ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕:๕๖ น.

กรมราชทัณฑ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมราชทัณฑ์”

ภาพข่าว: LH Bank บริจาคหนังสือให้ กรมราชทัณฑ์ ในโครงการ ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์ หุ้น—๒๖ ก.ย. ๖๐

นางพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เป็นผู้แทนธนาคารมอบหนังสือที่ได้รับบริจาค จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของธนาคาร ในโครงการ "ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์"

IRC ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ คืนคนดีสู่สังคม มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จตามหลักสูตร โครงการ ให้อาชีพ ให้ชีวิต นำส่งแรงงานฝีมือคุณภาพสู่อุตสาหกรรมไทย ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ "ให้อาชีพ ให้ชีวิต" กล่าวภายหลังมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จตามหลักสูตร โครงการ "ให้อาชีพ ให้ชีวิต" ว่า งานวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตภายหลังการพ้นโทษ ด้วยการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงในวัยทำงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการฝึกระเบียบวินัย ฝึกความคิด และการอบรมจิตใจ จนกลายเป็นฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม สร้างผลิตภาพให้กับประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ต้องขัง การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย

นางทิวาภา รักสัตย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ตำบลคลองห้า กล่าวเสริมว่า ปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ การที่ผู้ต้องขังพ้นโทษทัณฑ์ออกไปแล้วไม่มีอาชีพรองรับ โอกาสที่จะได้รับเข้าทำงานมีน้อย จึงเป็นเหตุให้หวนกลับไปกระทำความผิดแบบเดิมอีก กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC จัดตั้งโครงการ "ให้อาชีพ ให้ชีวิต" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านรู้และด้านองค์ความคิดให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่จะคัดเลือกผู้ต้องขังหญิงที่เป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีที่ผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูแล้ว เหลือโทษจำไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน และมีสุขภาพแข็งแรง สายตาดีมาเข้าร่วมโค

ขับเคลื่อน ข้อกำหนดแมนเดลา เต็มรูปแบบครั้งแรกในโลก ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๐

เนื่องในโอกาสวัน เนลสัน แมนเดลา 18 กรกฎาคม กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ผสานความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ประกาศขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดแมนเดลา (Mandela Rules) ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับซีพีเอฟ ดันโครงการ นายสะอาดขายหมู ปูทางสร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๐

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับนายประพจน์ โชคพิชิตชัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เปิด "โครงการฝึกวิชาชีพการทำธุรกิจขนาดเล็กการจำหน่ายเนื้อสุกร : นายสะอาดขายหมู" นำร่องใน

สคร.10 อุบลฯ ตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๖๐

24 มีนาคมของทุกปีเป็น วันวัณโรคสากล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และกรมราชทัณฑ์ จัดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร นางศุภศรัย สง่าวงศ์

ภาพข่าว: รวมพลังยุติวัณโรค สุขภาพ—๑๔ มี.ค. ๖๐

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา

ภาพข่าว: เคทีซีมอบหนังสือ ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช จากมูลนิธิ 100 พระชันษา หุ้น—๔ พ.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพรทิพย์ โชคสมัย (กลางขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ "ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช" จาก

ภาพข่าว: LH Bank บริจาคหนังสือให้ กรมราชทัณฑ์ ในโครงการ ส่งหนังสือ สื่อความรู้ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๙

นางสาวชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เป็นผู้แทนธนาคารมอบหนังสือที่ได้รับบริจาค จากพนักงาน และลูกค้าของธนาคาร ในโครงการ "ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์"

ซีพี ร่วมมือภาครัฐ มุ่งสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๙

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ กองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในการจัดตั้งและดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ สุกรขุน และพืช

ภาพข่าว: บมจ.โอซีซีร่วมบริจาคชุดชั้นในให้กับกรมราชทัณฑ์ ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๙

กุลจ์รภัสต์ ต่อเทียนชัย (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการส่วนเครื่องแต่งกายและชุดชั้นในสตรีกีลาโรช บมจ.โอซีซี ร่วมบริจาคชุดชั้นในสตรีให้กับกรมราชทัณฑ์ ในงาน Lingerie Parade เพื่อสนับสนุนโครงการ Lingerie parade? โดยมี สมาพร คำชาย (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: เดอะพรอมานาด ส่งมอบชุดชั้นในให้กรมราชทัณฑ์ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

สมาพร คำชาย ผู้อำนวยการฝ่ายลีสซิ่ง และส่วนกลาง เดอะพรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ ส่งมอบชุดชั้นในใหม่หรือสภาพดี ให้กับ กรมราชทัณฑ์ เพื่อกระจายสู่ทัณฑ์สถานหญิงทั่วประเทศ จากการจัดกิจกรรม ชวนบริจาคชุดชั้นในให้กับผู้ต้องขังหญิงใน งาน ลองเจอเรย์ พาเหรด

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ สุขภาพ—๓๑ มี.ค. ๕๙

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จับมือกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ 24 มีนาคม 2559 ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี โดยนางสาวศิริวรรณ

ภาพข่าว: ปันความรัก ด้วยความรู้ มอบหนังสือแก่กรมราชทัณฑ์ ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๙

คุณระพี อุทกะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานค้าปลีก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้บริหาร "ร้านนายอินทร์" มอบหนังสือให้แก่ คุณวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย ในโครงการ "ปันความรัก ด้วยความรู้

ภาพข่าว: QTC ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ฝึกนวดดัดจัดสรีระ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๘

นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (กลางซ้าย) นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้จัดการแผนก CSR (กลางขวา) บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ (ขวา) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

แสตมป์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ มุ่งมั่นป้องกันสังคม ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมฉลอง 100 ปี กรมราชทัณฑ์ ออกแสตมป์ที่ระลึกชุด "100 ปี ราชทัณฑ์ ศักดิ์ศรีราชทัณฑ์ มุ่งมั่น ป้องกันสังคม" สะท้อนบทบาทกรมราชทัณฑ์ผ่านดวงแสตมป์ใน 4 รูปแบบ คือ ภาพอาคารเรือนจำพิเศษ (สวนรมณีนาถ) ที่ตั้งเดิมของเรือนจำพิเศษ

กลุ่มอินทัช สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังผ่านโครงการ Call Center 1188 ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง คลอง 5 ไอที—๑๙ มิ.ย. ๕๘

กลุ่มอินทัช ดำเนินโครงการ “Call Center 1188 ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง คลอง 5 จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการของบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย บริษัทย่อยของ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Call Center โดยร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ที่มีนโยบายในการฝึกวิชาชีพ

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมต่อผลักดัน CSV (Creating Shared Value) ผ่านโครงการ Call ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๕๘

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มอินทัช และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานเชิญผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมโครงการ Call Center ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี คลอง 5 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โครงการ 100 คนดี 100 ปี ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกรม 1. กรุณาส่งประวัติโดยย่อของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาด้วย 2. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งแฟ้มประวัติ ไฟล์รูปถ่ายผู้เข้ารับการคัดเลือกหน้าตรงปัจจุบัน และเอกสารผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณา ภายในวันจันทร์ที่ 15

ปชช. เรียกร้องกรมราชทัณฑ์ชะลอการสร้างคุกทับหม้อข้าวหม้อแกงลิงแหล่งสุดท้ายในโลก ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

ภาพชุดนี้อาจเป็นภาพชุดสุดท้ายในโลกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ไทย Nepenthes suratensis ในธรรมชาติ เพราะพื้นที่ใน จ. สุราษฎร์ธานีแห่งนี้กำลังจะถูกก่อสร้างเป็นเรือนจำแห่งใหม่ของกรมราชทัณฑ์ โดยกำหนดจะทำการเคลียร์พื้นที่ในเดือนมิถุนายนนี้" กลุ่ม

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๗

นายวิทยา สุริยะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งเลขที่ 1574/2557 ลงวันที่ 22 ธันวาคม โยกย้ายสับเปลี่ยนผู้คุมเรือนจำทั่วประเทศ 85 ตำแหน่ง เพื่อเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดและโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ ของ

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชน ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๕๗

เครือมติชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ระดมทุนหนังสือเข้าห้องสมุดเรือนจำ-ทัณฑสถาน หั่นเบนซิน2บาท-ดีเซล1บ. ลดน้ำมัน แบล๊กมันเดย์หุ้นดิ่ง138จุดซื้อขายมโหฬารทุบสถิติ 'บิ๊กตู่' จวกพิษ 'ลือส่งเดช' หุ้นดิ่งกว่า 138

ภาพข่าว: LH Bank บริจาคหนังสือให้ กรมราชทัณฑ์ ในโครงการต่อเนื่อง ส่งหนังสือ สื่อความรู้ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๗

นางพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักธนบดีธนกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบหนังสือที่ได้รับบริจาค จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าธนาคาร ให้แก่ กรมราชทัณฑ์ในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้

ภาพข่าว: มูลนิธิธรรมดี มอบหนังสือแด่กรมราชทัณฑ์ คืนคนดีสู่สังคม ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๗

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี (ที่ 3 จากขวา) นายชาตรี เหล่าวณิชย์วิทย์ (ที่ 2 จากขวา)กรรมการผู้จัดการ และนางมณีรัตน์ เหล่าวณิชย์วิทย์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท บี.เค.วาย. จำกัด (ขวา) มอบหนังสือธรรมะ‘รู้ทันเจ้ากรรมนายเวร’เขียนโดย

กรมควบคุมโรคลงนามความร่วมมือกรมราชทัณฑ์ เร่งค้นหาวัณโรคแก่ผู้ต้องขัง สุขภาพ—๑๙ มิ.ย. ๕๗

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ" เน้นร่วมการดำเนินงานสนับสนุน เพื่อวางระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

ภาพข่าว: ตรวจคัดกรองโรคในเรือนจำ สุขภาพ—๑๙ มิ.ย. ๕๗

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายโสภณ ธิติธรรมพฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.สำนักวัณโรค และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการจัดบริการเชิงรุก เพื่อค้นหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ

ภาพข่าว: ร่วมมือคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ สุขภาพ—๑๘ มิ.ย. ๕๗

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคนายวสันต์ สิงคเสลิต ลงนามความร่วมมือกรมราชทัณฑ์เร่งค้นหาวัณโรคแก่ผู้ต้องขัง โดยมีนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.สำนักวัณโรค และนพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์

คร. ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาพ—๑๕ มิ.ย. ๕๗

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดบริการเชิงรุกเพื่อค้นหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อลดอันตรายจากการติดเชื้อ และลดแพร่กระจายเชื้อโรคเหล่านี้แก่ผู้อื่น

ภาพข่าว: โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค มอบเครื่องรับโทรทัศน์สีระบบอะนาล็อก ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๗

มร.ไมเคิล ซีเทค ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 มอบเครื่องรับโทรทัศน์สีระบบอะนาล็อก จำนวน 11 เครื่อง ให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นสวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง โดยมี เกียรติศักดิ์ เวชวงศ์วาน

ภาพข่าว: 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก สุขภาพ—๔ ก.พ. ๕๗

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (WORLD CANCER DAY 2014) ” โดยมีนางคริสตี้ เคนนี่ย์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์และกรมราชทัณฑ์ ร่วมงาน ณ