ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘:๔๒ น.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ญี่ปุ่นจับมือกรมวิทย์ฯพัฒนาการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นในการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุต่างๆ พร้อมเดินหน้าจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบัน National Institute of Infectious Diseases ประเทศญี่ปุ่น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือโรคฉี่หนู เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ รู้ผลภายใน 2 วัน ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรับมือโรคฉี่หนูที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ใช้ระยะเวลาในการตรวจไม่เกิน 2 วันทำการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนุนตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย สุขภาพ—๒๒ ส.ค. ๖๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย โดยเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยมีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่มีมาตรฐานระดับสากล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องแลป รพ.สมเด็จพระยุพราช สู่มาตรฐานสากล สุขภาพ—๒ ส.ค. ๖๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

กรมวิทย์ฯ โชว์ศักยภาพห้องแล็บเครือข่ายตรวจสารเสพติดของไทยได้มาตรฐานสากล ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในตัวอย่างของกลางและสารเสพติดในปัสสาวะที่มีในประเทศไทย ผ่านการทดสอบความชำนาญโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศักยภาพในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องหมูหยองทำจากสำลี ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาชนทราบว่า กรมฯ ได้ตรวจจวิเคราะห์หมูหยอง-ไก่หยอง ในปี 2559 -2560 ไม่พบเส้นใยของสำลีในทุกตัวอย่าง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางโลกโซเชียลมีเดียว่า

ไทยโชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการรับรองระบบงาน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

ประเทศไทย โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting ระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2560 ณ

สมอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมด้านการรับรองระบบงาน และการรับรองห้องปฏิบัติการ ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๐

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นภาพจัดการประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting ระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2560 ณ

ภาพข่าว: ASEAN Biosafety Network Establishment Meeting ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๐

ท่านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ASEAN Biosafety Network Establishment Meeting จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท

สมอ. จัดสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก ปี 2560 เรื่อง สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ทั่วไป—๕ พ.ค. ๖๐

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลกประจำปี 2560

3 ประสาน กรมวิทย์ฯ องค์การเภสัช องค์การสุรา เซ็นเอ็มโอยูร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยภก. นิพนธ์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และนายเชาวรัตน์ เชาว์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ภาพข่าว: ตรวจมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ รพ.ลานนา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๐

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณนงนุช ประภามณฑล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ รพ.ลานนา และคณะ ให้การต้อนรับ รศ.นันทยา ชนะรัตน์ พร้อมทีมงานตรวจสอบ จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพข่าว: กรมวิทย์-กรมปศุสัตว์ เปิดประชุมวาระสุขภาพโลกแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้แทนจากนานาชาติ

ควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก สุขภาพ—๖ ก.พ. ๖๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก ได้ผ่านการประเมินคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพให้จำหน่ายรุ่นการผลิตแรกแล้ว นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก

ไทยเดินหน้าสร้างเครือข่ายการเตรียมวัคซีนมาตรฐาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก สุขภาพ—๓๐ ม.ค. ๖๐

ประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น

ภาพข่าว: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวั ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๙

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค "Innovative Interventions and Researches for End TB

กรมวิทย์ฯ จับมือ เอกชน เปิดบริการตรวจ BCR-ABL mRNA ยกระดับประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยยา สุขภาพ—๖ ก.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการตรวจ BCR-ABL mRNA ทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการรักษาด้วยยามะเร็ง

ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางรับตรวจตัวอย่างเชื้อโรคที่ส่งต่อมายังประเทศข้างเคียง และเป็น training center สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๕๙

กระทรวงสาธารณสุขไทยโชว์ศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อร้ายแรงสูง และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในเวทีการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda :GHSA)

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ แห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง สุขภาพ—๒๘ มิ.ย. ๕๙

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15189:2012 และISO 15190:2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทย์ฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๙

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระแหล่งผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรสร้างชื่อของจังหวัดพิษณุโลกและกล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมสมุนไพรของไทยมีมูลค่าการตลาดรวมประมาณ 48,000 ล้านบาท

ภาพข่าว: กรมวิทย์ฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.พิเชษฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ที่ รร.ท็อปแลนด์

ภาพข่าว: คณะมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ชมกระบวนการผลิต ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๙

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แถวล่างจากซ้ายคนที่ 5) นำคณะนักศึกษาหลักสูตร Smart Marketing รุ่นที่ 5 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

กรมวิทย์ฯ เร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรไทย หลังพบบางรายยังขาดความรู้ด้านวิชาการในก สุขภาพ—๑๔ มิ.ย. ๕๙

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดินหน้าจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เสริมความรู้ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อยกระดับเครื่องสำอางสมุนไพรไทยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นักวิทย์ฯ ไทยประสบความสำเร็จ ในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก สุขภาพ—๑๘ พ.ค. ๕๙

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาการตรวจหาเชื้อ HIV ในเด็กแรกคลอด ด้วยวิธีการตรวจแบบ HIV-PCR ตรวจหา DNAของเชื้อ HIV ในเลือดเด็ก รู้ผลเร็ว ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย จัดงานสัมนา ครบรอบ 1 สุขภาพ—๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา "การดำเนินการโครงการ EXPAP ในความดูแลของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย"นำโดยรศ. คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ผู้ส่งต่อลาวา ซีโอไลท์ ในร้านค้าปลีก ลงชุมชนรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายสาเหตุของไข้เลื สุขภาพ—๓๑ มี.ค. ๕๙

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ส่งต่อลาวา ซีโอไลท์ สู่ร้านค้าปลีก นวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายที่มีประสิทธิภาพสูงเหนือกว่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายทั่วไปและเป็นผลงานชิ้นแรกของโลกที่คิดค้นและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย