ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๑:๑๙ น.

กรมวิชาการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมวิชาการเกษตร”

กรมวิชาการเกษตรเร่งตีกรอบเสริมเกราะธุรกิจ-อุตสาหกรรม พันธุ์พืชใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ภาคีอนุสัญญา ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรณีที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาสังคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ประกอบการ มีข้อกังวลและเกรงว่าจะมีผลกระทบจากการที่ไทยจะเข้าสู่ภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ชี้ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนก ยืนยันผลการสุ่มตรวจสารตกค้างในพืชผักแล ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน (Thai-PAN) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และตลาดทั่วไปมาตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง

มกอช.เตือนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนกกรณีข่าวสารปนเปื้อนพืชผัก-ผลไม้ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

มกอช.เตือนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก กรณีไทยแพนตรวจพบสารตกค้างปนเปื้อนพืชผลไม้ "Q" และสินค้าออร์แกนิก ชี้การสุ่มเก็บตัวอย่างแต่ละชนิดพืชจำนวนน้อยผิดหลักวิชาการ ยันกระบวนการรับรอง GAP-เกษตรอินทรีย์ของ กษ. เป็นไปตามสากล

ปลัดเกษตรฯ นำทีมสารวัตรเกษตรตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในเขตจังหวัดชัยนาท ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในเขตจังหวัดชัยนาท ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

งานแถลงข่าว กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๙

ประเทศไทย แสดงพลังผู้นำกล้วยไม้เขตร้อน เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ ชี้โอกาสทองของไทยโชว์ความเป็นเลิศด้านกล้วยไม้สะกดสายตานานาชาติ รวมกูรูกล้วยไม้จากทั่วโลก 19 – 27 มีนาคมนี้ ณ

กระทรวงเกษตรฯ จับจริง ปุ๋ยปลอม เร่งเดินหน้ามาตรการครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ หวังช่วยเกษตรกร ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร เพิ่มโอกาสการแข่งขัน โดยกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในการดูแลปัจจัยการผลิตโดยตรง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 19 27 มีนาคม ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๙

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก

กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันประเทศไทยไม่เคยพบโรคใบด่าง แต่ต้องมีมาตราป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เกษ ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร มีมาตรการในการเฝ้าระวังโรคระบาดต่าง ๆ ที่จะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดโรคใบด่างระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือง่านวิจัยทางการเกษตรในเอเชีย ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนในการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนในการวิจัยท ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนในการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ

รัฐมนตรีเกษตรฯ เน้นทุกหน่วยงานส่งต่องานวิจัยให้เข้าถึงเกษตรกรนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๘

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่า นอกจากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร

ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

ซินเจนทา จับมือกรมวิชาการเกษตร ภาควิชาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เดินหน้าให้ความรู้ชาวสวนปาล์มใช้สารอารักขาพืช และอุปกรณ์ป้องกันระหว่างฉีดพ่นถูกวิธี หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนปาล์มภาคใต้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มยั่งยืนสากล

งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 คืบหน้ากว่า 60% พร้อมเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงา ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยความคืบหน้าการจัด "งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12" มีไปกว่า 60%สมาคมกล้วยไม้ต่างๆ ในไทยผนึกกำลังชวนเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ประกอบการ ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประชุมสัมมนาวิชาการอารักขาพืช อารักขาพืชดี ชีวีสดใส เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร ระดมนักวิชาการถกผลงานวิจัยและพัฒนางานอารักขาพืช มุ่งบูรณาการผสานความร่วมมือการทำงานวิจัย เน้นอารักขาพืชดีนำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นางสาวมานิตา คงชื่นสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมส่งเสริมวิชาการเกษตรจับมือสมาคมอารักขาพืชไทย เร่งให้ความรู้ใช้สารปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐ ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๘

นางชุติมา รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสมาคมอารักขาพืชไทย เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร 9 จังหวัด” ซึ่งได้ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืช เครื่องมือป้องกัน

ประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5 คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร หนุนนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชตระกูลถั่วอย่างสมบูรณ์ เน้นบูรณาการเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของไทยต่อไป นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ห่วงพื้นที่พืชตระกูลถั่วลดวูบ ชี้เหตุขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

ดร.นรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พืชตระกูลถั่วทั้งถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืชแบบมีชีวิต ภายใต้หัวข้อ ผลงานวิจัยพร้อมใช้ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทุกสัปดาห์ โดยระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงาน สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ ครั้งที่ 9 ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๕๘

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2558 ณ

กรมวิชาการเกษตรเสริมองค์ความรู้ชุมชน รู้ลึกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตรประสานความร่วมมือ 6 ชุมชน ภาคตะวันตก เน้นสร้างความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชป่าอย่างยั่งยืน นายบรรจงศักดิ์ ภักดี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงจับปุ๋ยปลอม ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวเรื่องมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตพืช ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๓ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 09.00 น. กรมวิชาการเกษตร จัดพิธีเปิดสัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย : จะไปทางไหน?” ณ โรงแรมมา รวยการ์เด้น จตุจักร 10.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(23 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๒ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 09.00 น. กรมวิชาการเกษตร จัดพิธีเปิดสัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย : จะไปทางไหน?” ณ โรงแรมมา รวยการ์เด้น จตุจักร 10.30 น.

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน วันพืชสวนตรัง ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน“วันพืชสวนตรัง” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด ผลงานวิชาการพร้อมใช้ ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด "ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมวิชาการ ประจำปี 58 ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี2558 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด "ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558 ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ กรมวิชาการเกษตร ว่า

ภสพข่าว: ลงนาม MOU ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” ระยะที่ 2 ระหว่างกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จับมือ สนช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จับมือ สนช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” หนุนงานวิจัยด้านเกษตร-เกษตรอินทรีย์ เครื่องจักรกลเกษตร หวังขยายผลสู่เชิงการค้า

จับตาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรปล่อยผี ขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรงคาร์โบฟูรานและเมโทมิล ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้เปิดเผยจากแหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและวงการสารเคมีการเกษตรว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรกำลังดำเนินการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 2 ชนิด คือ