ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๔:๑๕ น.

กรมสวัสดิการทหารเรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมสวัสดิการทหารเรือ”

ภาพข่าว: คุ้มครองทหารเรือ หุ้น—๖ ต.ค. ๖๐

พลเรือตรีสุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบกรมธรรม์แบบ "เฉพาะกิจ" จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองกำลังพลของกองทัพเรือ

ภาพข่าว: เพื่อทหารเรือ ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๙

นาวาเอกธวัชชัย สิงห์สาย รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบกรมธรรม์แบบ "เฉพาะกิจ" จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองกำลังพลของกองทัพเรือ

ภาพข่าว: มอบทุนกองทัพเรือ ทั่วไป—๙ ก.ค. ๕๘

ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการสนับสนุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ให้กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี นพดล สุภากร ท่านเจ้ากรมกรมสวัสดิการทหารเรือเป็นผู้รับมอบ ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ หนุนงานเกษตรกรรมกองทัพเรือ สินค้า—๑๕ ส.ค. ๕๕

พลเรือตรีสุระพล ไทยพีระกุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด (Evap) มาตรฐาน มูลค่า 2,375,000 บาท จาก นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งเป็นโรงเรือนหลังที่ 5

โครงการเงินกู้สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ใกล้เกษียณ ฯ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อน ๖ ทั่วไป—๗ ก.ค. ๕๓

กิจการให้กู้เงิน จะจัดทำโครงการเงินกู้สำหรับข้าราชการและ ลูกจ้างประจำที่ใกล้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ เพื่อส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจการให้ กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า

กิจการเกษตรกรรม เปิดอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย ใน ๒๙ เมษายน ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๓

กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดเปิดการฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย เพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชและปลวก โดยไม่ใช้สารเคมีให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๕๓

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟขั้น พื้นฐาน, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เทนนิส, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวยไทย, มวยสากล สมัครเล่น และว่ายน้ำ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๓

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟขั้นพื้นฐาน, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เทนนิส, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวยไทย, มวยสากล สมัครเล่น และ ว่ายน้ำ

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๕๓

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟขั้น พื้นฐาน, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เทนนิส, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวยไทย, มวยสากล สมัครเล่น และว่ายน้ำ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒

กรมสวัสดิการทหารเรือ ให้กู้เงินเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๒

สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของตนเองและบุตร ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ลดต้นทุกเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ เดือน

กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดแข่งขัน "ฟุตซอลภูติอนันต์คัพ ครั้งที่ ๖" ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๐

นาวาเอก วศิน บุญเนือง ผู้อำนวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานจัดการแข่งขัน "ฟุตซอลภูติอนันต์คัพ ครั้งที่ ๖" ที่ โรงพละศึกษา ๒ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้กีฬาฟุตซอลเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการแข่ง

กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดแข่งขัน "ฟุตซอลภูติอนันต์คัพ ครั้งที่ ๖" ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๐

นาวาเอก วศิน บุญเนือง ผู้อำนวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานจัดการแข่งขัน "ฟุตซอลภูมิอนันต์คัพ ครั้งที่ ๖" ที่ โรงพละศึกษา ๒ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้กีฬาฟุตซอลเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการแข่งขัน

กรมสวัสดิการทหารเรือ ปรับปรุงระเบียบการกู้เงินงบกิจการให้กู้เงิน ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๐

กิจการให้กู้เงิน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ปรับปรุงระเบียบการให้กู้เงินและแบบคำขอกู้เงินให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคู่สมรสของผู้กู้และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน สามารถลงลายมือชื่อยินยอมให้ทำนิติกรรมลงในแบบคำขอกู้เงินได้ โดยคู่สมรสของผู้กู้

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งขยายระยะเวลาขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการฯ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๐

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งขยายระยะเวลาขอลาออกให้แก่ข้าราชการที่มีความประสงค์ จะขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการฯ สามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้อีกโดยขอให้ดำเนินการ ส่งเรื่องขอลาออก พร้อมกับหลักฐานการตรวจสอบหนี้สินต้นสังกัด กรมสวัสดิการทหารเรือ และ สหกรณ์ออมทรัพ

กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๐

กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพเรือ กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ เดือน ผู้มีสิทธิกู้เงินจะต้องมีภาร

กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๐

กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพเรือ กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ เดือน ผู้มีสิทธิกู้เงินจะต้องมีภาร

กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๐

กิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพเรือ กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ เดือน ผู้มีสิทธิกู้เงินจะต้องมีภาร

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๕๐

กรมสวัสดิการทหารเรือ โดย กิจการให้กู้เงิน เปิดให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการศึกษาบุตร ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ เดือน ผู้มีสิทธิกู้เงินจะต้องมีภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับอัตราผ่อนชำร

กิจการเกษตรกรรม สวัสดิการภายในกองทัพเรือ แจ้งวัน - เวลา และสถานที่จำหน่ายกุ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๐

กิจการเกษตรกรรม สวัสดิการภายในกองทัพเรือ ขอแจ้งวัน - เวลา และสถานที่จำหน่ายกุ้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ดังนี้ ๑. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. จำหน่ายที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ ๒. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. จำหน่ายที่ หน้ากองโรงพิ

กิจการเกษตรกรรม สวัสดิการภายในกองทัพเรือ จำหน่ายกุ้ง ประจำเดือน ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๔๙

กิจการเกษตรกรรม สวัสดิการภายในกองทัพเรือ ขอแจ้งวัน - เวลา และสถานที่จำหน่ายกุ้ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. จำหน่ายที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ - วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. จำหน่ายที่ พระราชวัง

ข้าราชการกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๔๙

คณะกรรมการผู้พักอาศัยอาคารสงเคราะห์ข้าราชการกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ กำหนดจัดการแข่งขันเปตองการกุศล "ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยเกียรติยศ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ" ณ สนามเปตอง อาคารสงเคราะห์ข้าราชการ กองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร กรุงเทพ

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๔๙

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการและกลุ่มเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศชาย / หญิง) จำนวน ๖ อัตรา และตำแหน่งช่างไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน ๒ อัตรา กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕

เงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร ทั่วไป—๔ พ.ค. ๔๙

กรมสวัสดิการทหารเรือ จะเปิดกิจการให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับอัตราผ่อนชำระรา

กองทัพเรือขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศล ทั่วไป—๔ ม.ค. ๔๙

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ คณะกรรมการ อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ จะจัดการ แข่งขันเปตองการกุศล "ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒ " ชิงถ้วยรางวัล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ สนามเปตอง อาคารสงเคราะห์ข

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศล ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ คณะกรรมการ อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ จะจัดการ แข่งขันเปตองการกุศล "ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒" ชิงถ้วยรางวัล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ สนามเปตอง อาคารสงเคราะห์ข

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด แจ้งให้สมาชิกติดต่อขอรับทุนการศึกษาที่ค้างรับ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๔๘ ในระดับต่าง ๆ จำนวน ๒๐๑ ทุน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๒ นั้น ยังมีบุตรของสมาชิกที่ค้างรับทุนกา

กรมกำลังพลทหารเรือ ประกาศผลคะแนนสอบผู้ที่เลื่อนยศเป็น นาวาโท และนาวาตรี ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ ประกาศคะแนนสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๔๘ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ และ กรมสวัสดิการทหารเรือ หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บ

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปี ๒๕๔๘ จำนวน ๒๐๑ ทุน ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กรมสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยใ

กองทัพเรือ ทำประกันชีวิตหมู่ให้กับกำลังพล ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘) พลเรือตรี ประชา ศิลป์ศรีกุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมลงนามสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กำลังพลของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ บ

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือตรี ประชา ศิลป์ศรีกุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือร่วมลงนามในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ดร.อภิรัก