ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๓๓ น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๖๑

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ว่า การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข-แมวซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ กรมปศุสัตว์ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 8.24 ล้านตัว

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แจงเร่งใช้ยางในประเทศ ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๑

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการาแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ หวังเน้นย้ำและชี้แจงหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่

เกษตรฯ เตรียมชงพาณิชย์ตั้งคกก.ราคายาง หวังกำหนดราคารับซื้อและราคาขายยางป้องราคาต่ำเกินทุน ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๖๑

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการาแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ว่า

ภาพข่าว: โฮมโปร เปิดโครงการ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น นำร่องสาขาแรกที่ ทั่วไป—๖ ก.พ. ๖๑

นายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดโครงการ

ภาพข่าว: โฮมโปร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามบันทึกข้อตกลง ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๑

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าใน "โครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ภาพข่าว: เปิดงาน ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หุ้น—๗ ธ.ค. ๖๐

ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการจัดงาน "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" ระหว่างวันที่ 6 - 8ธันวาคม 2560 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ตลาดสี่มุมเมืองต้อนรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...ชมโมเดลบริหารจัดการขยะสี่มุมเมือง ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๐

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณอนุชา ใจใส ผู้จัดการฝ่ายวัสดุไซเคิล (อาวุโส) บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด พร้อมคุณวันชัย บุตรพันธ์ ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด และคุณปราณี บุตรน้ำเพ็ชร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุวิทย์

ราชภัฏโคราช จับมือ สถ. ประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดการประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดนครราชสีมา

ภาพข่าว: กรุงไทยลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป—๖ ม.ค. ๖๐

นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนสามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่

ภาพข่าว: กรุงไทยลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หุ้น—๕ ม.ค. ๖๐

นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนสามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่

ตลาดนัดความรู้ อปท. ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ฝึกอบรมครูผู้ดแลเด็กปฐมวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้จัด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะองค์รวมของเด็กปฐมวัยฝ่านกิจกรรมสันทนาการสากล Skill Plus Learning" เป็นแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหม่ จาก สหรัฐอเมริกา ของเชิญผู้ที่สนใจ

กระทรวงอุตฯ จับมือภาครัฐ-เอกชน เปิดตัวโครงการ ท้องถิ่นภิวัตน์ 2015 ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๘

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดงาน ๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุ ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย” และงาน “๑๑๐ ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม ๑๘ มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย”

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในส่วนของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลให้เร่งเซ็นสัญญาโครงการภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หรืออย่างช้าภายในไตรมาส 2

ภาพข่าว: งานวันเด็กแห่งชาติ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๘

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมจับสลากรางวัลและแจกของที่ระลึกให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

ภาพข่าว: เปิดตลาดนัดชุมชนไทย คนไทยยิ้มได้ ทั่วไป—๙ ม.ค. ๕๘

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชนไทย คนไทยยิ้มได้ พร้อมด้วยอธิบดี ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ตลาดกลางการเกษตร (Farmer Market) สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๗

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

ภาพข่าว: พัฒนาแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๗

สมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 บริบท : การพัฒนาศักยภาพ งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ

โครงการ "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา" ปี 2 สานต่อสังคมนักอ่านเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๖

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ 4 องค์กรหลักด้านการศึกษา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษา

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ 5 ภาคีใหญ่ เปิด "วิทยาลัยการประปา" สร้างบุคลากรสายงานการประปา ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๖

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิด "วิทยาลัยการประปา" แห่งแรกในประเทศไทย

นักวิชาการ ชี้ บทบาทอปท. ต้องเป็นข้อต่อ นักถักทอชุมชน ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๖

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.มหาดไทย ร่วมจัดเสวนา

3 องค์กร จับมือ 18 ภาคีด้านเยาวชน หนุนการทำงานบุคลากรท้องถิ่น จัดอบรม “หลักสูตรนักถักทอชุมชน ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๖

มูลนิธิสยามกัมมาจล สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.มหาดไทย ลงนามความร่วมมือ หนุนโครงการ “หลักสูตรนักถักทอชุมชน : เพื่อพัฒนาเด็ก

กรมบัญชีกลางทำ MOU กับกรมส่งเสริมการปกครองฯ สนับสนุน อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั่วไป—๑ มี.ค. ๕๖

กรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือดำเนินการสนับสนุน ให้ อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ทำให้เห็นภาพรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์ ครบถ้วน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๖

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,

ภาพข่าว: ทรูปลูกปัญญา ส่งมอบโรงเรียนต้นแบบ พร้อมติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๖

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ได้จัดพิธีส่งมอบโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา แก่โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จ.ลำปาง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา และได้รับการติดตั้ง

ภาพข่าว: บิ๊กซี สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยงาน "หัตถศิลป์ อุดรธานีสู่อาเซียน" ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๕

บิ๊กซี สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนการจัดงาน “หัตถศิลป์ อุดรธานีสู่อาเซียน" โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชัยโรจน์

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๕

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพข่าว: การตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์