ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๒:๓๐ น.

กรมวิชาการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมวิชาการเกษตร”

ภสพข่าว: ลงนาม MOU ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” ระยะที่ 2 ระหว่างกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จับมือ สนช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จับมือ สนช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” หนุนงานวิจัยด้านเกษตร-เกษตรอินทรีย์ เครื่องจักรกลเกษตร หวังขยายผลสู่เชิงการค้า

จับตาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรปล่อยผี ขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรงคาร์โบฟูรานและเมโทมิล ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้เปิดเผยจากแหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและวงการสารเคมีการเกษตรว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรกำลังดำเนินการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 2 ชนิด คือ

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 อำเภอเมือง

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าส ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๗

          กรมวิชาการเกษตร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เตรียมจัดอบรมใช้สารยอดฮิตผลิตลำไยปลอดภัย นำร่อง 8 จังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๗

กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีใช้และเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตให้ปลอดภัย ต้องซื้อมาใช้ให้พอดีกับที่ต้องการ เก็บสารไว้ในภาชนะที่มีฝามิดชิด ไกลจากอินทรียวัตถุ ไม่นำไปผสมกับสารอื่น ส่วนร้านค้าต้องจัดวางไว้ให้ห่างจากปุ๋ยและวัตถุอันตราย

Flora in the City @ CentralPlaza Pinklao อลังการประติมากรรมดอกไม้ ในบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไลฟ์สไตล์—๑๐ พ.ย. ๕๗

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และ ไทยประกันชีวิต จัดงาน “Flora in the City @CentralPlaza Pinklao”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สยามพารากอนจัดประกวดกล้วยไม้ประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน สยามพารากอน ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญชวนเกษตรกร และประชาชนร่วมส่งกล้วยไม้เข้าประกวดในงาน สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยหยุดผลักดันการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์หยุดผลักดันให้มีการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในไร่นาหรือในพื้นที่เปิด ข้อเรียกร้องของกรีนพีซมีขึ้นในวันเดียวกับที่ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษากรณีกรีนพีซยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าท

กรมวิชาการเกษตรเปิดขยายเวลา สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

กรมวิชาการเกษตร เปิดขยายเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ชุดใหม่ (พ.ศ.2557) แทนกรรมการชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557

ปิติพงศ์ ย้ำกรมวิชาการเกษตรใช้งานวิจัยช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ยกยางเป็นสินค้าเร่งด่วน ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนา YEAR END 2557 ภายใต้หัวข้อ "คืนความสุขให้เกษตรกรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา"ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายการทำงานให้กับกรมวิชาการเกษตร โดยกล่าวว่า

กรมวิชาการเกษตรหนุนเสริมความรู้กฎหมายข้อบังคับ GMOs มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อการส่งออกไป ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

กรมวิชาการเกษตร หนุนเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ GMOs ให้บริษัทผู้ส่งออก โรงคัดบรรจุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกไป EU เร่งเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการตรวจสอบพืช GMOs

กรมวิชาการเกษตรจัดอบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ GMOs ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๗

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ GMOs ในการส่งออกไป EU” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2557 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมริชมอนด์

กรมวิชาการเกษตรจัดยิ่งใหญ่ พืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 13 ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๗

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 13 (HORTEX’ 2014) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์

หยุดหนอนหัวดำมะพร้าว ใช้วิธีผสมผสานเริ่ดสุด ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า จากการนำผลวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่แนะนำให้ใช้สาร emamectin benzoate 1.92% EC

อ.ส.พ. จัดบรรยาย ข้อปฏิบัติในการนำเข้า-ส่งออกและแลกเปลี่ยน ตัวอย่างพรรณพืชเพื่อการศึกษาวิจัย ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการบรรยาย “ข้อปฏิบัติในการนำเข้า-ส่งออกและแลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณพืชเพื่อการศึกษาวิจัย” โดยมี นายเจตนิพันธิ์ สิงหวิสัยธร หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง ในระบบการปลูกข้าวและอ้อย ตั้งเป้าหมาย 100,000 ไร่ ใน 3 ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “วิกฤตเกษตรไทย วิชาการช่วยได้” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า กรมวิชาการเกษตร

ภาพข่าว: ซีพีเอฟรับกรมวิชาการเกษตรภูฏาน สินค้า—๔ ก.พ. ๕๗

นายวีรชัย รัตนบานชื่น [ที่ 4 จากขวา] รองประธานคณะผู้บริหาร และนายโฆษิต โลหะวัฒนะกุล [ที่ 2 จากขวา] รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ และสายธุรกิจการค้าต่างประเทศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

สมาคมอารักขาพืชไทยจับมือกรมวิชาการเกษตร แพทย์รามาฯ เสริมภูมิสมาชิกรู้เท่าทันใช้สารอารักขาถูกต้องปลอด ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๗

สมาคมอารักขาพืชไทยผนึก กรมวิชาการเกษตร แพทย์รามาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัย” (Training of Trainer for TCPA Members 2014) ให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคม และเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร

สยามพารากอน จัดพิธีเปิดงาน "7th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2013 ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๖

สยามพารากอน ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกันจัดงาน"7th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2013"

กระทรวงเกษตรฯ เปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 กรมวิชาการเกษตร พร้อมเน้นย้ำให้นักวิจัยพัฒนาคุณภาพมา ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๖

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2556 กรมวิชาการเกษตร "วิชาการก้าวไกล มั่นใจสู่อาเซียน" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 และงาน Horti Asia 2013 สุดยิ่งใหญ่ ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๕๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย VNU Exhibitions Asia Pacific Co,Ltd และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ธ.ก.ส. และกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนร้านค้าในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ทั่วไป—๖ มี.ค. ๕๖

ธ.ก.ส. และกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนร้านค้าในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ Q-Shop วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลักดัน GAP แตงโมปลอดภัย ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๕๖

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ผลักดัน GAP เดินหน้า “ครัวไทย ไปครัวโลก”นอกจากข้าว และพืชผักแล้วยังนำร่องแตงโม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผู้บริโภคปลอดภัย ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า

กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมจัดงาน Thailand ASEAN Coffee & Tea 2012 ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๕

กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมจัดงาน Thailand ASEAN Coffee & Tea 2012 งานกาแฟยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน เตรียมรับมือ AEC พร้อมจัดแสดงกาแฟเพื่อสิ่งแวดล้อม และการชงกาแฟแบบต้นตำหรับจากเอธิโอเปีย นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

ภาพข่าว: อ.ต.ก. เปิดตลาด ย่านพหลโยธิน ขายกระเทียมปลอดสาร ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๕

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน ขายกระเทียมปลอดสาร อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) สินค้าเกษตรและอาหาร จากกรมวิชาการเกษตร

เยอรมนีจับมืออาเซียนพัฒนาระบบเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๕

สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวโครงการควบคุมศัตรูพืชสำหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีและภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน

พืชสวนโลกชวนคนไทยร่วมพิธีปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 ทุ่มโชว์อลังการเฉลิมพระเกียรติ 3 ไลฟ์สไตล์—๑๙ มี.ค. ๕๕

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จะครบกำหนดเสร็จสิ้นการจัดงานฯ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่จะถึงนี้ รวมระยะเวลา 92 วัน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมแผนจัดงานพิธีปิดสุดอลังการ ด้วยการแสดงชุดพิเศษ

พืชสวนโลก เฮ! ยอดผู้เข้าชมงานพืชสวนโลกทะลุ 2 ล้าน แจกตุ๊กตาน้องคูนแทนคำขอบคุณ ทั่วไป—๘ มี.ค. ๕๕

พืชสวนโลก เฮ! ยอดผู้เข้าชมงานพืชสวนโลกทะลุ 2 ล้าน แจกตุ๊กตาน้องคูนแทนคำขอบคุณ อัดโปรโมชั่นลดราคาบัตร ชวนชมงานในช่วงโค้งสุดท้าย และฉลองพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่ นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: พืชสวนโลก แจกจริง! ตุ๊กตาน้องคูนยักษ์สูงเท่าคน ให้แก่ นางสาว วรรณวนัช อู่เจริญ ไลฟ์สไตล์—๖ มี.ค. ๕๕

พืชสวนโลก แจกจริง! ตุ๊กตาน้องคูนยักษ์สูงเท่าคน ให้แก่ นางสาว วรรณวนัช อู่เจริญ ผู้เข้าชมคนที่ 2 ล้าน พร้อมปล่อยทีเด็ด แจกน้องคูนขนาด 80 ซม. รวมอีก 70 ตัว ให้แก่ผู้ชมงานทุกวันตั้งแต่ 1-14 มีนาคม เป็นต้นไป นายจิรากร โกศัยเศวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร