กรมฝนหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมฝนหลวง” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/ ภาพข่าว: ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฝนหลวง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร th-TH Sun, 15 Dec 2019 17:15:52 +0700 รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบหมายหน่วยงานในสังกัด เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีกรมฝนหลวงฯ ขึ้นบินปฏิบัติการ ทำให้มีปริมาณฝนตกหลายจังหวัด สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ http://www.newswit.com/gen/2019-07-25/0077f42a6ff9bd8de6645c0f49486e1a/ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ และส่งเสริมกิจกรรมทดแทนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ http://www.newswit.com/gen/2019-07-25/0077f42a6ff9bd8de6645c0f49486e1a/ Thu, 25 Jul 2019 13:42:43 +0700 กระทรวงเกษตรฯ แนะชาวไร่ลดการเผาซากพืช หันมาใช้วิธีไถกลบ แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ด้านฝนหลวงฯ มุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนางานวิจัย ในโอกาสครบรอบ ๖ ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร http://www.newswit.com/gen/2019-01-25/9d2956d507e262c273e08e67954411c0/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 6 และเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร http://www.newswit.com/gen/2019-01-25/9d2956d507e262c273e08e67954411c0/ Fri, 25 Jan 2019 18:07:11 +0700 ภาพข่าว: สถาปนาฝนหลวง http://www.newswit.com/gen/2019-01-25/8d5aaaa5e2ab34a32d4fc564ee9dbdf3/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบ ปีที่ 6 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ http://www.newswit.com/gen/2019-01-25/8d5aaaa5e2ab34a32d4fc564ee9dbdf3/ Fri, 25 Jan 2019 16:35:32 +0700 บีไอจี พร้อมส่งน้ำแข็งแห้ง สนับสนุนการทำฝนเทียมแก้ปัญหาฝุ่นเกินมาตรฐาน http://www.newswit.com/gen/2019-01-18/c8a3af06588239967eebdbb668277379/ บีไอจี พร้อมส่งน้ำแข็งแห้งบริสุทธิ์ ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำหรับปฏิบัติการทำฝนเทียมในเขตภาคตะวันออกเพื่อช่วยเหลือทั้งเกษตรกร และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดฝุ่น โดยอาศัยลมตะวันออกพัดกลุ่มเมฆ สร้างฝนในเขต กทม. และปริมณฑล เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM http://www.newswit.com/gen/2019-01-18/c8a3af06588239967eebdbb668277379/ Fri, 18 Jan 2019 14:42:04 +0700 ฝนหลวงฯ คลี่คลายสถานการณ์น้ำในเขื่อน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักรองรับฤดูแล้ง 2562 http://www.newswit.com/gen/2018-10-31/f7210805406b5993df2bcd3efe1d2e61/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนสำคัญของประเทศทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ยังมีความต้องการ โดยปฏิบัติการทันทีเมื่อมีสภาพอากาศ เหมาะสม และหลีกเลี่ยงพื้นที่การเกษตรที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต วันที่ 31 http://www.newswit.com/gen/2018-10-31/f7210805406b5993df2bcd3efe1d2e61/ Wed, 31 Oct 2018 12:26:32 +0700 ภาพข่าว: ประเทศมองโกเลีย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ http://www.newswit.com/gen/2018-10-26/d41818dcd2963e36219c51d8ca5fbceb/ ดร. สุภาพ ปารมี หัวหน้างานวิจัยการจัดการต้นน้ำและดร.นพดล โค้วสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับนายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ Mr. Enkh tuvshin, Director General of http://www.newswit.com/gen/2018-10-26/d41818dcd2963e36219c51d8ca5fbceb/ Fri, 26 Oct 2018 14:33:46 +0700 ภารกิจฝนหลวงฯ ปี 61 ช่วยบรรเทาภัยแล้งพื้นที่เกษตรกว่า 130 ล้านไร่ และยังปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่องเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/920ff79182c09e1b0846eb35a6012baf/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ต้องการฝน ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ที่ส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/920ff79182c09e1b0846eb35a6012baf/ Thu, 25 Oct 2018 15:11:30 +0700 นาข้าวในพื้นที่อับฝน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รอดแล้วกว่า 50,000 ไร่ ด้วยฝนหลวง http://www.newswit.com/gen/2018-10-22/13b220062998404dfe55857af7678058/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำประสบความสำเร็จต่อเนื่อง โดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว และยังคงเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนที่มีความต้องการ http://www.newswit.com/gen/2018-10-22/13b220062998404dfe55857af7678058/ Mon, 22 Oct 2018 17:12:11 +0700 ฝนหลวงฯ เติมน้ำในเขื่อนบรรลุเป้าตามแผนและช่วยพื้นที่ไร่ข้าวโพด 3,000 ไร่ ได้สำเร็จ http://www.newswit.com/gen/2018-10-17/970ce2ccad7c4d99831ab59a308a23f0/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำที่มีความต้องการได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนสามารถช่วยเหลือพื้นที่ไร่ข้าวโพดจำนวน 3,000 ไร่ ของตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้สำเร็จตามที่เกษตรกรร้องขอ วันที่ http://www.newswit.com/gen/2018-10-17/970ce2ccad7c4d99831ab59a308a23f0/ Wed, 17 Oct 2018 13:35:06 +0700 ฝนหลวงฯ นำคณะผู้แทนระดับสูงของจอร์แดน ศึกษาดูงานด้านปฏิบัติการฝนหลวง สานต่องานตามศาสตร์พระราชา http://www.newswit.com/gen/2018-10-12/541851b86ee200fa8f14a97b98677a6b/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำคณะผู้แทนระดับสูงของจอร์แดน ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 9 13 ตุลาคม 2561 เพื่อสานต่องานตามศาสตร์พระราชาในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง http://www.newswit.com/gen/2018-10-12/541851b86ee200fa8f14a97b98677a6b/ Fri, 12 Oct 2018 16:39:19 +0700 ฝนหลวงฯ ฮึดสู้! โค้งสุดท้าย เร่งทำฝนช่วยพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อน http://www.newswit.com/gen/2018-10-10/1bb9ff0400b23d17009b899aa8d883b2/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ที่ร้องขอฝน แม้จะประสบปัญหาทางด้านสภาพอากาศ ที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. http://www.newswit.com/gen/2018-10-10/1bb9ff0400b23d17009b899aa8d883b2/ Wed, 10 Oct 2018 15:15:03 +0700 กรมฝนหลวงฯ ปฏิบัติการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำต่างๆ ในภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/035b0a5fc88d554adba1125d22531271/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าผลปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนและสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่เริ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติภารกิจ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/035b0a5fc88d554adba1125d22531271/ Thu, 04 Oct 2018 16:40:30 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย สนับสนุนให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย http://www.newswit.com/gen/2018-10-03/7aa877f1a3d5e526df2c2719589364cb/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทาน และกรมฝนหลวงการบินเกษตรไปปรับระบบการรายงานสถานการณ์น้ำใหม่ http://www.newswit.com/gen/2018-10-03/7aa877f1a3d5e526df2c2719589364cb/ Wed, 03 Oct 2018 17:19:01 +0700 ฝนหลวงฯ ปรับแผนปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนช่วยเติมน้ำในเขื่อน http://www.newswit.com/gen/2018-09-27/150a2c77c97d6726471b6c06688c7319/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากมีบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-09-27/150a2c77c97d6726471b6c06688c7319/ Thu, 27 Sep 2018 9:26:46 +0700 ฝนหลวงฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์ เสริมศักยภาพนักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ http://www.newswit.com/gen/2018-09-03/3bce4e38b924dcccadb3fdb881a3583a/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและการประเมินปริมาณน้ำฝน พร้อมต่อยอดการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเรดาร์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Central Weather Bureau http://www.newswit.com/gen/2018-09-03/3bce4e38b924dcccadb3fdb881a3583a/ Mon, 03 Sep 2018 15:10:33 +0700 ฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการเพื่อให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-08-28/2b9e16891aebbb48f866a9b1994bea50/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำรองรับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในอ่างเก็บน้ำที่ยังคงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในหลายพื้นที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-08-28/2b9e16891aebbb48f866a9b1994bea50/ Tue, 28 Aug 2018 15:16:21 +0700 ฝนหลวงฯ ประสาน 2 หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/404c1def84e6fa4c5df8e6123ad33fbd/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเดือนกรกฎาคม ในพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมลงแหล่งกักเก็บน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร หลังปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำฝนตกเพิ่มขึ้น วันที่ 22 http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/404c1def84e6fa4c5df8e6123ad33fbd/ Wed, 22 Aug 2018 15:11:57 +0700 ตาพระยา พลิกฟื้นหลังฝนหลวงฯ ระดมเข้าปฏิบัติภารกิจ http://www.newswit.com/gen/2018-08-21/03f54e117a870bc7f89c5f476a4ba916/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่กำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตได้ทันท่วงที วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล http://www.newswit.com/gen/2018-08-21/03f54e117a870bc7f89c5f476a4ba916/ Tue, 21 Aug 2018 15:26:58 +0700 ฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่เกษตรร้องขอฝนอีก 13 จังหวัด หลังยังขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกจากภาวะฝนทิ้งช่วง http://www.newswit.com/gen/2018-08-20/6d9554ea3fcd44e036b6b7bc8f83cc33/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝน ที่ยังขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยมีการร้องขอฝนอีกจำนวนมากในบริเวณพื้นที่การเกษตรภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) เวลา 12.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล http://www.newswit.com/gen/2018-08-20/6d9554ea3fcd44e036b6b7bc8f83cc33/ Mon, 20 Aug 2018 16:11:48 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการแปรสภาพอากาศ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภายใน 10 ปี http://www.newswit.com/gen/2018-08-06/0ce9e628c66193cae08d8d2f4a1ae09a/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 ระหว่างวันที่ 6 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า ในปีนี้ http://www.newswit.com/gen/2018-08-06/0ce9e628c66193cae08d8d2f4a1ae09a/ Mon, 06 Aug 2018 13:06:59 +0700 ฝนหลวงฯ สั่งการทุกศูนย์ปฏิบัติการ บินสำรวจพื้นที่เพื่อเลี่ยงการทำฝนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติ http://www.newswit.com/gen/2018-07-31/3474ce270611619402c8733603002c85/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สั่งการทุกศูนย์และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกภูมิภาค บินสำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยที่อาจได้รับผลกระทบ http://www.newswit.com/gen/2018-07-31/3474ce270611619402c8733603002c85/ Tue, 31 Jul 2018 13:34:35 +0700 กรมฝนหลวงฯ จับมือภาคเอกชนและภาคประชาชน สืบสาน ศาสตร์พระราชา สร้างความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ เพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวง http://www.newswit.com/gen/2018-07-26/8eb0401a459ba454333a5c77c1ac336b/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จับมือภาคเอกชนและภาคประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐด้านการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้นสืบสานศาสตร์พระราชาฯ ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ http://www.newswit.com/gen/2018-07-26/8eb0401a459ba454333a5c77c1ac336b/ Thu, 26 Jul 2018 16:44:07 +0700 กรมฝนหลวงฯ ร่วมสืบสาน ศาสตร์พระราชา บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบความสำเร็จ http://www.newswit.com/gen/2018-07-19/36ca3fc6e2744c7588d840b75fd6b573/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 ชู โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงฯ พร้อมบูรณาการร่วมกับ 11 http://www.newswit.com/gen/2018-07-19/36ca3fc6e2744c7588d840b75fd6b573/ Thu, 19 Jul 2018 14:49:16 +0700 เกษตรฯ ร่วมใจ 11 หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ชวนคนรักต้นไม้ปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สืบสาน ศาสตร์พระราชา http://www.newswit.com/gen/2018-07-13/e71f026d5472b14981ee8fcb47affa9b/ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-07-13/e71f026d5472b14981ee8fcb47affa9b/ Fri, 13 Jul 2018 12:44:30 +0700 กรมฝนหลวงฯ จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รองรับความต้องการใช้น้ำในภาวะวิกฤติ http://www.newswit.com/gen/2018-07-09/abb4abe9b43416d3a5b5212b57b821be/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป วันที่ 5 กรกฎาคม http://www.newswit.com/gen/2018-07-09/abb4abe9b43416d3a5b5212b57b821be/ Mon, 09 Jul 2018 9:30:51 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จับมือบริหารน้ำ http://www.newswit.com/gen/2018-07-06/1bcd0bd68138867883cd3141ae7bf044/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการน้ำบาดาล ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2018-07-06/1bcd0bd68138867883cd3141ae7bf044/ Fri, 06 Jul 2018 15:35:26 +0700 กรมฝนหลวงฯ จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รองรับความต้องการใช้น้ำในภาวะวิกฤติ http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/6cd32b808b1ec04bb8ef90ca4f271ec0/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป วันที่ 5 http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/6cd32b808b1ec04bb8ef90ca4f271ec0/ Thu, 05 Jul 2018 15:09:16 +0700 ทุ่งกุลาร้องไห้พ้นความเสียหาย หลังได้รับฝนหลวงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง http://www.newswit.com/gen/2018-06-27/10da7110f2ec4deb38515ed0e48129ce/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้ อย่างต่อเนื่องหลังปรับแผนปฏิบัติการ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อระดมช่วยเหลือตามการร้องขอจากเกษตรกร http://www.newswit.com/gen/2018-06-27/10da7110f2ec4deb38515ed0e48129ce/ Wed, 27 Jun 2018 11:57:33 +0700 ฝนหลวงฯ ช่วยทุ่งกุลานาข้าว เร่งปรับแผนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือหลังฝนทิ้งช่วง http://www.newswit.com/gen/2018-06-22/20d4506612c040cb487d9f342e0511f0/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเร่งช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากมีพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง http://www.newswit.com/gen/2018-06-22/20d4506612c040cb487d9f342e0511f0/ Fri, 22 Jun 2018 15:24:28 +0700