ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๑๑ น.

กรมสวัสดิการฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมสวัสดิการฯ”

กรมโรงงานฯ ผนึก กรมสวัสดิการฯ รุกตรวจโรงงานชำแหละสัตว์ปีก 23 แห่ง อุดรอยรั่วโรงงานลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) รุกเดินหน้าตรวจสอบยกระดับโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กากอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในโรงงาน ตามนโยบายหามาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยจัดตั้งทีมตรวจสอบเฉพาะกิจ จำนวน 5 ชุด แบ่งเป็น ชุดที่ 1

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดลงพื้นที่ทำข่าวมาตราการคุมเข้มยกระดับความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมเปิดตัวทีมปฏิบัติการตรวจสอบโรงงาน ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญร่วมลงพื้นที่แถลงนโยบาย อุดรอยรั่วโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยง เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม การยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมเปิดตัวชุดปฏิบัติการตรวจสอบกำกับดูแลโรงงาน ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MR.4 ชั้น 3 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พิกัด : 13.714159,100.307417

สธ. หนุนให้หญิงลาคลอดได้ 180 วัน กรมสวัสดิการฯ ชูมุมนมแม่ในองค์กร ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๕๖

สธ. หนุนให้หญิงลาคลอดได้ 180 วัน กรมสวัสดิการฯ ชูมุมนมแม่ในองค์กรตั้งเป้า 2558 เด็กไทยกินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 60 นาน 6 เดือน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผนึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลูกจ้างห่วงการเมืองแทรกแซงสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย แนะรื้อสูตรกรรมการ ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๕

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)และคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม จัดเสวนา ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่โรงแรมทีเค พาเลส กรุงเทพฯ นางสุนี

กรมสวัสดิการฯจับมือ 7 องค์กรส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๕๓

นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร