ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๑๑ น.

กรมการข้าว ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมการข้าว”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี" ณ

กรมการข้าวและ GIZ สรุปผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาข้าวใน 4 ปี อบรมเกษตรกรกว่า 20,000 ราย ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๑

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชียหรือ "เบรีย" พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานระยะต่อไป

#กรมการข้าว สานต่อยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่ายกระดับราคาข้าว ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๐

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด "พิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ 2560"สานต่อยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่ายกระดับราคาข้าวไทย ในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

กรมการข้าว เตรียมมอบ 9 ตราสินค้าข้าวให้กลุ่มเกษตรกรชั้นนำ ต่อยอดสู่ธุรกิจมืออาชีพ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๐

กรมการข้าว โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัด "พิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ 2560" เพื่อสานต่อยุทธศาสตร์ในการเพิ่มมูลค่า และยกระดับราคาข้าวไทย ในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market)

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 เพื่อรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชา ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๐

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว

ภาพข่า: ก.เกษตรฯ ประชุมสรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปี60/61 ทั่วไป—๖ พ.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวนาปี 2560/61 รอบที่ 1 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย

กระทรวงเกษตรฯ สรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว นาปี 2560/61 ทั่วไป—๖ พ.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวนาปี 2560/61 รอบที่ 1 ว่า สถานการณ์ผลผลิตข้าวในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผลผลิตข้าวออกมาปริมาณมาก

บีเอเอสเอฟช่วยชาวนาไทยพัฒนาความปลอดภัยในฟาร์มและลดการปล่อยมลพิษ ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

บีเอเอสเอฟและกรมการข้าวได้เปิดตัวโครงการพัฒนาความปลอดภัยสำหรับชาวนาในประเทศไทย ผ่านการจัดหาชุดอุปกรณ์ชาวนามืออาชีพ (Professional Farmer Kits) ซึ่งชุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบเป็นพิเศษนี้ ทางบีเอเอสเอฟได้เป็นผู้มอบให้กับ

รัฐมนตรีช่วยฯ ชุติมา ติดตามผลการดำเนินงานการทำนาคุณภาพแบบประณีต และประหยัดต้นทุน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการทำนาคุณภาพแบบประณีต และประหยัดต้นทุน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมเกี่ยวข้าวด้วยเคียว

ภาพข่าว: รมช.เกี่ยวข้าว กข43 ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดี กข. และนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดี กข. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการทำนาคุณภาพแบบประณีตและประหยัดต้นทุน ณ ต.ข้าวงาม อ.งังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าว: รมช. ลงพื้นที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ จ.นครราชสีมา ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

วันที่ 8 – 9 กันยายน 60 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ

ก.เกษตรฯ การจัดทำข้อเสนอและรายละเอียดโครงการ Thai Rice NAMA ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

ก.เกษตรฯ พอใจความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอ Thai Rice NAMA เตรียมลุ้นข่าวดีต้นปีหน้า นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวและหน่วยงานภาคีได้รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำข้อเสนอและรายละเอียดโครงการ Thai Rice

ภาพข่าว: รมช.ลงพื้นที่ดูแปลงนาอินทรีย์และนาแปลงใหญ่ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนสำโรง หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้มีคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กรมการข้าว

ชาวนานครพนม เข้าแถวตรวจแปลงข้าวอินทรีย์คึกคักคาด ได้เงินภายในกันยา ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 มีเกษตรกรร่วมโครงการนาอินทรีย์ทั่วประเทศรวม 1,242 กลุ่ม เกษตรกร 28,479 ราย พื้นที่ 308,103.98 ไร่ ใน 54 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ซ้าย) และ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว (ขวา) ณ

สยามคูโบต้า ชวนคนทำงานรุ่นใหม่ ร่วมกิจกรรม KUBOTA Farmer Academy 2017 เรียนรู้ ปฏิบัติ ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๖๐

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมการข้าว และ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Real Smart Farmer" ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง

สยามคูโบต้า เชิญชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Farmer Academy ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๖๐

สยามคูโบต้า ร่วมกับ กรมการข้าว และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานต่อโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 เชิญชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำงานที่มีความสนใจเป็นชาวนารุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer อายุระหว่าง 25 - 45 ปี เข้าร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2017 ณ

กระทรวงเกษตรฯ ชูพันธุ์ข้าว กข 43 น้ำตาลต่ำตอบโจทย์การควบคุมน้ำหนัก ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๐

นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ชูแนวคิด ศาสตร์พระราชา ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ"

ภาพข่าว: รมช.ตรวจแปลงใหญ่ จ.ปทุมธานี ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร (บุน-ยะ-ประพัด-สอน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร (บุน-ยะ-ประพัด-สอน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ จ.ปทุมธานี ว่า

ภาพข่าว: รมช. ลงพื้นที่ จ.อยุธยา-สระบุรี ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ว่า การลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจแปลงใหญ่ ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2560 ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ผช.รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ฟังปัญหา ความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโคร ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2560

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เริ่มฤดูเพาะปลูก ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมการก่อนที่เกษตรกรจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกครั ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการลงพื้น จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ที่ในครั้งนี้ เพื่อมาเตรียมการก่อนที่เกษตรกรจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมวิชาการกรมการข้าว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ล ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์