ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๕๖ น.

กรมวิชาการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมวิชาการเกษตร”

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือง่านวิจัยทางการเกษตรในเอเชีย ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนในการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนในการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชีย ระดมนักวิจัยวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร หนุนการลงทุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรในเอเชียเพิ่ม ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนในการวิจัยทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ

รัฐมนตรีเกษตรฯ เน้นทุกหน่วยงานส่งต่องานวิจัยให้เข้าถึงเกษตรกรนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๘

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่า นอกจากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร

ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

ซินเจนทา จับมือกรมวิชาการเกษตร ภาควิชาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เดินหน้าให้ความรู้ชาวสวนปาล์มใช้สารอารักขาพืช และอุปกรณ์ป้องกันระหว่างฉีดพ่นถูกวิธี หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนปาล์มภาคใต้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มยั่งยืนสากล

งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 คืบหน้ากว่า 60% พร้อมเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงา ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยความคืบหน้าการจัด "งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12" มีไปกว่า 60%สมาคมกล้วยไม้ต่างๆ ในไทยผนึกกำลังชวนเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ประกอบการ ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประชุมสัมมนาวิชาการอารักขาพืช อารักขาพืชดี ชีวีสดใส เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร ระดมนักวิชาการถกผลงานวิจัยและพัฒนางานอารักขาพืช มุ่งบูรณาการผสานความร่วมมือการทำงานวิจัย เน้นอารักขาพืชดีนำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นางสาวมานิตา คงชื่นสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมส่งเสริมวิชาการเกษตรจับมือสมาคมอารักขาพืชไทย เร่งให้ความรู้ใช้สารปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐ ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๘

นางชุติมา รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสมาคมอารักขาพืชไทย เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร 9 จังหวัด” ซึ่งได้ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืช เครื่องมือป้องกัน

ประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5 คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร หนุนนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชตระกูลถั่วอย่างสมบูรณ์ เน้นบูรณาการเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของไทยต่อไป นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ห่วงพื้นที่พืชตระกูลถั่วลดวูบ ชี้เหตุขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

ดร.นรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พืชตระกูลถั่วทั้งถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืชแบบมีชีวิต ภายใต้หัวข้อ ผลงานวิจัยพร้อมใช้ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทุกสัปดาห์ โดยระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงาน สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ ครั้งที่ 9 ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๕๘

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2558 ณ

กรมวิชาการเกษตรเสริมองค์ความรู้ชุมชน รู้ลึกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตรประสานความร่วมมือ 6 ชุมชน ภาคตะวันตก เน้นสร้างความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชป่าอย่างยั่งยืน นายบรรจงศักดิ์ ภักดี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงจับปุ๋ยปลอม ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวเรื่องมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตพืช ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๓ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 09.00 น. กรมวิชาการเกษตร จัดพิธีเปิดสัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย : จะไปทางไหน?” ณ โรงแรมมา รวยการ์เด้น จตุจักร 10.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(23 มิถุนายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๒ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 09.00 น. กรมวิชาการเกษตร จัดพิธีเปิดสัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย : จะไปทางไหน?” ณ โรงแรมมา รวยการ์เด้น จตุจักร 10.30 น.

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน วันพืชสวนตรัง ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน“วันพืชสวนตรัง” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด ผลงานวิชาการพร้อมใช้ ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด "ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมวิชาการ ประจำปี 58 ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี2558 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด "ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558 ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ กรมวิชาการเกษตร ว่า

ภสพข่าว: ลงนาม MOU ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” ระยะที่ 2 ระหว่างกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จับมือ สนช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จับมือ สนช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์” หนุนงานวิจัยด้านเกษตร-เกษตรอินทรีย์ เครื่องจักรกลเกษตร หวังขยายผลสู่เชิงการค้า

จับตาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรปล่อยผี ขึ้นทะเบียนสารพิษร้ายแรงคาร์โบฟูรานและเมโทมิล ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้เปิดเผยจากแหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและวงการสารเคมีการเกษตรว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรกำลังดำเนินการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 2 ชนิด คือ

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 อำเภอเมือง

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าส ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๗

          กรมวิชาการเกษตร จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เตรียมจัดอบรมใช้สารยอดฮิตผลิตลำไยปลอดภัย นำร่อง 8 จังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๗

กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีใช้และเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตให้ปลอดภัย ต้องซื้อมาใช้ให้พอดีกับที่ต้องการ เก็บสารไว้ในภาชนะที่มีฝามิดชิด ไกลจากอินทรียวัตถุ ไม่นำไปผสมกับสารอื่น ส่วนร้านค้าต้องจัดวางไว้ให้ห่างจากปุ๋ยและวัตถุอันตราย

Flora in the City @ CentralPlaza Pinklao อลังการประติมากรรมดอกไม้ ในบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไลฟ์สไตล์—๑๐ พ.ย. ๕๗

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และ ไทยประกันชีวิต จัดงาน “Flora in the City @CentralPlaza Pinklao”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สยามพารากอนจัดประกวดกล้วยไม้ประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน สยามพารากอน ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญชวนเกษตรกร และประชาชนร่วมส่งกล้วยไม้เข้าประกวดในงาน สยามพารากอน แบงค็อก รอยัล ออร์คิด

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยหยุดผลักดันการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๗

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์หยุดผลักดันให้มีการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในไร่นาหรือในพื้นที่เปิด ข้อเรียกร้องของกรีนพีซมีขึ้นในวันเดียวกับที่ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษากรณีกรีนพีซยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าท

กรมวิชาการเกษตรเปิดขยายเวลา สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

กรมวิชาการเกษตร เปิดขยายเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ชุดใหม่ (พ.ศ.2557) แทนกรรมการชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557

ปิติพงศ์ ย้ำกรมวิชาการเกษตรใช้งานวิจัยช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ยกยางเป็นสินค้าเร่งด่วน ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนา YEAR END 2557 ภายใต้หัวข้อ "คืนความสุขให้เกษตรกรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา"ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายการทำงานให้กับกรมวิชาการเกษตร โดยกล่าวว่า