กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5/ อีซูซุร่วมแก้ไขปัญหาน้ำ ณ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้ จังหวัดลำพูน ส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 34 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของการดำเนินโครงการเพื่อสังคม "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th-TH Fri, 19 Jul 2019 15:46:34 +0700 อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 31 แก่โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน http://www.newswit.com/gen/2018-09-06/0e90c39b835c27dbfb7fa5a70e497887/ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด http://www.newswit.com/gen/2018-09-06/0e90c39b835c27dbfb7fa5a70e497887/ Thu, 06 Sep 2018 16:48:58 +0700 ภาพข่าว: สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2018-08-14/2f516d596d44d4722794707205bce080/ จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาล ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยมี พรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (ส.น.ส.) วิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการ http://www.newswit.com/gen/2018-08-14/2f516d596d44d4722794707205bce080/ Tue, 14 Aug 2018 12:52:44 +0700 ซีพีเอฟ ได้การรับรองฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ ตอกย้ำการผลิตอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ http://www.newswit.com/gen/2018-08-03/17679fec5dc6e4f99a4b74b311b44758/ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) แก่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้กับโรงงาน 2 แห่ง http://www.newswit.com/gen/2018-08-03/17679fec5dc6e4f99a4b74b311b44758/ Fri, 03 Aug 2018 15:47:34 +0700 กรมฝนหลวงฯ จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รองรับความต้องการใช้น้ำในภาวะวิกฤติ http://www.newswit.com/gen/2018-07-09/abb4abe9b43416d3a5b5212b57b821be/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป วันที่ 5 กรกฎาคม http://www.newswit.com/gen/2018-07-09/abb4abe9b43416d3a5b5212b57b821be/ Mon, 09 Jul 2018 9:30:51 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จับมือบริหารน้ำ http://www.newswit.com/gen/2018-07-06/1bcd0bd68138867883cd3141ae7bf044/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการน้ำบาดาล ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2018-07-06/1bcd0bd68138867883cd3141ae7bf044/ Fri, 06 Jul 2018 15:35:26 +0700 กรมฝนหลวงฯ จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รองรับความต้องการใช้น้ำในภาวะวิกฤติ http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/6cd32b808b1ec04bb8ef90ca4f271ec0/ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป วันที่ 5 http://www.newswit.com/gen/2018-07-05/6cd32b808b1ec04bb8ef90ca4f271ec0/ Thu, 05 Jul 2018 15:09:16 +0700 ภาพข่าว: อีซูซุส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 29 ช่วยโรงเรียนบ้านเนินมะค่า อุทัยธานี ให้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2018-05-17/e947a06a919fec37f73c1c2e06bc2e45/ กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. อะคิระ ทาเบตะ Executive Officer บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณสำเริง สโมทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 http://www.newswit.com/gen/2018-05-17/e947a06a919fec37f73c1c2e06bc2e45/ Thu, 17 May 2018 16:20:51 +0700 อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ปีที่ 6 สานต่อ น้ำใจ ส่งมอบ น้ำสะอาด แห่งที่ 29 ในจังหวัดอุทัยธานี http://www.newswit.com/gen/2018-05-17/a8b90a28d16c1f3e1ae94a1aad3cd65b/ กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่เหล่านักเรียน-ครู และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประเดิมที่แรกของปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี http://www.newswit.com/gen/2018-05-17/a8b90a28d16c1f3e1ae94a1aad3cd65b/ Thu, 17 May 2018 14:56:49 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ทส. ผลักดัน น้ำบาดาล และทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-04-27/225a8ddc10e55e2b651578539f13ee95/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเต็มที่ http://www.newswit.com/gen/2018-04-27/225a8ddc10e55e2b651578539f13ee95/ Fri, 27 Apr 2018 13:53:34 +0700 น้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 6 จังหวัดภาคอีสานตอนบน http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/e798984dd918cc8dfedb057368ab4cbd/ จากการที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในระดับกระทรวง เตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/e798984dd918cc8dfedb057368ab4cbd/ Wed, 04 Apr 2018 15:35:31 +0700 ภาพข่าว: กปภ. ร่วมมือ 4 ภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/d88b70d237614fa82e6e26affe35c9c8/ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/d88b70d237614fa82e6e26affe35c9c8/ Wed, 04 Apr 2018 10:37:46 +0700 ร.ร.ชุมชนบ้านวังไทร ยกระดับ น้ำบาดาลโรงเรียน พัฒนาสู่ น้ำบาดาลเพื่อชุมชน http://www.newswit.com/gen/2018-04-03/0e282879b10ef24f51c02fc4253f423e/ แม้โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก จะอยู่ติดถนนใหญ่ แต่ในอดีตที่ผ่านมาโรงเรียนดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ใกล้อำเภอเมืองก็ตาม และเนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทำให้จำนวนนักเรียนมีมาก http://www.newswit.com/gen/2018-04-03/0e282879b10ef24f51c02fc4253f423e/ Tue, 03 Apr 2018 17:40:28 +0700 ปตท. ร่วมสนับสนุนโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/cf733ebd66c01b6a93b1a5b06bb247e7/ วันนี้ (2 เม.ย. 2561) พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/cf733ebd66c01b6a93b1a5b06bb247e7/ Mon, 02 Apr 2018 15:26:21 +0700 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล 89 แห่ง ทั่วประเทศ หนุนโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/73067830fbb42fb6f82e280d705d501b/ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล พร้อมด้วย พลเอกสสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/73067830fbb42fb6f82e280d705d501b/ Mon, 02 Apr 2018 13:51:45 +0700 กปภ. ร่วมมือกองทัพบก เร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/857aa7564bd34d1d9d368ef1260b2ca9/ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2561 พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/857aa7564bd34d1d9d368ef1260b2ca9/ Mon, 02 Apr 2018 11:20:41 +0700 ส.อ.ท. ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำร่องอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคกลางบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-12-20/491eab1240e688306ff9500b1c4d39d1/ ?สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาค-กลาง : การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง http://www.newswit.com/gen/2017-12-20/491eab1240e688306ff9500b1c4d39d1/ Wed, 20 Dec 2017 18:01:06 +0700 อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 28 ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดสู่โรงเรียนบ้านนาทาม จังหวัดมุกดาหาร http://www.newswit.com/auto/2017-12-21/fb10821b9399ce60f92778f5d7c471fc/ กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ฮารุกิ อูเมซาวะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. ฮิโรโอมิ ฟุกุโอกะ รองประธานบริหาร บริษัท http://www.newswit.com/auto/2017-12-21/fb10821b9399ce60f92778f5d7c471fc/ Thu, 21 Dec 2017 15:21:00 +0700 ทส. เปิดโครงการมวลชนสัญจร 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ สร้าง เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ http://www.newswit.com/gen/2017-12-21/dde36b4e5f4f0d5bd2a3f165b38fd9d4/ เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล (อสรน.) กว่า 100 ราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ ครั้งที่ 12 ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมระดมความคิดเห็นและนำผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1-11 ในแต่ละจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2017-12-21/dde36b4e5f4f0d5bd2a3f165b38fd9d4/ Thu, 21 Dec 2017 9:32:14 +0700 สื่อสัญจร น้ำบาดาลคลายทุกข์ สร้างสุขให้ประชาชน http://www.newswit.com/gen/2017-12-18/981e8895d1cf10aea19698986793e545/ นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ได้รับมอบหมายจาก ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร น้ำบาดาลคลายทุกข์ http://www.newswit.com/gen/2017-12-18/981e8895d1cf10aea19698986793e545/ Mon, 18 Dec 2017 11:49:31 +0700 ภาพข่าว: วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คว้าแชมป์ Clip VDO คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/bdee3cf68b4c215d059e8cc325eec323/ ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด Clip VDO คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล ในกิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/bdee3cf68b4c215d059e8cc325eec323/ Mon, 27 Nov 2017 10:37:49 +0700 ภาพข่าว: อ.อ.ป.ร่วมยินดีและบริจาคเงินสมทบกองทุนฯกับกรมฯน้ำบาดาลในวันสถาปนาฯ http://www.newswit.com/gen/2017-10-09/7e0232bb52c0c475f68970c30bcbd3df/ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางวันทนา เขียวสด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะพนักงานไปร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้กับ ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ http://www.newswit.com/gen/2017-10-09/7e0232bb52c0c475f68970c30bcbd3df/ Mon, 09 Oct 2017 14:29:33 +0700 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชวนประกวดคลิปวีดีโอ คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท http://www.newswit.com/gen/2017-09-25/119e3f31eaad40154a4f33aacf4fe457/ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาแหล่งน้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2017-09-25/119e3f31eaad40154a4f33aacf4fe457/ Mon, 25 Sep 2017 16:58:23 +0700 อีซูซุส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด แก่โรงเรียนบ้านห้วยหว้า จ.ชัยภูมิ เป็นแห่งที่ 26 ในโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต http://www.newswit.com/gen/2017-08-25/370e8a7353f9bbfb6ecb4f81ec432e1b/ กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย มร. ทาคาชิ คิคุจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2017-08-25/370e8a7353f9bbfb6ecb4f81ec432e1b/ Fri, 25 Aug 2017 16:56:25 +0700 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชวนประกวดคลิปวีดีโอ คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท http://www.newswit.com/gen/2017-08-21/8f0fdca41bdbab4562bf59a0e6e6bf85/ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชวนคนรุ่นใหม่รวมส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด ในกิจกรรม เครือข่ายรักน้ำบาดาล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้ น้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2017-08-21/8f0fdca41bdbab4562bf59a0e6e6bf85/ Mon, 21 Aug 2017 14:46:43 +0700 ภาพข่าว: กปภ.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนาม MOU http://www.newswit.com/gen/2017-07-17/5e9ca1a2d402d4acbb00736994f0f80e/ นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-07-17/5e9ca1a2d402d4acbb00736994f0f80e/ Mon, 17 Jul 2017 9:08:30 +0700 กปภ. ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนาม MOU ลดผลกระทบการใช้น้ำบาดาลในเขตพื้นที่บริการประปา http://www.newswit.com/gen/2017-07-11/b75e3d448bcf5bcce2185f1980d1763e/ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการการใช้น้ำบาดาลและน้ำประปาในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 http://www.newswit.com/gen/2017-07-11/b75e3d448bcf5bcce2185f1980d1763e/ Tue, 11 Jul 2017 15:30:46 +0700 อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต เป็นปีที่ 5 สู่โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.newswit.com/gen/2017-06-26/191e6a7ed3638f4487c80cbe1eac7ed7/ กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาด http://www.newswit.com/gen/2017-06-26/191e6a7ed3638f4487c80cbe1eac7ed7/ Mon, 26 Jun 2017 17:39:38 +0700 น้ำบาดาลเตือนเกษตรกร ทรุดบ่อ อย่าประมาท ยึดหลัก 3ต 1จ ลดความเสี่ยง ชีวิตปลอดภัย http://www.newswit.com/gen/2017-04-20/daf5f0451b4371717866a0e89c3e4406/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตือนประชาชนและเกษตรกรทำ ทรุดบ่อ อย่าประมาท อาจขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในบ่อลึกได้ ย้ำขอให้จำหลัก 3ต 1จ (ตรวจสอบก๊าซ เติมอากาศ เตรียมอุปกรณ์ และเจาะบ่อใหม่) คือ http://www.newswit.com/gen/2017-04-20/daf5f0451b4371717866a0e89c3e4406/ Thu, 20 Apr 2017 14:10:23 +0700