ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๓๑ น.

กรมฝนหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมฝนหลวง”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรม ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ

กระทรวงเกษตรฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง สานต่อศาสตร์พระราชา ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดยิ่งใหญ่ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส ""วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"" 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี

เกษตรฯ มอบหมายฝนหลวงฯ ปรับแผนเพิ่มเป้าหมายการเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคองเป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มกำลังปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนลำตะคอง เนื่องจากยังมีโอกาสเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก โดยปรับแผนการเติมน้ำในเขื่อนจากเป้าหมายเดิม 20 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

กรมฝนหลวงฯ ร่วมกับ มทบ.15 และส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ปลูกป่าสานต่อพระราชปณิธาน ร.9 ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๖๐

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกป่าร่วมกัน ภายใต้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย

ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเขื่อนแม่กวงฯ - เขื่อนลำตะคอง ให้เพียงพอตามความต้องการ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนสำคัญทั่วประเทศที่ยังมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย และเร่งปฏิบัติการให้กับเขื่อนที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า 30% หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝน ต้นหนาว เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ฝนหลวงฯ เปิดอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ พร้อมดำเนินงานฝนหลวงและพัฒนาภารกิจ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๖๐

วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมกล่าวว่า

กษ. สั่งการฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองเพิ่ม หวั่นน้ำไม่พอต่อการเพาะปลูกฤดูแล้ง ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมปฏิบัติการเติมน้ำให้เขื่อนลำตะคองเพิ่มอีก เนื่องจากยังคงมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย ต่ำกว่า 30% ทั้งนี้ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และน้ำใช้การเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ฝนหลวงฯ เตรียมรับมือฤดูแล้ง ปฏิบัติงานตามความต้องการน้ำให้เขื่อนสำคัญ 10 เขื่อน ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนสำคัญทั่วประเทศที่ยังมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้รองรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้

กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการ 7 หน่วยงาน สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปฏิบัติการคืนผืนป่า ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

คืนผืนป่า - นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

9 วัน สู่วันมหามงคล 65 วันสืบสานพระราชปณิธาน กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการ 7 หน่วยงาน และภาคประชาชน ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

"9 วัน สู่วันมหามงคล 65 วันสืบสานพระราชปณิธาน" กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการ 7 หน่วยงาน และภาคประชาชน ร่วมมือปฏิบัติภารกิจเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ฝนหลวงฯ ปรับแผนเตรียมปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางตอนบน ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ให้สอดคล้องกับพื้นที่รับน้ำ โดยเน้นช่วยเหลือด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักของอ่างเก็บน้ำและเขื่อนเก็บน้ำ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล

ฝนหลวงฯ ปรับตัวเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็น "Smart Officer" นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร

ฝนหลวงฯ จับมือ กองทัพบก ปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเตรียมพร้อมปฏิบัติการเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมามณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ และมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการความร่วมมือปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเตรียมปฏิบัติภารกิจเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9

ฝนหลวงฯ จับมือ กองทัพบก ปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเตรียมพร้อมปฏิบัติการเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมามณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ และมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการความร่วมมือปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเตรียมปฏิบัติภารกิจเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9

ฝนหลวงฯ สนับสนุนเกษตรกรทางภาคเหนือทำฝนลงพื้นที่เริ่มเพาะกล้า ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำรวจพื้นที่การเกษตรทางภาคเหนือที่กำลังเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องการน้ำฝน วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร

ฝนหลวงฯ เปิดสถานีเรดาห์ พัฒนาการตรวจสภาพอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๐

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม ณ สถานีเรดาห์ฝนหลวงพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมกล่าวว่า ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นภารกิจหลักของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้น

ฝนหลวงฯ เติมน้ำเขื่อนคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำพระปรงส่งผลปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ขึ้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำ พระปรงมีแนวโน้มไปในแนวทางที่ดีขึ้น หลีกเลี่ยงพื้นที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 มิถุนายน 2560

อธิบดีฝนหลวงฯ ลงพื้นที่อีสานติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๐

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

อธิบดีฝนหลวงฯ ลงพื้นที่อีสานติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ฝนหลวงฯ สำรวจพื้นที่การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรบินสำรวจพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่น้ำหลาก น้ำท่วมขัง วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์

ฝนหลวงฯ เติมน้ำเขื่อนทางภาคเหนือแนวโน้มดีขึ้น ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนทางภาคเหนือที่มีปริมาณน้ำน้อย และพื้นที่การขอรับบริการฝนหลวงประสบผลสำเร็จ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า

ฝนหลวงฯ ปรับแผนปฏิบัติภารกิจ เสริมกำลังเติมน้ำในเขื่อนทียังมีปริมาณน้ำน้อย ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเสริมกำลังการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย หลังจากพื้นที่การเกษตรมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการแล้ว วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ

กรมฝนหลวงฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงทำความเข้าใจในพื้นที่ ศพก. ทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางการจัดการภาคการเกษตรโดยใช้แนวนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่

ฝนหลวงฯ ปรับแผนเร่งเติมน้ำในเขื่อนทางภาคเหนือและบูรณาการช่วยพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนทางภาคเหนือที่ยังมีปริมาณน้ำกักเก็บค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งจากรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนโดยกรมชลประทาน ระบุว่า

เขื่อนแม่กวงน้ำน้อย ฝนหลวงเร่งเติมน้ำ พร้อมเลี่ยงพื้นที่ประสบภัย ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนทางภาคเหนือที่ยังมีปริมาณน้อย เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ โดยประสานกับสำนักชลประทานในพื้นที่ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายสุรสีห์

เขื่อนลำตะคองน้ำยังน้อย ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำพร้อมหลีกเลี่ยงผลกระทบ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณค่อนข้างน้อย และยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม วันที

ฝนหลวงฯ ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เป็นประธานเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู การผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน เลี่ยงพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนที่ยังขาดแคลนน้ำ โดยการปฏิบัติฝนหลวงจะเป็นการปฏิบัติการเพื่อเติมน้ำในเขื่อน และเฝ้าระวังพื้นที่รับน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อ พี่น้องประชาชน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล

ฝนหลวงฯ พัฒนาองค์ความรู้การใช้ข้อมูลเรดาร์เพิ่มศักยภาพบุคลากรเป็น Smart ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๐

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสถานีตรวจสภาพอากาศฝนหลวงด้วยระบบเรดาร์ เพื่อใช้ในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง