ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓:๑๓ น.

กรมศุลกากร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมศุลกากร”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมคณะของรองนายกฯ เดินทางเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมคณะของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือแนวทางการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างภาครัฐของทั้งสอง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26 ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่26 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของอธิบดีศุลกากรอาเซียนระหว่างการประชุมหารือร่วมกับ EU ASEAN Business Council นอกจากนี้มีการหารือทวิภาคีเพื่อหารือด้านนโยบาย

แถลงข่าวแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในการตรวจกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ณ ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๖๐

วันนี้ (วันที่ 17 พฤษภาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากรและนายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๖๐

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร และนายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถลงข่าวแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศเ

ภาพข่าว: วิศวฯ จุฬาฯ เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๖๐

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่ 3 ซ้ายล่าง) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ พร้อมด้วยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ปี ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกรมศุลกากร และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมศุลกากร เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2560 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 12 เมษายน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรส่งมอบอุปกรณ์และอาหารสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. กอ.รมน. ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ส่งมอบเลื่อยโซ่ยนต์ วิทยุสื่อสาร สิ่งเทียมอาวุธปืน และอาหารสัตว์ ให้แก่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกรมทหารราบที่ 152 จังหวัดปัตตานี

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 3 (3rd Customs Innovation ) ณ ชั้น 2 อาคารสโมสร กรมศุลกากรคลองเตย เมื่อวันที่ 27

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้การต้อนรับเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization:

องค์การศุลกากรโลกร่วมกับกรมศุลกากรเปิดตัวโครงการด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิค ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร

ภาพข่าว: WCO ร่วมกับกรมศุลกากร เปิดตัวโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลก ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมเปิดตัวโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลก ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น (Security Project Fund Japan: SPF)

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานพันธมิตรศุลกากร ครั้งที่ 4/2560 ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances Teams) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม

สมอ. ร่วม กรมศุลกากร หารือเรื่องการเชื่อมโยงตรวจปล่อยสินค้า ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

29 มีนาคม 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้การต้อนรับ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและกระบวนการทำงานผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเชื่อมโยงใบตรวจปล่อยสินค

ภาพข่าว: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยได้มีการจัดสัมมานาประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดย นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล ( ขวา ) นายกสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ นาย กุลิศ สมบัติสิริ ( ซ้าย ) และคณะอธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งร่วมเป็นเกียรติในประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมทั้ง กล่าวปาฐกถา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับและร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ben Kingเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ Mr. Brian Lamb ศุลกากรนิวซีแลนด์ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าของโครงการ command room รวมถึงความร่วมมือระหว่างกัน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศ และคณะ ร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 18 (18th World Customs Organization Asia/Pacific Regional Heads of Customs Administrations

ภาพข่าว: กรมศุลกากร สตช. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงตรวจยึดนอแรดลักลอบนำเข้าจากเอธิโอเปียมูลค่า 173 ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

วันนี้ (วันที่ 14 มีนาคม 2560) เวลา 13.30 น. นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: งานประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานงานประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร ภายใต้หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร (Customs Guide for traveler)" พร้อมมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศแก่ผู้เข้าประกวด

ภาพข่าว: พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร ร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีของกลางจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 3,639,679 ชิ้น

กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามูลค่ากว่า 140 ล้านบาท ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560) เวลา 07.00 น. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วณ บริเวณลานหน้าส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

ภาพข่าว: กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่ากว่า 140 ล้านบาท ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๐

นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ไปร่วมพิธีทำลายของกลางฯ กับหน่วยงานต่างๆ ที่ลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1

กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าว ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๐

วันนี้ (วันที่ 7 มีนาคม 2560) เวลา 11.30 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวการตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากประเทศมาลาวี ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนายธัญญา เนติธรรมกุล

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงความคืบหน้าคดีกรณีการนำเข้ารถเมล์ NGV ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าวความคืบหน้าคดีกรณีการนำเข้ารถเมล์ NGV ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมการประชุมหารือ Customs Counselor, New Zealand General—๒๒ ก.พ. ๖๐

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ ร่วมการประชุมหารือกับ Mr.Brian Lamb Customs Counselor, New Zealand Embassy Ms.Karen Campbell Trade Commissioner Mr.Warren Boyes, President และคณะ New Zealand-Thai Chamber of Commerce

ร้อง สนช.กรมศุลกากร มั่วแจ้งข้อหารถเอ็นจีวี เอกชนชี้ มีเบื้องหลังหวังล้มให้เปิดประมูลใหม่ ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๐

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ หรืออาจารย์ปัญญ์ นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายกรมศุลกากร ให้ความเห็นว่า กับการที่บริษัท ซุปเปอร์ซาร่า จำกัด มาร้องเรียนในวันนี้ว่า การกล่าวหาฐานสำแดงประเทศกำเนิดเป็นเท็จตาม พรบ.ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ. 2481

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการนำเข้ารถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๖๐

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร และนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ในฐานะรองโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการนำเข้ารถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร