กรมการข้าว ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมการข้าว” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/ ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประภัตรลุยอีสานมอบถุงยังชีพ "ประภัตร" ลุยอีสาน 3 จว. มอบถุงยังชีพ-เสบียงอาหารสัตว์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ย้ำรัฐบาลเร่งช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นายขจร th-TH Mon, 23 Sep 2019 12:31:33 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน หนุน MOU เกษตรอัจฉริยะ เป็นต้นแบบให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เน้นเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-09-20/372f66b912369c457dc49850ee204484/ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายอนันท์ http://www.newswit.com/gen/2019-09-20/372f66b912369c457dc49850ee204484/ Fri, 20 Sep 2019 16:23:04 +0700 กรมการข้าว หวั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดซ้ำเติมชาวนา กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/d5ed2a35e9b79f0f390df785c2ea9e30/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลานี้ ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายให้แก่ชาวนาเป็นจำนวนมาก กรมการข้าวจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลชาวนาอย่างใกล้ชิด ทั้งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย http://www.newswit.com/gen/2019-09-16/d5ed2a35e9b79f0f390df785c2ea9e30/ Mon, 16 Sep 2019 16:32:28 +0700 เกษตรฯ แจงเหตุราคาข้าวเหนียวแพงเนื่องจากผลผลิตลดลง http://www.newswit.com/gen/2019-08-26/5637d1dd9b5342577acfd33beae30f36/ กรมการข้าวระบุ เหตุราคาข้าวเหนียวปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะชาวนาปลูกน้อยลงและผลกระทบจากภัยแล้ง ข้าวเหนียวในสต็อกของโรงสีขายหมดเกลี้ยง ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมาก นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว http://www.newswit.com/gen/2019-08-26/5637d1dd9b5342577acfd33beae30f36/ Mon, 26 Aug 2019 13:23:41 +0700 กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัว โครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว หวังผลักดัน Smart Farmer สร้างข้าวปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ชุมชนในฐานะทูตความปลอดภัยด้านข้าว http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/35dc00e071a585b926232d89c84cc78a/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้าง Smart Farmer สู่การเป็นทูตความปลอดภัยด้านข้าว (Rice Safe Use Ambassador) โครงการทูตความปลอดภัยด้านข้าว กับนายวีรพล เจริญพานิช ผู้บริหารประจำประเทศไทย และเวียดนาม http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/35dc00e071a585b926232d89c84cc78a/ Thu, 15 Aug 2019 8:40:57 +0700 กรมการข้าวแนะนาเทคนิคการตัดใบข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาหว่าน http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/63dbcc6af5e75f0fbe1d11206405fefb/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า พื้นที่การทำนาของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกแบบปักดำมาเป็นการหว่านข้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาแรงงานและความต้องการลดต้นทุนการผลิต http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/63dbcc6af5e75f0fbe1d11206405fefb/ Wed, 07 Aug 2019 10:16:55 +0700 ภาพข่าว: เปิดงานสัมมนา Agri Forum 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-08-01/456ff490c64a0cf2f3b80b615ab0d044/ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา ภายใต้แนวคิด The World of Unburnt Farm จัดโดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมการข้าว http://www.newswit.com/gen/2019-08-01/456ff490c64a0cf2f3b80b615ab0d044/ Thu, 01 Aug 2019 9:17:44 +0700 มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10 http://www.newswit.com/gen/2019-07-30/9b141611c8a6e6aaaabed59ddbb04fcd/ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2019-07-30/9b141611c8a6e6aaaabed59ddbb04fcd/ Tue, 30 Jul 2019 11:27:42 +0700 กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 พันธุ์ 10,000 ตันช่วยชาวนาผู้ประสบภัยแล้ง http://www.newswit.com/gen/2019-07-24/3f8a85890379aca03e8e9528fac3897a/ กรมการข้าวพร้อมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาที่ประสบภัยแล้งปลูกใหม่ เป็นข้าวเจ้า 10 พันธุ์ รวม 10,000 ตัน แนะปลูกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ไม่เช่นนั้นจะสิ้นสุดฤดูฝนก่อนข้าวออกรวง นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า http://www.newswit.com/gen/2019-07-24/3f8a85890379aca03e8e9528fac3897a/ Wed, 24 Jul 2019 15:34:42 +0700 กรมการข้าวแนะชาวนารับมือฝนทิ้งช่วง ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง http://www.newswit.com/gen/2019-07-08/720a4965e97d67f9cdc5e15359c703fa/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ได้ออกเตือนเกษตรกรถึงการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-07-08/720a4965e97d67f9cdc5e15359c703fa/ Mon, 08 Jul 2019 16:04:41 +0700 กรมการข้าวกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลชาวนาอย่างใกล้ชิด บริเวณพื้นที่ผลกระทบพายุ มูน (Mun) http://www.newswit.com/gen/2019-07-03/47762fddd11a08a76dd8728c26b6293c/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือน เรื่อง พายุ มูน (Mun) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งระหว่างประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีน ในช่วงวันที่ 3-4 ก.ค. 62 http://www.newswit.com/gen/2019-07-03/47762fddd11a08a76dd8728c26b6293c/ Wed, 03 Jul 2019 15:19:07 +0700 คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการดำเนินงาน ปี 2562/63 http://www.newswit.com/gen/2019-06-13/ef87b3a574130e813dff30e07f0917cd/ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ กรมการข้าว ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข http://www.newswit.com/gen/2019-06-13/ef87b3a574130e813dff30e07f0917cd/ Thu, 13 Jun 2019 13:39:58 +0700 กระทรวงเกษตรฯ นำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา พบ รมว. เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี62 http://www.newswit.com/gen/2019-06-07/4df54cb2fd333e35de2731123c4b9770/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาทั่วประเทศ จำนวน 250 คน เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร http://www.newswit.com/gen/2019-06-07/4df54cb2fd333e35de2731123c4b9770/ Fri, 07 Jun 2019 10:31:46 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ http://www.newswit.com/gen/2019-06-06/57eb5e95ef96c3b7a136b3587a7e6eeb/ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร http://www.newswit.com/gen/2019-06-06/57eb5e95ef96c3b7a136b3587a7e6eeb/ Thu, 06 Jun 2019 10:48:34 +0700 นวัตกรรมจากข้าวทับทิมชุมแพ สู่เครื่องสำอางลดริ้วรอย http://www.newswit.com/evnt/2019-06-05/34e5faccf671f6f9115a8228c3a4ed10/ กรมการข้าวนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว Ruby rice perfection skin kit งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้านอนุมูลอิสระ คงความอ่อนเยาว์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง โฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ http://www.newswit.com/evnt/2019-06-05/34e5faccf671f6f9115a8228c3a4ed10/ Wed, 05 Jun 2019 16:55:18 +0700 ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมงานแถลงข่าวกรมการข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 นี้ http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/38c7425cf74f47dc57b53fb8e627a984/ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าววันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/38c7425cf74f47dc57b53fb8e627a984/ Fri, 31 May 2019 9:46:25 +0700 มารู้จักมะลิดำหนองคาย 62 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคล พบสารต้านอนุมูลอิสระสูง พร้อมเปิดตัวในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2019-05-24/ce66a0890052d65ea393295174e5d27a/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดทำโครงการ พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ จำนวน 5 http://www.newswit.com/gen/2019-05-24/ce66a0890052d65ea393295174e5d27a/ Fri, 24 May 2019 13:26:53 +0700 กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 62 http://www.newswit.com/gen/2019-05-10/59cc502e7c2dd2499a911e6525aa48ea/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จึงได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ขึ้น http://www.newswit.com/gen/2019-05-10/59cc502e7c2dd2499a911e6525aa48ea/ Fri, 10 May 2019 15:27:06 +0700 เปิดพันธุ์ข้าวใหม่ 5 พันธุ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ พร้อมจัดแสดงในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62 http://www.newswit.com/gen/2019-05-08/8929cb967ef6da44075313d04c3c466e/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดทำโครงการ พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ จำนวน 5 http://www.newswit.com/gen/2019-05-08/8929cb967ef6da44075313d04c3c466e/ Wed, 08 May 2019 16:59:24 +0700 ข้าวนอกนา ตื่นตากับเรื่องราวของข้าว ที่คุณอาจไม่เคยรู้! http://www.newswit.com/gen/2019-05-07/90d17acca0884f911af24e20303ff6df/ ซีคอนสแควร์ ร่วมกับ กรมการข้าว จัดงาน ข้าวนอกนา ตื่นตากับเส้นทางของ ข้าว ที่เป็นมากกว่าที่เห็น กับไอเดียสุดสร้างสรรค์ที่สามารถนำส่วนต่างๆของข้าวไปต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าแปรรูปที่น่าทึ่ง และมาทำความรู้จักกับ ข้าวชื่อแปลก http://www.newswit.com/gen/2019-05-07/90d17acca0884f911af24e20303ff6df/ Tue, 07 May 2019 13:59:23 +0700 กรมการข้าวเยือนเฮยหลงเจียงดูการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร http://www.newswit.com/gen/2019-04-30/f3c10c36fa1170c387b8ce4b48946398/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้เดินทางไปดูงาน บริษัท ตงเหอ หนงเย่อ จำกัด ณ เมืองฉิงอัน มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าการมาดูงานในครั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ตงเหอ หนงเย่อ http://www.newswit.com/gen/2019-04-30/f3c10c36fa1170c387b8ce4b48946398/ Tue, 30 Apr 2019 15:41:41 +0700 กรมการข้าวประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 5 พันธุ์ http://www.newswit.com/evnt/2019-04-25/cb1478fac8a0fc1351535814a0b245f2/ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81, ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หอมนิลหนองคาย 62), http://www.newswit.com/evnt/2019-04-25/cb1478fac8a0fc1351535814a0b245f2/ Thu, 25 Apr 2019 11:34:12 +0700 กรมการข้าวเตรียมแจก 4 พันธุ์ข้าวพระราชทาน ในพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี62 http://www.newswit.com/gen/2019-04-23/606ca3c9052350bf361c24e0c878b341/ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี ได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ http://www.newswit.com/gen/2019-04-23/606ca3c9052350bf361c24e0c878b341/ Tue, 23 Apr 2019 13:54:47 +0700 ผู้ค้าข้าว-ชาวนา หนุนกรมการข้าวเจียดเมล็ดพันธุ์ กข79 ปลูกทดสอบตลาดก่อนจำหน่ายปี 63 http://www.newswit.com/evnt/2019-03-22/8132baac555ec7177078a9ffdf28d66f/ นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวนุ่มเป็นจำนวนมาก แต่การผลิตภายในประเทศมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคเท่านั้น เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการข้าวจึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี http://www.newswit.com/evnt/2019-03-22/8132baac555ec7177078a9ffdf28d66f/ Fri, 22 Mar 2019 15:51:23 +0700 กรมการข้าวแนะชาวนาใช้ประโยชน์จากฟางข้าว งดเผาลดมลพิษ สร้างรายได้ http://www.newswit.com/gen/2019-03-07/7a42a4f3db283df0954e187cf801e26a/ หนุนให้ชาวนาใช้ประโยชน์จากฟางข้าว นำมาสร้างสรรค์งานศิลปะ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างรายได้เสริมจากการว่างเว้นทำนา นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ http://www.newswit.com/gen/2019-03-07/7a42a4f3db283df0954e187cf801e26a/ Thu, 07 Mar 2019 11:35:33 +0700 กรมการข้าวรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ผลผลิตสูง 1.2ตัน/ไร่ ตอบโจทย์ข้าวนุ่มส่งออกอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/6baf330af84ed5f1a1f8ee4cb412f2d6/ นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮ่องกง และตลาดอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/6baf330af84ed5f1a1f8ee4cb412f2d6/ Thu, 21 Feb 2019 16:32:03 +0700 กรมการข้าวขานรับแก้ปัญหาข้าวหอมพวง เร่งรับรองพันธุ์ใหม่ปลูกแทน http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/a2e38c0189f19eae207f900579741f07/ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดยนายเกษม ผลจันทร์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/a2e38c0189f19eae207f900579741f07/ Thu, 21 Feb 2019 9:01:25 +0700 กฤษฎาเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ชูแนวคิด ความสุขจากท้องนาหรรษาสู่เมืองกรุง http://www.newswit.com/gen/2018-12-20/18f1aaeea87495187bcf652245fa3363/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑ (Thai Rice Festival 2018)โดยกรมการข้าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า http://www.newswit.com/gen/2018-12-20/18f1aaeea87495187bcf652245fa3363/ Thu, 20 Dec 2018 9:18:37 +0700 ปลัดเกษตรฯ เปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ยางพารา พร้อมตั้งเป้าขยายผลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ http://www.newswit.com/gen/2018-12-13/53a6766685b229174f45f64f93bbbae8/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ว่า http://www.newswit.com/gen/2018-12-13/53a6766685b229174f45f64f93bbbae8/ Thu, 13 Dec 2018 17:15:40 +0700 ปลัดเกษตรฯ เปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ยางพารา พร้อมตั้งเป้าขยายผลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ http://www.newswit.com/gen/2018-12-13/0e71c1282ee6a127c3cb0ae6e5a18913/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ว่า http://www.newswit.com/gen/2018-12-13/0e71c1282ee6a127c3cb0ae6e5a18913/ Thu, 13 Dec 2018 16:03:16 +0700