ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๐๖ น.

กก.วัฒนธรรมแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กก.วัฒนธรรมแห่งชาติ”

กก.วัฒนธรรมแห่งชาติ เห็นชอบแผนปฏิรูปวัฒนธรรม 6 ด้าน เตรียมเสนอแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรม 1 ปี 6 ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๙

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่กระทรวงวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ จำนวน 6ประเด็น ได้แก่

รมว.วธ. เผยประกาศแต่งตั้ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ใน คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เพื่อทดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ที่ครบวาระแล้ว โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี