ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๘:๓๓ น.

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11สิงหาคม

มอบรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการให้มีความเข็มแข็ง ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการบริหารการเงินการคลัง ในวันนี้ (26 ก.ย.) ว่า กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานกลางที่มีความสำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศของส่วนราชการที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดที่จะสามารถทำได้เพียงลำพัง แต่เกิดจากความร่วมมือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ภารกิจหนึ่งของกรมบัญชีกลางคือการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน กรมบัญชีกลางจึงจัดให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น โดยประเมินส่วนราชการใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภ

กรมบัญชีกลาง จับมือ ธนาคารพาณิชย์ ชูแคมเปญ กู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน ทั่วไป—๕ ก.ค. ๕๔

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ไทย จัดพิธี ลงนามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้ มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมลดช่องว่างในการพึ่งพาเงินทุนนอกระบบ

โรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมมือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังทำ MOU ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเ สุขภาพ—๖ พ.ค. ๕๔

นายเบญจะ อาสนะเพชร ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3 และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนาม (MOU) ในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัว ณ

ภาพข่าว: EXIM BANK แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๒

ดร.อภิชัย บุญธีรวร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ขวา) ซึ่งเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ลงนามร่วมกับ กรมบัญชีกลางและสปส.ในบันทึกข้อตกลงออก หุ้น—๒๔ มี.ค. ๕๒

นายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามร่วมกับ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ที่ 3

เคทีซีปลื้ม “บัตรเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ” ช่วยรัฐเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายฉลุย หุ้น—๑๖ มี.ค. ๕๒

นางสาวรัตนา ชลไพรพิมลรัตน์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวงเงินสินเชื่อ (Revolving Loans Business) “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การใช้บัตรเครดิตราชการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดี 118 ปี กรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๙ ต.ค. ๕๑

นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปานากรมบัญชีกลาง 118 ปี โดยมีนายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดการอบรม หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๐

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึก อบรม "หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง" โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังร่วมมือทางวิชาการกับ ม.หอการค้าไทย ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๕๐

นายอุทิศ ธรรมวาทิน รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกับศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจรวมทั้งการพัฒนาบุคลา

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ทั่วไป—๖ ต.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชี้แจงวิธีการปฏิบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กล่าวคือต้องยื่นเบิกภายใน ๑ ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางลงนามข้อตกลงใช้บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานราชการ หุ้น—๘ ส.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--บัตรกรุงไทย นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ นางสาวรัตนา ชลไพรพิมลรัตน์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย Revolving Loans "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงน