ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๙ น.

กรมบัญชี ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมบัญชี”

คลังเตรียมประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๑

คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ให้กรมบัญชีกลางนำเสนอกระทรวงการคลังประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๑

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๑

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่

กฎหมายเพิ่มเงินบำเหน็จดำรงชีพออกแล้ว ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๑

กรมบัญชีกลางรายงาน กฎหมายขยายเพดานเงินบำเหน็จดำรงชีพ เพิ่ม เป็น 400,000 บาท ให้ผู้รับบำนาญอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ออกแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็ขอเบิกได้เลย นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๑

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีผู้บริหารกรมบัญชีกลางร่วมในพิธี ณ โรมแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551

ภาพข่าว: รมช.คลัง เปิดสัมมนาโครงการ "การศึกษา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง" ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๑

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1) โครงการ “การศึกษา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง” โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพข่าว: รมช.คลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๑

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดิทางไปตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมซักถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายที่ต้องการให้แก่กรมบัญชีกลางไปดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช) แถลงข่าวในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กร ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๑

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ซักถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบาย ที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางดำเนินการ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจเยี่ยมกรมบัญ

บัญชีกลางศึกษาการรับสิทธิบำนาญร่วมกับ กบข. ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๑

กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิบำนาญ เพื่อให้ผู้รับบำนาญได้รับประโยชน์มากที่สุด นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้มีข้าราชการที่เป็นสมาชิกกอ

คลังปรับเพิ่มอัตราค่าเล่าเรียนปริญญาตรีให้เบิกได้ปีละ 20,000 บาท ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๑

กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ปรับเพิ่มอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีใหม่ สถานศึกษาของทางราชการ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 20,000 บาท ส่วนของเอกชนให้เบิกได้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน ปีละ 20,000 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชี

กรมบัญชีกลางชี้แจงการจ่ายเงินให้ ป.ป.ช. ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๑

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงการจ่ายเงินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายหลังจากที่รับเรื่องจากกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ซึ่งขอให้ระงับ การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นใด ให้กับ ป.

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน กม.บำเหน็จดำรงชีพ ใกล้คลอดแล้ว ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๑

กรมบัญชีกลาง รายงาน ได้ยืนยันแก้ไขร่างกฎกระทรวง ให้ผู้รับบำนาญ อายุ 65 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ จากบำนาญ 15 เท่า ไม่เกิน 200,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 400,000 บาท ให้ ครม. พิจารณาแล้ว คาดว่าจะประกาศกฎกระทรวงฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ และราย

กรมบัญชีกลางเดินสายชี้แจงไม่รอนสิทธิข้าราชการจากการใช้ พรบ.ใหม่ ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๑

กรมบัญชีกลาง เดินสายยืนยันสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือน จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าตอบแทน รวมทั้งเงินช่วยเหลือและสวัสดิการ ยังคงเดิม ส่วนภาระต่องบประมาณล่าส

กรมบัญชีกลางพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๑

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมด้านทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่ารักษ

เบิกจ่าย 8 เดือนสูงกว่าปีที่แล้ว คาดว่าเกินเป้า 94% ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๑

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ว่า ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 996,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.06 ของวงเงินงบประมาณ (1,660,000 ล้านบาท) สูงกว่าการเบิ

ภาพข่าว: รมช.คลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมบัญชีกลางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๕๑

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดระ

กรมบัญชีกลางโอนเงินโบนัสให้ส่วนราชการแล้ว ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๕๑

กรมบัญชีกลางได้โอนเงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ทุกส่วนราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2551 และโอนเงินรางวัลผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งยอดเงินที

กรมบัญชีกลางรอโอนเงินช่วยเหลือฯ โครงการเออรี่ทหาร 29 พ.ค. 2551 นี้ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๑

กรมบัญชีกลางรอโอนเงินช่วยเหลือฯ ให้ข้าราชการทหารที่เข้าโครงการเออรี่ เมื่อปลายปี2550 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 นี้ หลังประกาศใช้กฎหมายแล้ว นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ตามประกาศ พ.ร.บ.ใหม่ ใกล้ยุติ ย้ำหลักการทุกอย่างต้องไม่น้อยกว่าเดิม! ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๑

ก.พ. จับมือกรมบัญชีกลาง เร่งเดินหน้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ข้าราชการให้สอดคล้องกับพรบ.ฉบับใหม่ โดยระบุ ใกล้ได้ข้อยุติ พร้อมยืนยันทุกอย่างจะอยู่บนหลักการที่ต้องไม่น้อยลงกว่าเดิม ทั้งเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และเงินช่วยเหลือ

ระนองรักษ์เร่งผลักดันกฎหมายบำเหน็จดำรงชีพ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๑

รมช. ระนองรักษ์ จะผลักดันกฎหมายบำเหน็จดำรงชีพเข้า ครม.ในเร็ว ๆ นี้ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้หารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลางเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2551 และได้ข้อสรุปว่า จะสนับสนุนให้มีการขยายเพดานวงเงินบำเหน็จดำรง

ประกาศรายชื่อผู้ละทิ้งงาน 78 ราย ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๑

คลังจะประกาศรายชื่อผู้ละทิ้งงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 51 จำนวน 78 ราย ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุเศรษฐกิจซบ โดยผู้รับจ้างเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ารับงานกับหน่วยงานภาครัฐ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

ภาพข่าว: การประชุมศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๑

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ก.คลัง พร้อมด้วย น.ส. สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2551 ตาม พ.ร.บ

คลังใจดีให้ผู้รับบำนาญที่ถูกดำเนินคดีได้รับบำนาญเช่นเดิม ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๑

กระทรวงการคลังเสนอแก้ไขกฎหมายให้ผู้รับบำนาญที่ถูกศาลตัดสินให้จำคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต มีสิทธิได้รับเงินบำนาญหรือบำนาญตกทอดเหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้กฎหมายอยู่ระหว่างรอประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ฐานะโฆษกกรมบัญชีกลา

แบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลางใหม่ ยุบเลิกคลังอำเภอ 12 แห่ง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๑

ปรับโครงสร้างกรมบัญชีกลางใหม่ ยุบเลิกสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ 12 แห่ง มีผล 25 มกราคม 2551 เป็นต้นไป นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เสนอปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมบัญชีกลางใหม่ โดยยุบเลิกสำนัก

คลังปรับเพิ่มเงินบำเหน็จตกทอด ให้นำ ช.ค.บ. มารวมคูณ 30 เท่าด้วย ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๕๑

กรมบัญชีกลางเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคำนวณบำเหน็จตกทอดใหม่ โดยให้นำเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ มารวมกับบำนาญรายเดือน เพื่อคูณ 30 เท่า เป็นเงินบำเหน็จตกทอดด้วย พร้อมปรับเงินบำนาญพิเศษให้ผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพเมื่อรวมกับเงินบำนาญปกติแล้ว

ผู้รับบำนาญเตรียมรับเงินเพิ่ม 4% ทั่วไป—๔ ม.ค. ๕๑

กฎหมายเงินเพิ่ม 4% ของผู้รับบำนาญออกแล้ว กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ ผู้รับบำนาญทุกคน นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางชี้แจงว่า กฎหมายที่กำหนดให้จ่ายเงินเพิ่ม 4% ของผู้รับบำนาญได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30

ภาพข่าว: รมว.คลังต้อนรับคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ ทั่วไป—๓ ม.ค. ๕๑

นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2551 ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551

เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มอีกร้อยละ 6.75 ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๐

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 112,113 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.75 ของวงเงินงบประมาณ รวม 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 260,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.67 ของว

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๐

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550

ภาพข่าว: ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดงานเสวนาครบรอบ 10 ปี ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๐

นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา “10 ปี กสจ. มุ่งสู่มิติใหม่ในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เนื่องในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล