ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘:๔๐ น.

กรมประมง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมประมง”

บิ๊กฉัตร ลงพื้นที่เช็คความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทยปูทางรับอียู ก่อนตรวจเข้ม พฤศจิกายนนี้ มั่นใจอุตสาหกรรมประมงไทยต้องปลอดไอยูยูทั้งระบบ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

วันนี้ (16 ต.ค.60) เวลา 07.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรปราการ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ

รมว. ก. เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--กรมประมง

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมติดตามและทำข่าวการลงพื้นที่ของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะในการตรวจการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทยทั้งระบบโดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา /กิจรรม

05.00 น.ออกเดินทางจากกรมประมงไปยังองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

07.30 – 09.30 น.รับฟังการสรุประบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำจากเรือประมงไทย และตรวจการปฎิบัติงานการควบคุมการเข้า-ออก ของเรือประมง พร้อมตรวจสอบการดำเนินงานทางระบบสารสนเทศ

09.00 – 10.50 น.เดินทางไปยังท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ท่าเรือประมงพีรพัฒน์

12.30 – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

13.30 – 17.00 น.เดินทางไปท่าเรือ อ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจการปฎิบัติงานควบคุมเรือประมงต่างชาติภายใต้มาตรการรัฐเจ้าของท่า และตรวจเรือประมงต่างประเทศ พร้อมตรวจการงานด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำ และการออกเอกสารเพื่อควบคุมการขนส่งสัตว์น้ำเพื่อไปโรงงาน/ ห้องเย็น

17.00 – 18.00 น.เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวตามวัน เวลา และสถานที่แจ้งไว้ข้างต้นจักขอบคุณยิ่ง

กรมประมง...เข้มมาตรการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่น หลังพบการระบาดหลายชนิด ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๖๐

จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น (Alien Species) ในประเทศไทยหลายสายพันธุ์ อาทิ ปลาซัคเกอร์ หอยเชอรี่ เต่าญี่ปุ่น รวมถึงปลาหมอสีคางดำ และปลาพีคอกแบส ที่ขณะนี้สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่สนใจของกระแสสังคม

ประมงยโสธรชวนเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเกษตรอินทรีย์ เผยมหัศจรรย์ไข่น้ำ แหล่งขุมทรัพย์ข้างถนน อาหารเกรดดี ทั่วไป—๔ ต.ค. ๖๐

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ประชาชนทั่วไปอาจเข้าใจเพียงว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ คือ การที่ไม่ใช้ยาและสารเคมีในการผลิตสัตว์น้ำ แต่อาจมองข้ามส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปที่มีกากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)

ภาครัฐเข้ม! จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 1 31 ต.ค นี้ ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๐

กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมง สามารถขอขึ้นทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38/1) และยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 –31 ตุลาคม2560 ณ

ประมงยโสธรโชว์ทีเด็ดวางแนวทางฟื้นความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่จัดโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

ภายใต้สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ กลับมีอีกหนึ่งความพยายามของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันและฟื้นคืนทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนชาวไทยทั้งน้ำจืด น้ำทะเล

ไทย..ประกาศชัดมุ่งมั่นขจัดอาชญากรรมประมง พร้อมเชิญประชาคมโลกแสดงจุดยืนร่วมกัน ณ การประชุม ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

ณ การประชุม The 3rd International Symposium on Fisheries Crime (FishCRIME2017) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย

ภาพข่าว: วันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 91 ปี ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

คุณสุชาดา พุทธเจริญ และคุณสมเกียรติ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมทีมเซลส์โรงแรมทีเค.พาเลซฯ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 91 ปี #ฝ่ายขาย#โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล &

เดอะมอลล์ ต้อนรับปิดเทอม ขอเชิญความสัมผัสอัศจรรย์แห่งพรรณปลา ในงาน เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

กลับมาสร้างความสุขต้อนรับปิดเทอมอีกครั้งกับงาน "เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ ครั้งที่ 14" จัดโดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมประมง,สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย, และบริษัท ไทยน้ำทิพย์

กรมประมง...ยันบังคับใช้ พรก. ฉบับใหม่ วอนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือภาครัฐ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๐

จากกรณีที่ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวถึง กฎหมายการประมงฉบับใหม่ของไทย ว่ามีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปเอื้อต่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) ไม่เหมาะสมกับสภาพการประมงของไทย โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวประมง นั้น นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(22 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๒๒ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 13.00 น. กรมประมง จัดเวทีแจงปลานิลไทยปลอดภัยบริโภคได้ไร้โรค ณ กรมประมง

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๒๑ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 13.00 น. กรมประมง จัดเวทีแจงปลานิลไทยปลอดภัยบริโภคได้ไร้โรค ณ กรมประมง

กรมประมง เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีวาง ปะการังเทียม ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

กรมประมง เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีวาง "ปะการังเทียม" ฟื้นทะเล-ชุมชนชีวิตคนชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และอ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

กรมประมง จัดเวทีแจงปลานิลไทยปลอดภัยบริโภคได้ไร้โรค ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

จากกรณีที่สื่อโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างว่าการเลี้ยงปลานิลมีระบบการเพาะเลี้ยงปลานิลทำลายธรรมชาติ มีไขมันไม่ดีในปริมาณสูง และมีสารตั้งต้นทำให้เกิดโรคมะเร็ง ตลอดจนมีการดัดแปลงตัดแต่งพันธุกรรมให้กลายเป็นปลานิล GMO

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(19 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๑๙ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 08.30 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ อบก. จัดงานสัมมนา

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๑๘ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 08.30 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ อบก. จัดงานสัมมนา

กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

ด้วยกรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560 ในหัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 กับงานวิจัยด้านประมง" โดยภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยที่น่าสนใจจำนวนกว่า 69 เรื่อง ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 39 เรื่อง และโปสเตอร์อีก

กรมประมง...โชว์งานวิจัยสุดเจ๋ง!!! เปลี่ยนเศษ หนังปลานิล เหลือทิ้ง เป็น คอลลาเจน ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๐

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า "ปลานิล" เป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจากข้อมูลในปี 2559 มีปริมาณผลผลิตปลานิลจากการเพาะเลี้ยงถึง 176,463 ตัน มีการส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์กว่า 7,975.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 598.5 ล้านบาท

กรมประมงเปิดโครงการธนาคารอนุบาลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลพ่อของแผ่นดิน ณ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๐

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ เขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก กรมประมงจัด "โครงการธนาคารอนุบาลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลพ่อของแผ่นดิน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญเยาวชน ร่วมเข้าประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ประเภทนักเรียน ในงาน ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมประมง, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย, และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วม "ประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ประเภทนักเรียน"

กรมประมงเตรียมคลอดกฎหมายปิดบัญชี หมอสีคางดำ เผยแผนตั้งค่าหัวลากตัวขึ้นบก ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

จากกรณีพบปลาหมอสีคางดำแพร่กระจายพันธุ์ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและกุ้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้กับผู้เลี้ยงปลาและกุ้ง ล่าสุดกรมประมงได้จัดวาระการประชุมเร่งด่วน

กรมประมง...ระดมทีมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา ล่าสุดพบความเสียหายด้านการประมงแล้ว 17 ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

กรมประมงเผยเหตุอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเซินกา (SONCA) ทำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเดือดร้อนแล้วกว่า 17 จังหวัด สร้างความเสียหายกว่า 148 ล้านบาท สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เกษตรฯ ร่วมกับ ศปมผ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมเจ้าท่า แถลงมาตรการคุมเข้มเรือประมงต่างชาติภายใต้มา ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวร่วมกับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงยึดเรือประมงIUU ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวร่วมกับ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน ผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และพล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

กรมประมงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ หวังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

"เกษตรอินทรีย์" มาใช้เป็นแนวทางสำคัญในการทำการเกษตรด้วยวิธีธรรมชาติบนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และอากาศ เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ นายมีศักดิ์

กรมประมงแจงแนวทางในการควบคุมการทำการประมง เพื่อลดอัตราการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๐

จากข่าวที่เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บังคับใช้ ม.57 พระราชกำหนดการประมง 2558 เพื่อยับยั้งการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน เนื่องจากเครื่องมือทำการประมงในประเทศไทยมีหลายชนิด และทุกชนิดมักมีสัตว์น้ำขนาดเล็กติดมาด้วย นั้น นายอดิศร พร้อมเทพ

ภาพข่าว: การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประมงประชารัฐ ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทย และหัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมด้วยดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายมีศักดิ์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 เทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้านักเคมีที่รักปลา ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกับ กรมประมง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงาน"วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29" เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา

15 มิ.ย. 30 ก.ย. 60 ปิดอ่าวไทย รูปตัว ก ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมประมงจัดพิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ บางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม

ภาพข่าว: สวก. และ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เบทาโกร ส่งเสริมเกษตรกร ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๐

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง (ซ้ายสุด) นางพรรณพิมล ชัญญานุว้ตร ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. (ที่ 2 จากซ้าย) และนายชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม