ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๐:๓๕ น.

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง”

แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้า ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๑

จากการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการคลังอย่างยั่งยืน" ในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มกราคม

บก. ผนึกความร่วมมือชาติอาเซียน ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสู่มาตรฐานสากล หุ้น—๑๕ พ.ย. ๖๐

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยธนาคารโลก (World Bank) จัดประชุมสัมมนาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นมาตรฐานสากล

บก.พร้อมจัดประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียน ครั้งที่ 2 หุ้น—๑๓ พ.ย. ๖๐

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประสานความร่วมมือกับธนาคารโลก (World Bank) จะจัดประชุมสัมมนาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ""การสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อผลลัพธ์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน""

ม.รามคำแหง จัดอบรม การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ที่ จ.ปราจีนบุรี ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๐

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๖๐

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีผู้บริหารร และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน

ม.รามคำแหง ได้รับประกาศเกียรติคุณ การตรวจสอบภายใน มาตรฐานระดับดี ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดับ "เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี"ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางคร ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินบริจาค ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3

ป.ป.ช. อีกหนึ่งมิติขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

วันนี้ (26 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีพลเอกประยุทธ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2559 ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๙

กองทุนพัฒนาสหกรณ์คว้า 2 รางวัลจากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งธนาคารกรุงไทยมาออกบูธเพื่อเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่สนใจร่วมลงทะเบียน ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๙

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กอช. ผนึกกำลังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เดินหน้าขยายผลประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เงินบำนาญสำหรับแรง ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๙

กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดพิธีลงนามและแถลงข่าวความร่วมมือที่จะเดินหน้าขยายผลการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์การออมกับ กอช. ไปยังแรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ภาพข่าว: ธนาคารทิสโก้ร่วมโครงการใช้สิทธิบำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ได้ของกรมบัญชีกลาง หุ้น—๒๘ เม.ย. ๕๙

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ซ้าย) และนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ บริเวณกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายยุทธนา หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2 รมว.ร่วมงานสัมมนา เตรียมความพร้อมสู่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Bidding ในงานก่อสร้าง บ้าน/คอนโด—๒๔ ก.ย. ๕๘

คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต คตช. รวมพลังกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จัดสัมมนา "เตรียมความพร้อมสู่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Bidding ในงานก่อสร้าง" ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ

ภาพข่าว: กรมโรงงานฯ รับรางวัลดีเด่น ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านบัญชีภาครัฐ ระดับดีเด่น ในพิธี "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11สิงหาคม

มอบรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการให้มีความเข็มแข็ง ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

กรมบัญชีกลาง จับมือ ธนาคารพาณิชย์ ชูแคมเปญ กู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน ทั่วไป—๕ ก.ค. ๕๔

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ไทย จัดพิธี ลงนามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้ มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมลดช่องว่างในการพึ่งพาเงินทุนนอกระบบ

โรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมมือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังทำ MOU ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเ สุขภาพ—๖ พ.ค. ๕๔

นายเบญจะ อาสนะเพชร ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3 และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนาม (MOU) ในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัว ณ

ภาพข่าว: EXIM BANK แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๒

ดร.อภิชัย บุญธีรวร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ขวา) ซึ่งเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้