กรมทางหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมทางหลวง” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/ กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง โดย สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด th-TH Thu, 19 Sep 2019 13:06:30 +0700 ธ.กรุงไทย กรมทางหลวง แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่ http://www.newswit.com/fin/2019-05-28/3860ce273ed641871be10212782ee4a0/ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่ ที่สามารถเติมเงินบัตร M-PASS ด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ http://www.newswit.com/fin/2019-05-28/3860ce273ed641871be10212782ee4a0/ Tue, 28 May 2019 14:29:13 +0700 กรุงไทยเพิ่มความล้ำแอป M-PASS ของกรมทางหลวง เติมเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ http://www.newswit.com/fin/2019-05-28/d8f6625b297ba7e2321ac60e4b49e4d9/ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่ ที่สามารถเติมเงินบัตร M-PASS ด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ http://www.newswit.com/fin/2019-05-28/d8f6625b297ba7e2321ac60e4b49e4d9/ Tue, 28 May 2019 11:43:02 +0700 วสท. เชิญอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น(Inspector)จ.สุราษฎร์ธานี และ เชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/f43ba0b14554781227ddaeeb650757de/ ยกระดับวิศวกรรมงานทางประเทศไทยและมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วไทย กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญร่วม โครงการฝึกอบรมอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) หลักสูตร 3 วัน http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/f43ba0b14554781227ddaeeb650757de/ Wed, 22 May 2019 11:05:00 +0700 ทช. ร่วมกับ วสท. เดินหน้าปีที่ 2 โครงการยกระดับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางทั่วประเทศ http://www.newswit.com/gen/2019-05-13/1f7500eff5336ad6b37ed1f25bdce0ad/ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เดินหน้าปีที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม http://www.newswit.com/gen/2019-05-13/1f7500eff5336ad6b37ed1f25bdce0ad/ Mon, 13 May 2019 9:36:40 +0700 ยผ. ร่วมมือ ทช. ลงนาม MOU ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/a4cbc19db2750ca6ea464fd119827ead/ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการร่วมกันด้านการให้บริการแผนที่ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/a4cbc19db2750ca6ea464fd119827ead/ Fri, 03 May 2019 15:17:53 +0700 วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท จัดอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น 4ภาค ที่สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่, นครราชสีมา กทม. http://www.newswit.com/gen/2019-02-07/2cab6174e86f9ba9639cdf2b72facdbe/ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผนึกความร่วมมือกับ กรมทางหลวงชนบท จัดงานอบรม เรื่อง ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสู่การเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล http://www.newswit.com/gen/2019-02-07/2cab6174e86f9ba9639cdf2b72facdbe/ Thu, 07 Feb 2019 17:17:04 +0700 วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท จัดอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น 4ภาค ที่สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่, นครราชสีมา กทม. http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/b8dcd7e937ab4f003afe3b5739a3a59d/ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผนึกความร่วมมือกับ กรมทางหลวงชนบท จัดงานอบรม เรื่อง ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสู่การเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/b8dcd7e937ab4f003afe3b5739a3a59d/ Wed, 06 Feb 2019 16:35:38 +0700 วสท.ระดมความคิดเสนอรัฐ สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยในตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ได้อย่างไร http://www.newswit.com/gen/2018-12-26/a62f2bc8b607cc09184cb63a5f4a1268/ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระดมความคิดเห็น เรื่อง สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทยในตลาดโลก จากหลายภาคส่วน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กปท.) สำนักวิจัยพัฒนา กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท http://www.newswit.com/gen/2018-12-26/a62f2bc8b607cc09184cb63a5f4a1268/ Wed, 26 Dec 2018 13:57:39 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมยาง http://www.newswit.com/gen/2018-11-28/db8eec44be28b3ba4480c4ef996fdeaa/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือการกำหนดแบบก่อสร้างกลางและคู่มือการทำถนนผสมยางพารา(ซอยซีเมนต์) เพื่อใช้สำหรับทำถนนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การยางแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมทางหลวง http://www.newswit.com/gen/2018-11-28/db8eec44be28b3ba4480c4ef996fdeaa/ Wed, 28 Nov 2018 17:32:29 +0700 ภาพข่าว: 3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี กับอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ http://www.newswit.com/gen/2018-11-21/09ec1168e1263876eae4c5dc4079183a/ นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง โดยมีผู้บริหารระดับสูงบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย นางสาววารินทร์ จงสมสุข http://www.newswit.com/gen/2018-11-21/09ec1168e1263876eae4c5dc4079183a/ Wed, 21 Nov 2018 14:12:12 +0700 ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ http://www.newswit.com/gen/2018-11-20/a50347de318cc76f3f80422c816e8be0/ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท http://www.newswit.com/gen/2018-11-20/a50347de318cc76f3f80422c816e8be0/ Tue, 20 Nov 2018 17:09:40 +0700 เมกาบางนา และกรมทางหลวง ยกระดับความสุขให้ชาวบางนา สร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่ สะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทาง http://www.newswit.com/gen/2018-11-02/fe38c2933e0fa7bd38a03c410d369ff0/ ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดย บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด มอบเงินจำนวน 95 ล้านบาท ให้กับ กรมทางหลวง เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่ในเขตทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา ตราด ช่วงกิโลเมตรที่ 7 http://www.newswit.com/gen/2018-11-02/fe38c2933e0fa7bd38a03c410d369ff0/ Fri, 02 Nov 2018 11:59:22 +0700 เลขา สพฉ.เสียใจวิศวกรโยธา กรมทางหลวงวูบเสียชีวิต เปิดสถิตินำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภาวะโรคหัวใจตั้งแต่ปี 60 ถึงปัจจุบัน กว่า 3 แสนราย http://www.newswit.com/food/2018-10-11/f8402104fd66b4d4928a8145588d568a/ เลขา สพฉ.เสียใจกรณี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวงวูบและเสียชีวิตขณะออกรายการโทรทัศน์ ระบุโรคหัวใจเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินในลำดับต้นๆที่คร่าชีวิตคนไทย พร้อมเปิดสถิติการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยภาวะโรคหัวใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันมีกว่า 3 แสนราย http://www.newswit.com/food/2018-10-11/f8402104fd66b4d4928a8145588d568a/ Thu, 11 Oct 2018 15:32:21 +0700 วสท.พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง จังหวัดระยอง รองรับ EEC http://www.newswit.com/prop/2018-09-21/891a2c2fd68106633398b198ee508102/ ตอบรับแผนการพัฒนาโลจิสติกส์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทางหลวงชนบท จัดงาน โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector : Road Safety Auditor) รุ่นที่ 8 จ.ระยอง ณ http://www.newswit.com/prop/2018-09-21/891a2c2fd68106633398b198ee508102/ Fri, 21 Sep 2018 14:22:48 +0700 วสท. เปิดโครงการพัฒนา ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น จ.นครศรีธรรมราช http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/e610a649f48c113f91035585c18114e9/ โครงข่ายโลจิสติกส์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จะมีบทบาทเชื่อมต่อและพัฒนาอนาคตประเทศวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท เปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/e610a649f48c113f91035585c18114e9/ Wed, 22 Aug 2018 15:38:36 +0700 วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เปิดงานสัมมนา ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) Road Safety Auditor รุ่นที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2018-07-31/d06426ff37b01b7066a5b09b999e6594/ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทางหลวงชนบท โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) : Road Safety Auditor รุ่นที่ 6 ณ.โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ http://www.newswit.com/gen/2018-07-31/d06426ff37b01b7066a5b09b999e6594/ Tue, 31 Jul 2018 15:26:42 +0700 วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครเข้าโครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ระยอง, น่าน และอยุธยา http://www.newswit.com/gen/2018-07-26/d79001d4750d9cbad2aa29aa8214e245/ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมาตรฐานความปลอดภัยงานทางของประเทศไทยสู่ยุค 4.0 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทางหลวงชนบท เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ใน 3 จังหวัด คือ จ.ระยอง http://www.newswit.com/gen/2018-07-26/d79001d4750d9cbad2aa29aa8214e245/ Thu, 26 Jul 2018 11:56:34 +0700 ภาพข่าว: นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/75705837bbd8b1da6f91bcc5a63081ca/ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง รุ่นที่ 3 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสุจิณ มั่งนิมิตร http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/75705837bbd8b1da6f91bcc5a63081ca/ Mon, 16 Jul 2018 14:38:03 +0700 ภาพข่าว: บูรณาการงานวางท่อ http://www.newswit.com/gen/2018-07-04/748e1f0d483ab15b72e2c35b5c1ee3fa/ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง งานวางท่อในเขตทางหลวงชนบท http://www.newswit.com/gen/2018-07-04/748e1f0d483ab15b72e2c35b5c1ee3fa/ Wed, 04 Jul 2018 16:27:49 +0700 กปภ. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท http://www.newswit.com/gen/2018-07-04/c15f3d3f14923779d85b19d299644a01/ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการบูรณาการแนวทางการวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรฐาน การวางท่อในเขตทางหลวงชนบท http://www.newswit.com/gen/2018-07-04/c15f3d3f14923779d85b19d299644a01/ Wed, 04 Jul 2018 15:56:33 +0700 ภาพข่าว: SVL Group ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนางานขนส่งอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ http://www.newswit.com/gen/2018-06-22/01ae834f5fa36bf5beb219d4f2ef5d70/ นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนภาครัฐ อาทิ กรมทางหลวงชนบท ผู้แทน สภ.บางสะพาน นักธุรกิจในพื้นที่ ฯลฯ และผู้บริหาร http://www.newswit.com/gen/2018-06-22/01ae834f5fa36bf5beb219d4f2ef5d70/ Fri, 22 Jun 2018 13:59:21 +0700 นิสสัน ส่งมอบ นาวารา จำนวน 152 คัน ให้กรมทางหลวง http://www.newswit.com/auto/2018-06-11/eeef8cca8806a798e8e2029ada7ba44a/ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบรถยนต์ นิสสัน นาวารา ใหม่ รุ่นปี 2018 จำนวน 152 คันให้กับ กรมทางหลวง เพื่อใช้ในกิจกรรมภายในของกรมฯ ณ สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวง ถนน แจ้งวัฒนะ นายรัฐการ จูตะเสน รองประธานสายงานขาย http://www.newswit.com/auto/2018-06-11/eeef8cca8806a798e8e2029ada7ba44a/ Mon, 11 Jun 2018 13:30:59 +0700 ทิปโก้ ร่วมรณรงค์ป้องกัน - ลดอุบัติเหตุบนถนน ส่งต่อความสุข เพิ่มความสดชื่น ได้รับผลตอบรับดี http://www.newswit.com/gen/2018-04-20/be15e97dcd4ba3e182801fbf9b40ef05/ เมื่อเร็วๆนี้ น้ำผลไม้ทิปโก้ ได้ร่วมกับองค์กรเอกชน -หน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานเขตทวีวัฒนา, สถานีตำรวจ, หมวดทางหลวงบางแค กรมทางหลวง, สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ,ศูนย์บริการสาธารณสุข http://www.newswit.com/gen/2018-04-20/be15e97dcd4ba3e182801fbf9b40ef05/ Fri, 20 Apr 2018 13:40:08 +0700 AutoQuiks จัดกิจกรรม สงกรานต์นี้ รถพร้อมใช้ เช็คให้ฟรี 50 รายการ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก http://www.newswit.com/auto/2018-04-09/9bfbc83ef8d2ef38c82599d9d82b8424/ คุณอิศระ วัชโรทยางกูร รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง AutoQuiks เข้าร่วมกิจกรรมกรมขนส่งทางบกและกรมทางหลวง ขานรับนโยบายพร้อมให้บริการตรวจสภาพรถฟรี 50 รายการ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยมีคุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ http://www.newswit.com/auto/2018-04-09/9bfbc83ef8d2ef38c82599d9d82b8424/ Mon, 09 Apr 2018 10:30:07 +0700 วสท.ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท จัดโครงการอบรมใน กทม.และต่างจังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit System -RSAS) http://www.newswit.com/prop/2018-03-19/192864442578d076cb0842d6f0bcb8c2/ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งที่ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนและประเทศชาติ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เปิดอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง Road Safety Audit http://www.newswit.com/prop/2018-03-19/192864442578d076cb0842d6f0bcb8c2/ Mon, 19 Mar 2018 14:47:28 +0700 กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญชาวมุกดาหารร่วมสรุปทางเลือกถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2018-02-12/46aef3a0c15b09b79c7343aca7f60720/ กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2 เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบ http://www.newswit.com/gen/2018-02-12/46aef3a0c15b09b79c7343aca7f60720/ Mon, 12 Feb 2018 12:24:12 +0700 มจธ. ร่วม กรมทางหลวง ศึกษาลดความเสี่ยงอุบัติเหตุการชนท้าย บนถนนพระราม 2 หมายเลข 35 ผลักดันเป็นมาตรฐานที่ใช้ได้จริง ทุนวิจัยโดย สสส. http://www.newswit.com/gen/2018-02-07/7f798e0e8f51320913a17a25bdabcac1/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกรมทางหลวง ศึกษาการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้าย บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี ปากท่อ บริเวณ กม.23+200 - กม.28+309 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร http://www.newswit.com/gen/2018-02-07/7f798e0e8f51320913a17a25bdabcac1/ Wed, 07 Feb 2018 10:52:04 +0700 วสท.ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท ยกระดับวิศวกรรมทางและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยตามระบบสากล RSAS http://www.newswit.com/prop/2018-02-01/981d9154b7bce7e01e6e796ee8913798/ ทางหลวงชนบทซึ่งปัจจุบันมีความยาวทั้งประเทศรวม 45,000 กิโลเมตร เปรียบเสมือนเส้นโลหิตฝอยที่หล่อเลี้ยงท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศและเชื่อมต่อชุมชนทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม http://www.newswit.com/prop/2018-02-01/981d9154b7bce7e01e6e796ee8913798/ Thu, 01 Feb 2018 17:49:44 +0700 ทางหลวงชนบท ฟังความเห็นคน คำอาฮวน-โพนทราย ขยายถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2018-01-15/d4acfd27fdb0991e495e0cdae4a93b97/ กรมทางหลวงชนบท วางแผนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน เตรียมออกแบบ ถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบและแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนสาย มห.3019 แยก http://www.newswit.com/gen/2018-01-15/d4acfd27fdb0991e495e0cdae4a93b97/ Mon, 15 Jan 2018 9:04:32 +0700