ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๖ น.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย”

ภาพข่าว: แผนไทยกับการจัดการมะเร็ง ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๖๑

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM Forum) เรื่อง ความหลากหลายการจัดการมะเร็ง จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องแมจิก 2

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย พร้อมหาแนวทางพัฒนาสังคมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๑

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๙

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นวิชาการ สร้างคน ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สสจ.นครพนม แจงผลงาน ร่วมประกวด พื้นที่ต้นแบบดีเด่นฯ ด้านแพทย์แผนไทย สุขภาพ—๒๑ มิ.ย. ๕๙

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบ สสจ.สกลนคร เป็นเจ้าภาพ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานคณะกรรมการฯ เปิดการประชุมประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีประกวด 4 ระดับ

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรที่องค์การอนามัยโลกยกนิ้วให้ ต้านเชื้อไวรัสกลุ่มไข้หวัด สุขภาพ—๒๓ ก.พ. ๕๙

หมอแนะวิธีใช้ยาให้ถูกวิธี พร้อมแจงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรยอดนิยมที่องค์การอนามัยโลกยอมรับในสรรพคุณ มีนักวิจัยไทยเตรียมพัฒนาต่อยอด นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ โฆษกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า

แพทย์แผนไทยขยายคลินิกพิเศษบำบัดโรคข้อเข่าเสื่อมหลังพบการรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานได้ผลดี สุขภาพ—๒ ม.ค. ๕๙

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯเตรียมขยายคลินิกพิเศษรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเพิ่มเพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชนระบุ!การรักษาที่ผ่านมาได้ผลดีชู!!หลักการแพทย์ผสมผสานเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมทั้งการนวดการพอกเข่า

สาธารณสุขนครพนม ประชุมเตรียมงานใหญ่ แถลงจัดงานเกษตรฯ/ มหกรรมแพทย์แผนไทย ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๕๘

สสจ.นครพนม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการแพทย์แผนไทยฯ เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมเตรียมจัดงานใหญ่ บูรณาการร่วมกับคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ในชื่อ "งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 เกษตรมาตรฐาน

สสจ.นครพนม เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เขต๘ สุขภาพ—๑๖ ต.ค. ๕๘

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และสอดคล้องตามนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดตัว 4 พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย สุขภาพ—๑๐ ก.ย. ๕๘

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดตัว 4 พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หวังพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่สร้างกระแสการแพทย์แผนไทยให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ดร.นพ.ธวัชชัย

ภาพข่าว: ปรับโฉมมหกรรมการแพทย์แผนไทย สุขภาพ—๙ ก.พ. ๕๘

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายประสาท ตราดธารทิทย์ รองอธิบดี ,ผู้บริหารจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรม “โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปี

วันเด็กปีนี้ แพทย์แผนไทยเปิดโลกการเรียนรู้ เรื่องสมุนไพร ที่สนามเสือป่า ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๘

ทีมหมอแผนไทย มุ่งนำความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย คู่คุณธรรม สู่อนาคต เด็กไทยใส่ใจสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย มุ่งเป้าลดปัญหาเด็กอ้วน ด้วยผักพื้นบ้านและอาหารสุขภาพแบบง่ายๆ ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์

แถลงข่าว เปิดตัวกระเช้าสมุนไพรของขวัญปีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายจับมือเปิดตัวกระเช้าสมุนไพรของขวัญปีใหม่ใส่ใจสุขภาพ เน้นสมุนไพรเด่น ชุดครอบครัวสุขสันต์ ชุดหัวใจแข็งแรง และสมุนไพรสุขภาพทางเลือกเพื่อสุขภาพดีรับปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ วันนี้ 24 ธันวาคม

ภาพข่าว: เปิดเปิบปัญญา ร้านหนังสือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๗

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดร้านหนังสือ “เปิบปัญญา” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ภาพข่าว: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามคำรับรองแผนบูรณาการปฏิบัติงานราชการปี 2559 ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๕๗

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม (คนกลาง) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนามคำรับรองผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานปี 2558 โดยมี ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช (คนแรกจากซ้าย) ผู้อำนวยการกองยาแผนไทยและสมุนไพร

ดีเดย์!! 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 57 เลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย สุขภาพ—๒๗ พ.ย. ๕๗

เผย!!ที่ผ่านมาการประกอบวิชาชีพในวงการแพทย์แผนไทย เจออุปสรรคเพียบ ทั้งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อาชีพแพทย์แผนไทยถูกตีค่าเป็นเพียงหมอนวด ที่สำคัญยังถูกเรียกรับส่วยจากการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดีเดย์!! 21 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม57

ภาพข่าว: เลือกตั้งสภาแพทย์ สุขภาพ—๒๖ พ.ย. ๕๗

ผศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีฯ และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาแพทย์แผนไทย ร่วมงานแถลงข่าวการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ณ

งาน ชุมชนทำดีเพื่อแม่ ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๗

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ มูลนิธิน้ำใจไทย

ภาพข่าว: ต่อยอดหญ้าฮิต ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๗

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชกรเชี่ยวชาญโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ คณะ ร่วมแถลงข่าวการต่อยอดหญ้ารีแฟร์เข้าสู่กระบวนการวิจัย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่

ภาพข่าว: ดร. อรวรรณ โฮลิสติก ให้การต้อนรับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๗

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากทบวงการแพทย์แผนจีน และสำนักงานอาหารและยา สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการให้บริการด้านสุขภาพและความงามของ ดร. อรวรรณ โฮลิสติก แอนตี้เอจจิ้ง อินสติติวท์

ทุ่ม 8.3 ล้าน ดันภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยก่อนสูญหาย สุขภาพ—๖ ส.ค. ๕๗

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทุ่มงบ 8.3 ล้าน ส่งนักศึกษาแพทย์แผนไทยลงพื้นที่ถอดความรู้จากหมอพื้นบ้าน หวังต่อยอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เตรียมพัฒนาเป็นตำราเรียนและบรรจุเป็นหลักสูตรการสอนในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยก่อนสูญหาย

ภาพข่าว: สวดมนต์บำบัดโรคร้าย สุขภาพ—๓ ก.ค. ๕๗

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อม นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายอำนาจ บัวศิริ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายสุเทพ เกษมพรมณี ผอ.สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก 2557 สุขภาพ—๑๖ พ.ค. ๕๗

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ภาคกลางและภาคตะวันออก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก “สุขภาพดี

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก สุขภาพ—๒๓ เม.ย. ๕๗

จัดใหญ่ จัดเต็ม กับ "งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก” แว่วมาว่างานนี้ หัวเรือใหญ่อย่าง นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ทุ่มงบไม่อั้น กับครั้งแรกของเมืองไทยที่รวบรวมตำราไทย ยารักษาโรคจาก 25 จังหวัด

ภาพข่าว: แพทย์แผนไทยเข้าร่วมโครงการ พอ.สว.ให้บริการผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร สุขภาพ—๓๐ ม.ค. ๕๗

ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และผู้แทนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

แพทย์แผนไทยร่วมโครงการ พอ.สว.ให้บริการผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร สุขภาพ—๓๐ ม.ค. ๕๗

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ากับการแพทย์แผนไทยในหน่วยแพทย์แผนไทย เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย

แพทย์ย้ำ!! เบาหวานป้องกันและรักษาได้ด้วยสมุนไพร สุขภาพ—๒๑ พ.ย. ๕๖

อธิบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เร่งสร้างความรู้ด้านการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานแก่ประชาชน หวังนำสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย สร้างทางเลือกใหม่ให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ

ภาพข่าว: หุ่น เป๊ะ เอ๊ะยังไง สุขภาพ—๑๑ พ.ย. ๕๖

พญ.เสาวนิตย์ กมลธรรม วิทยากรสาธิตการฝึกโยคะเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง หุ่น เป๊ะ เอ๊ะยังไง เพื่อปราบโรคยอดฮิต โรคอ้วน ช่วยลดไขมันในเลือดและรักษาอาการปวดหลัง ที่อาคารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดงานเสวนา "มหัศจรรย์ อาหารหมัก รักลำไส้" สุขภาพ—๑๙ ส.ค. ๕๖

ด้วย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดกิจกรรมการเสวนา "มหัศจรรย์ อาหารหมัก รักลำไส้" ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "สมุนไพรไทย สุขภาพไทย เศรษฐกิจไทย" ที่ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มประเทศเอเปกพร้อมใจ "คืนชีพสมุนไพร" รักษาโรคภัยด้วยแพทย์แผนโบราณ สุขภาพ—๒ ส.ค. ๕๖

นายกำจร พลางกูร รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตน พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ