ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๒ น.

กรมวิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมวิทยาศาสตร์”

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ประจำปี ๒๕๕๓ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศไม่เกินนาวาตรี ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมี

ภาพข่าว: งานสัมมนา สำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุขภาพ—๒๕ พ.ค. ๕๓

นพ.นิพนธ์ โพธิ์วัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานสัมมนา สำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาความรู้การประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตรสาธารณสุข จัดโดย สำนักมาตราฐานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจัดอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่ม และหลักสูตร ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เบื้องต้น รุ่นที่ ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๕๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมฝึกแลกเปลี่ยนการป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะเคมี ในคอบร้าโกลด์ ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกแลกเปลี่ยนการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะเคมี ในฝึกร่วมและผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ฝึกแลกเปลี่ยนการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะเคมี ในฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๓

กองทัพเรือ โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการการฝึกแลกเปลี่ยนการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะเคมี ในฝึกร่วมและผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ

TCELS -กรมวิทย์ฯ-กรมสุขภาพจิต –สวทช. ร่วมพัฒนามาตรฐาน“ห้องแล็บ” ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๓

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวิวทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสุขภาพจิต จัดตั้งศูนย์กลางฝึกอบรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการระดับสากล ต้นแบบแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้งบลงทุนกว่า 12 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขอเชิญเลือกซื้อของขวัญที่มีคุณค่าในราคาย่อมเยา กับชุด ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อจำหน่ายให้กับข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี แต่ราคาถูกกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน แชมพูชนิดต่าง ๆ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขอเชิญเลือกซื้อของขวัญที่มีคุณค่าในราคาย่อมเยา กับชุด ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อจำหน่ายให้กับข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี แต่ราคาถูกกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน แชมพูชนิดต่าง ๆ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ฝึกปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เปิดการฝึกปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณภายในพื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อมและ

ภาพข่าว: ทดสอบยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภค ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๒

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สาธิตการทดสอบยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ ด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลงซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาสารเคมีกำจัดแมลงใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฟรีเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย...สินค้าไทยสู่สากล” ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนรัฐเสริมขีดความสามารถการแข่งขันด้านส่งออก จัดฟรีเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย...สินค้าไทยสู่สากล” ระดมวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ หวังช่วยผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐานปลอดภัย มุ่งทำลายกำแพงกีดกันการค้าโลก นายปฐม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฟรีเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย...สินค้าไทยสู่สากล” ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนรัฐเสริมขีดความสามารถการแข่งขันด้านส่งออก จัดฟรีเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย...สินค้าไทยสู่สากล” ระดมวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ หวังช่วยผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐานปลอดภัย มุ่งทำลายกำแพงกีดกันการค้าโลก นายปฐม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนา เทคโนโลยีในการวิเคราะห์การระบาดของเชื้อโรค สุขภาพ—๒ ก.ย. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนา METAGENOMICS วิเคราะห์หาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำโดยมี นายแพทย์ สุรัคเมธ มหาศิริมงคล [ที่3จากซ้าย] สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดร. โซตา นากามูระ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๒

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ สุขภาพ—๑๓ ส.ค. ๕๒

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย/บรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป—๙ ก.ค. ๕๒

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒) และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายและบรรเทาสาธารณภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้เปิดการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายและบรรเทาสาธารณภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย เมื่อวันที่

ครบรอบ ๘๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ภู่ทอง เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๘๑ ปี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: โลโก้และภาพลักษณ์ใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ(DSS) ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๒

นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ( ซ้ายสุด ) จัดแถลงข่าว เรื่อง “ยุทธศาสตร์เชิงรุก และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์พร้อมโลโก้ใหม่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” พร้อมกันนี้ได้ มอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมฯให้แก่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุก และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์พร้อมโลโก้ใหม่ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ในการบริหารจัดการภาพลักษณ์ ประเดิมใช้โลโก้ใหม่ เน้นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก PSCCC พร้อมเร่ง พัฒนาบุคลากร และคุณภาพการบริการที่รวดเร็ว ชูจุดขายความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานโลก

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๒

นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร. สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมประมง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคคลากรและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบกรมประมง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ บันทึกข้อตกลง ร่วมกับ 10 ผู้ประกอบการ มุ่ง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพ ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๒

นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(นั่งกลาง) ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการส่งออก” ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ 10 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ณ ห้องประชุมใหญ่

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ (Logo)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (DSS) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ผู้ที่สนใจส่งผลงานออกแบบโลโก้ (Logo) เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ(DSS) ส่งผลงานการออกแบบ โลโก้ที่มีองค์ประกอบหลักด้วยสีเหลือง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ บันทึกข้อตกลง ร่วมกับ 10 ผู้ประกอบการ มุ่ง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๒

นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(นั่งกลาง) ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการส่งออก” ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ 10 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ณ ห้องประชุมใหญ่

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ(DSS) และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๒

นายปฐม แหยมเกตุ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ซ้าย) พร้อมผู้บริหารกรมฯให้การต้อนรับ รศ. ดร. สมเกียรติ ภาษี (Assoc. Prof. Dr. Somkiat PHASY) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือกับ ภาคอุตสาหกรรม ประชุมระดมสมอง เร่งพัฒนาการให้บริการเทียบมาตรฐานสากลประ ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๕๒

นายปฐม แหยมเกตุ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่อง “ การบูรณาการ ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ(DSS) กับ ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2552 ”

ภาพข่าว: แต่งตั้ง แอลคอมเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๕๒

นายปฐม แหยมเกตุ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง นางสาวลักขณา จำปา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักขณา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด(แอลคอม) เพื่อเป็นที่ปรึกษา

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๒

หลักการและเหตุผล กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดดำเนินงานมาแล้ว 118 ปี และเนื่องในโอกาสที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการกำลังเร่งพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้านการให้บริการ

ภาพข่าว: กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงาน 118 ปี ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๒

ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน“118 ปี ศาลาแยกธาตุ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ (DSS)” ในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมฯ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (ที่ 5 จากซ้าย)

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เปิดการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๐๙ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติการสงคราม ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๒

วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ภู่ทอง เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๐๙ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร