ระดมความคิดเสนอรัฐ สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยในตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ได้อย่างไร ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๑

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระดมความคิดเห็น เรื่อง "สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทยในตลาดโลก" จากหลายภาคส่วน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กปท.) สำนักวิจัยพัฒนา กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท

ภาพข่าว: องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) เร่งยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลก หรือ Green Market ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือ อต. เร่งเดินหน้าโครงการ Go Green Plus รณรงค์สร้างตลาด Green ในตลาดเทศบาล นำโดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดี สถ. นายมงคล ลีลาธรรม

งาน ประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โครงการ อ่านสร้างสุข ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๐

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง

กปภ. บูรณาการร่วม 3 หน่วยงาน รับมือภัยแล้งปี 59 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๘

กปภ. ตอกย้ำเพิ่มความมั่นใจสู้ภัยแล้งให้กับประชาชน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน ภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ พร้อมบูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน นายจิรชัย มูลทองโร่ย

เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน มิ.ย.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน พ.ค.58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดย สสส. ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเก ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)

ภาพข่าว: ซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย ครูดาวเทียม ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๖

วัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสมชาติ บาระมีชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือพร้อมส่งมอบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้โครงการ

เปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 : อ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมเสวนา ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๖

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2

สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. สถ. จัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๖

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2

ภาพข่าว: บันทึกข้อตกลงทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั่วไป—๗ มี.ค. ๕๖

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นายแก่นเพชร ช่วงรังสี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนให้ อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง และทำให้เห็นภาพรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงานแถลงเปิดตัวโครงการ Aor Bor Tor Summit ทั่วไป—๒๙ ก.พ. ๕๕

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาพข่าว: "ส่งเสริมเยาวชน" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๓

จรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมสัมนนา ที่ห้อง แมจิก 2

เทศกิจประชุมความคืบหน้าการตรวจจับช้างเร่ร่อน ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๒

สำนักเทศกิจ จัดการประชุมเชิงกลยุทยธ์และปฏิบัติการ โครงการช้างยิ้ม โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ เป็นประธาน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง

กรุงไทยร่วมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หุ้น—๘ ต.ค. ๕๑

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณให้สะดวกรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย

มิตซูบิชิ ร่วมสนับสนุน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ยานยนต์—๒๖ ก.ค. ๕๐

ศุภศักดิ์ ดุละลัมพะ ศุภศักดิ์ ดุละลัมพะ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา และกิจกรรมการตลาด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ทินกร นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่

กรุงไทยรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านสาขา ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๐

ในวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2550) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดทำโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารกรุงไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งปร